Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 最新資訊
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。
  


賽事:   All Schools Championships 恒生學界盃 2023
項目:  

System Record 1
  張恩如 CHEUNG YAN YU YANNIE 陳樂桐 CHAN LOK TUNG
  棄權  
System Record 2
  劉鈺君 LIU YUK KWAN 藍霈榆 LAM PUI YU
1   11 6
2   11 9
結果 2 0
System Record 3
  何紫慧 HO TSZ WAI 張綺軒 CHEUNG YEE HIN
1   9 11
2   6 11
結果 0 2
System Record 4
  黃綺琳 HUANG YEE LAM 陳巧樺 CHAN HAU WA
1   9 11
2   11 8
3   8 11
結果 1 2
System Record 5
  陳穎姍 CHEN WING SHAN 林潁桐 LAM WING TUNG
  棄權  
System Record 6
  何梓游 HO TSZ YAU 寧靜 NING CHING
1   11 5
2   11 4
結果 2 0
System Record 7
  馮曉儀 FENG HIU YEE 麥可兒 MAK HO YEE
1   11 3
2   11 2
結果 2 0
System Record 8
  馮慧欣 FUNG WAI YAN 梁倩宜 LEUNG SIN YI
    棄權
System Record 9
  陶敏行 DOU MAN HANG CARINA 梁瑋珊 LEUNG WAI SHAN
1   10 12
2   9 11
結果 0 2
System Record 10
  曹泳楒 TSO WING SZE 張翠倩 CHEUNG CHUI SIN
  棄權  
System Record 11
  麥寶瑩 MAK PO YING 王芯瑩 WONG SUM YING
  棄權  
System Record 12
  梁若羚 LEUNG YEUK LING NESSA 吳靖琳 NG CHING LAM DOROTHY
  棄權  
System Record 13
  陳雅琪 CHAN NGA KEI 張智妍 CHEUNG CHI YIN
1   6 11
2   6 11
結果 0 2
System Record 14
  徐爾珩 CHUI YEE HANG ASHIRA 劉鍶銘 LAU ALICIA ELIZABETH
  棄權  
System Record 15
  張凱晴 CHEUNG HOI CHING 陸嘉程 LOK KA CHING
1   6 11
2   6 11
結果 0 2
System Record 16
  蔡依彤 TSOI YE TOON 林潤鈺 LAM YUN YUK
1   11 9
2   11 4
結果 2 0
System Record 17
  吳卓琳 NG CHEUK LAM 樊香媛 FAN HEUNG WUN
  棄權  
System Record 18
  楊卓盈 YEUNG CHEUK YING ZARAH 呂采璐 LU TSOI LO
  棄權 棄權
System Record 19
  歐凱妍 AU HOI YIN 楊凱晴 YEUNG HOI CHING MIO
    棄權
System Record 20
  何芊炘 HO CHIN YAN 劉晓珊 LIU XIAOSHAN
1   1 11
2   5 11
結果 0 2
System Record 21
  余愷盈 YU HOI YING 朱茵妍 ZHU YIN YAN
1   5 11
2   11 7
3   7 11
結果 1 2
System Record 22
  梁睿殷 LIONG CHARLOTTE TIFFANY 張瑤熹 CHEUNG YIU HEI
  棄權  
System Record 23
  李寶儀 LEE PO YEE 劉詩媛 LIU SZE WUN
1   0 11
2   0 11
結果 0 2
System Record 24
  黃洛施 WONG LOTTE CEE ANTONIA 蘇芍霖 SO CHEUK LAM
1   11 4
2   11 2
結果 2 0
System Record 25
  余柏曈 YU PAK TUNG 林昕渝 LAM YAN YU
  棄權  
System Record 26
  杜愷喬 TO HOI KIU 黃卓穎 WONG CHEUK WING
1   5 11
2   9 11
結果 0 2
System Record 27
  區尹映 AU WAN YING 黃卓琪 WONG CHEUK KI
  棄權 棄權
System Record 28
  譚欣熙 TAM YAN HEI 鄭心弦 CHENG SUM YIN
    棄權
System Record 29
