Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2020
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 143
  李柏翹 LEE PAK KIU RYAN
謝梓朗 TSE TSZ LONG
張志強 CHEUNG CHI KEUNG
林呂榮 LAM CHUNG LUIS VEN
1   11 9
2   11 9
3   4 11
4   11 13
5   10 12
結果 2 3
System Record 222
  梁譽軒 LEUNG YU HIN
伍煒業 NG WAI YIP
張志強 CHEUNG CHI KEUNG
林呂榮 LAM CHUNG LUIS VEN
1   11 7
2   13 11
3   11 9
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2019
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 121
  范珏斌 FAN KOK PAN JUSTIN
華傲雪 WAH ZENITH
張志強 CHEUNG CHI KEUNG
林呂榮 LAM CHUNG LUIS VEN
1   12 10
2   5 11
3   4 11
4   7 11
結果 1 3
System Record 203
  曾浩文 TSANG HO MAN
馮偉傑 FUNG WAI KIT
張志強 CHEUNG CHI KEUNG
林呂榮 LAM CHUNG LUIS VEN
1   11 4
2   11 9
3   11 5
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2018
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 71
  陳智榮 CHAN CHI WING
蔡俊文 CHOI CHUN MAN
張志強 CHEUNG CHI KEUNG
林呂榮 LAM CHUNG LUIS VEN
    棄權

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2017
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 126
  陳建珊 CHAN KIN SHAN
彭華添 PANG WAH TIM
張志強 CHEUNG CHI KEUNG
林呂榮 LAM CHUNG LUIS VEN
1   11 6
2   11 5
3   11 7
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2016
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 64
  張志強 CHEUNG CHI KEUNG
林呂榮 LAM CHUNG LUIS VEN
許冠生 HSUI KWUN SANG
麥子謙 MAK TZE HIM
1   4 11
2   7 11
3   3 11
結果 0 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2015
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 74
  林金炎 LAM KAM YIM
王維遠 WANG WEIYUAN
張志強 CHEUNG CHI KEUNG
林呂榮 LAM CHUNG LUIS VEN
1   18 20
2   13 11
3   11 7
4   11 9
結果 3 1

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2014
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 6
  陳晉生 CHAN CHUN SANG
陳俊浩 CHAN CHUN HO
張志強 CHEUNG CHI KEUNG
林呂榮 LAM CHUNG LUIS VEN
1   11 4
2   11 6
3   11 7
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2013
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 46
  郭展博 KWOK CHIN POK
梁凱博 LEUNG HOI POK
張志強 CHEUNG CHI KEUNG
林呂榮 LAM CHUNG LUIS VEN
1   8 11
2   12 10
3   4 11
4   11 4
5   11 13
結果 2 3
System Record 109
  張志強 CHEUNG CHI KEUNG
林呂榮 LAM CHUNG LUIS VEN
吳卓軒 NG CHEUK HIN
嚴文焯 YIM MAN CHEUK
1   3 11
2   5 11
3   2 11
結果 0 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2012
項目:   Boys Double's 男子雙打
System Record 79
  張志強 CHEUNG CHI KEUNG
林呂榮 LAM CHUNG LUIS VEN
梁敏聰 LEUNG MAN CHUNG
鄭浩然 CHENG HO YIN KEVIN
1   12 10
2   13 11
3   11 8
結果 3 0
System Record 141 Round of 64
  張志強 CHEUNG CHI KEUNG
林呂榮 LAM CHUNG LUIS VEN
尹國豪 WAN KWOK HO
梁仲仁 LEUNG CHUNG YAN
1   7 11
2   11 5
3   2 11
4   11 9
5   14 12
結果 3 2
System Record 172 Round of 32
  張志強 CHEUNG CHI KEUNG
林呂榮 LAM CHUNG LUIS VEN
郭偉鋒 KWOK WAI FUNG
林啟華 LAM KAI WAH BRYAN
1   6 11
2   5 11
3   11 9
4   5 11
結果 1 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2011
項目:   Boys Double's 男子雙打
System Record 78
  張煜航 CHEUNG YUK HONG
張彥陶 CHEUNG YIN TO
張志強 CHEUNG CHI KEUNG
林呂榮 LAM CHUNG LUIS VEN
    棄權

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2010
項目:   Boys Double's 男子雙打
System Record 42
  謝仲軒 TSE ANGUS CHUNG HIN
陳志穎 CHAN CHI WING, FELIX
張志強 CHEUNG CHI KEUNG
林呂榮 LAM CHUNG LUIS VEN
1   11 9
2   11 6
3   11 5
結果 3 0