Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2015
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 18
  歐俊良 AU CHUN LEUNG
丘智斌 YAU CHI PAN
曾燕填 TSANG YIN TIN
陳進業 CHAN CHUN YIP
  棄權  

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2014
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 78
  歐俊良 AU CHUN LEUNG
丘智斌 YAU CHI PAN
張文豪 CHEUNG MAN HO
吳貴華 NG KWAI WAH
1   9 11
2   8 11
3   8 11
結果 0 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2013
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 6
  鄭仁信 CHENG YAN SHUN
張浩銘 CHEUNG HO MING
歐俊良 AU CHUN LEUNG
丘智斌 YAU CHI PAN
1   9 11
2   5 11
3   3 11
結果 0 3
System Record 68
  曾浚明 TSANG CHUN MING
吳卓諺 NG MATTHEW
歐俊良 AU CHUN LEUNG
丘智斌 YAU CHI PAN
  棄權  
System Record 129 Round of 64
  歐俊良 AU CHUN LEUNG
丘智斌 YAU CHI PAN
吳哲鋒 NG CHIT FUNG
羅浩鋒 LOW HO FUNG
1   5 11
2   4 11
3   10 12
結果 0 3