  陳梓慧 CHAN TSZ WAI 李僅彤 LEE KAN TUNG
1   9 11
2   4 11
結果 0 2
System Record 30
  何藹芠 HO OI MAN 蘇詠雯 SO WING MAN
  棄權  
System Record 31
  何汶珊 HO MAN SHAN 鄭旨舜 CHENG TSZ SHUN
    棄權
System Record 32
  羅梓晴 LAW TSZ CHING CHAN KEELEY ZIYAN
1   12 10
2   12 14
3   3 11
結果 1 2
System Record 33
  陳岳欣 CHAN YUEXIN 陳樂潼 CHAN LOK TUNG
  棄權  
System Record 34
  吳芯妍 NG SUM YIN 關恩亭 KWAN YAN TING
1   0 11
2   6 11
結果 0 2
System Record 35
  姚朗翹 YIU LONG KIU 練玟希 LIN MOON HEI
1   1 11
2   6 11
結果 0 2
System Record 36
  郭思彤 KWOK SZE TUNG 陳盈 CHAN YING
  棄權 棄權
System Record 37
  温綽然 WAN CHEUK YIN 林瑞佳 LIN RUIJIA
1   3 11
2   11 7
3   6 11
結果 1 2
System Record 38
  譚卓蕘 TOM CHEUK YIU 羅嘉恩 LAW KA YAN
1   11 7
2   11 2
結果 2 0
System Record 39
  譚珈麒 TAM KA KI 何依穎 HO YEE WING
    棄權
System Record 40
  邱甘苗 YAU CAMILLE LILY 黃茵茵 WONG JANICE
  棄權 棄權
System Record 41
  洪晶晶 HONG JINGJING 周曉晴 CHAU HIU CHING
1   8 11
2   6 11
結果 0 2
System Record 42
  陳芊悆 CHAN CHIN YU 梁凱程 LEUNG HOI CHING
1   11 5
2   8 11
3   11 13
結果 1 2
System Record 43
  鄭沛玲 CHENG PUI LING 鄧瑋晴 TANG WAI CHING
1   4 11
2   11 8
3   12 14
結果 1 2
System Record 44
  韋香鈺 WEI HEUNG YUK 崔皓兒 CHUI CHLOE
1   8 11
2   4 11
結果 0 2
System Record 45
  陳祉陶 CHAN TSZ TO 梁毓昕 LEUNG YUK YAN
1   1 11
2   5 11
結果 0 2
System Record 46
  周憫暄 CHOW MAN HUEN 陳穎浠 CHAN WING HEI WINNIE
1   8 11
2   11 5
3   11 7
結果 2 1
System Record 47
  黃芷琳 HUANG TSZ LAM ASHLEY 張熙桐 CHEUNG HEI TUNG
1   11 6
2   11 2
結果 2 0
System Record 48
  付婉婷 FU YUEN TING 盧子妍 LO TSZ YIN
  棄權 棄權
System Record 49
  陳心予 CHAN SUM YU 楊善晴 YEUNG SIN CHING JANICE
1   3 11
2   3 11
結果 0 2
System Record 50
  樊梓柔 FAN TSZ YAU 孫怡嫣 SUEN YI YIN
1   11 2
2   11 3
結果 2 0
System Record 51
  何恩程 HO YAN CHING 蕭庭萱 SIU TING HUEN
1   11 7
2   11 3
結果 2 0
System Record 52
  陳昕瑤 CHEN YAN YIU 林心瑤 LAM SUM YIU
1   11 8
2   11 2
結果 2 0
System Record 53
  梁凱珽 LEUNG HOI TING 曹惠嵐 TSO WAI LAAM
  棄權 棄權
System Record 54
  楊穎潼 YANG WING TUNG 蘇卓桐 SU CHEUK TUNG
1   11 5
2   11 5
結果 2 0
System Record 55
  江曉悅 KONG HIU YUET 岑靜喬 SHUM CHING KIU
1   11 1
2   11 7
結果 2 0
System Record 56
  陳鈺錡 CHAN YUK KI 蔡思穎 TSOI SZE WING
  棄權  
System Record 57
  黃敬瑤 WONG KING YIU 林芷晞 LAM TSZ HEI
1   11 4
2   11 5
結果 2 0
System Record 58
  鍾穎芯 CHUNG WING SUM 李洛言 LEE LOK YIN
1   11 6
2   11 9
結果 2 0
System Record 59
  謝鎧琪 XIE HOI KI 鄭澤恩 CHENG CHAK YAN
1   9 11
2   4 11
結果 0 2
System Record 60
  黃靖琳 WONG CHING LAM 何子瑩 HO TSZ YING
1   10 12
2   4 11
結果 0 2
System Record 61
  林樂泳 LAM LOK WING 葉鎧瑩 YIP HOI YING
  棄權  
System Record 62
  張曉彤 ZHANG HIU TUNG 郭汶睿 KWOK MAN YUI
    棄權
System Record 63
  程曉瑩 CHING HIU YING 林卓瑩 LAM CHEUK YING
1   5 11
2   9 11
結果 0 2
System Record 64
  覃曦 CHUM HEI 林紫欣 LAM TSZ YAN GIANA
    棄權
System Record 65
  張凱婷 CHEUNG HOI TING 張雅媛 CHEUNG NGA WUN
1   4 11
2   2 11
結果 0 2
System Record 66
  黃欣茹 HUANG YAN YU 梁伊晴 LIANG YI CHING
1   7 11
2   6 11
結果 0 2
System Record 67
  陳婉婷 CHAN YUEN TING 邱梓晴 YAU TSZ CHING
1   11 3
2   11 4
結果 2 0
System Record 68
  蔡芯靚 CAI SUM LENG 吳梓鑠 WU ZISHUO
    棄權
System Record 69
  馬浠童 MA HEI TUNG 簡頌雯 KAN CHUNG MAN
    棄權
System Record 70
  袁巧葵 YUEN HAU KWAI 余綽昕 YU CLAIRE KATHERINE CHEUK YAN
    棄權
System Record 71
  陸楚穎 LUK CHO WING 何雯 HE MAN
1   8 11
2   11 8
3   6 11
結果 1 2
System Record 72
  李珈瑤 LEE KA YIU 張雍亭 CHEUNG YUNG TING TALIA
    棄權
System Record 73
  黃芊芊 WONG JOCELYN 冼雯慰 SIN MAN WAI
  棄權  
System Record 74
  王施琪 WANG SZE KI 莊子琪 CHONG TSZ KEI
1   9 11
2   9 11
結果 0 2
System Record 75
  劉珈妤 LAU KA YUE 盧珮詩 LO PUI SZE
    棄權
System Record 76
  黃詩穎 WONG SZE WING 黃虹雅 HUANG HONG YA
1   11 7
2   11 2
結果 2 0
System Record 77
  楊穎翹 YEUNG WING KIU 杜悅彤 DU YUE TONG
1   6 11
2   2 11
結果 0 2
System Record 78
  張雨霏 ZHANG YUFEI 李芷欣 LEE TSZ YAN
1   11 4
2   4 11
3   11 9
結果 2 1
System Record 79
  黃善怡 WONG SHAN YI 陳樂桐 CHAN LOK TUNG
  棄權  
System Record 80
  劉鈺君 LIU YUK KWAN 張海澄 CHEUNG HOI CHING
1   6 11
2   8 11
結果 0 2
System Record 81
  吳洛琳 WU LUOLIN 張綺軒 CHEUNG YEE HIN
  棄權  
System Record 82
  陳巧樺 CHAN HAU WA 梁曦予 LEUNG HAY YU
    棄權
System Record 83
  黃卓蕎 WONG CHEUK KIU 林潁桐 LAM WING TUNG
1   11 3
2   11 5
結果 2 0
System Record 84
  何梓游 HO TSZ YAU 馮曉儀 FENG HIU YEE
1   4 11
2   7 11
結果 0 2
System Record 85
  呂思行 LUI SZE HANG 馮慧欣 FUNG WAI YAN
1   12 10
2   11 8
結果 2 0
System Record 86
  梁瑋珊 LEUNG WAI SHAN 王芷瑩 WONG ZHI YING
    棄權
System Record 87
  陳凱晴 CHAN HOI CHING 張翠倩 CHEUNG CHUI SIN
1   11 5
2   11 0
結果 2 0
System Record 88
  王芯瑩 WONG SUM YING 何卓琳 HO CHEUK LAM
1   7 11
2   3 11
結果 0 2
System Record 89
  吳靖琳 NG CHING LAM DOROTHY 張智妍 CHEUNG CHI YIN
1   1 11
2   2 11
結果 0 2
System Record 90
  劉鍶銘 LAU ALICIA ELIZABETH 陳嘉穎 CHAN KA WING
1   10 12
2   11 13
結果 0 2
System Record 91
  林沛鈴 LAM PUI LING 陸嘉程 LOK KA CHING
1   4 11
2   8 11
結果 0 2
System Record 92
  蔡依彤 TSOI YE TOON 樊香媛 FAN HEUNG WUN
1   11 1
2   11 7
結果 2 0
System Record 93
  徐德允 ZEE SOPHIE 楊卓盈 YEUNG CHEUK YING ZARAH
    棄權
System Record 94
  歐凱妍 AU HOI YIN 徐希彤 TSUI HEI TUNG
1   3 11
2   3 11
結果 0 2
System Record 95
  黎靜 LAI CHING 劉晓珊 LIU XIAOSHAN
1   9 11
2   11 7
3   11 6
結果 2 1
System Record 96
  朱茵妍 ZHU YIN YAN 楊意霖 YEUNG YEE LAM
1   1 11
2   6 11
結果 0 2
System Record 97
  張瑤熹 CHEUNG YIU HEI 劉詩媛 LIU SZE WUN
1   7 11
2   8 11
結果 0 2
System Record 98
  黃洛施 WONG LOTTE CEE ANTONIA 鍾佩澄 CHUNG PUI CHING
    棄權
System Record 99
  黎詩晴 LAI SZE CHING SERENA 林昕渝 LAM YAN YU
1   6 11
2   11 13
結果 0 2
System Record 100
  黃卓穎 WONG CHEUK WING 區尹映 AU WAN YING
    棄權
System Record 101
  溫寶怡 WEN PO YI 譚欣熙 TAM YAN HEI
1   4 11
2   1 11
結果 0 2
System Record 102
  李僅彤 LEE KAN TUNG 劉德玲 LAU TAK LING
1   11 3
2   11 2
結果 2 0
System Record 103
  黃嘉彤 WONG KA TUNG 蘇詠雯 SO WING MAN
1   11 4
2   11 7
結果 2 0
System Record 104
  何汶珊 HO MAN SHAN 黃子澄 WONG TSZ CHING
1   12 10
2   8 11
3   3 11
結果 1 2
System Record 105
  CHAN KEELEY ZIYAN 陳樂潼 CHAN LOK TUNG
1   9 11
2   9 11
結果 0 2
System Record 106
  關恩亭 KWAN YAN TING 羅晶晶 LO CHING CHING
1   11 4
2   11 7
結果 2 0
System Record 107
  唐素珍 TONG SO CHUN 練玟希 LIN MOON HEI
1   6 11
2   5 11
結果 0 2
System Record 108
  郭思彤 KWOK SZE TUNG 林瑞佳 LIN RUIJIA
  棄權  
System Record 109
  梁海淇 LEUNG HOI KI FIONA 譚卓蕘 TOM CHEUK YIU
1   5 11
2   2 11
結果 0 2
System Record 110
  譚珈麒 TAM KA KI 鄭天悅 CHENG TIN YUET
1   11 4
2   11 6
結果 2 0
System Record 111
  韋綺琳 WAI YEE LAM 邱甘苗 YAU CAMILLE LILY
    棄權
System Record 112
  周曉晴 CHAU HIU CHING 蕭婉晴 SIU YUEN CHING MENA
1   11 3
2   11 3
結果 2 0
System Record 113
  梁凱程 LEUNG HOI CHING 鄧瑋晴 TANG WAI CHING
1   13 11
2   11 6
結果 2 0
System Record 114
  崔皓兒 CHUI CHLOE 鄭鈺烯 ZHENG YUXI
1   11 4
2   11 5
結果 2 0
System Record 115
  何穎珊 HO WING SHAN 梁毓昕 LEUNG YUK YAN
1   2 11
2   3 11
結果 0 2
System Record 116
  周憫暄 CHOW MAN HUEN 黃芷琳 HUANG TSZ LAM ASHLEY
1   11 7
2   11 5
結果 2 0
System Record 117
  吳梓靈 NG TSZ LING 付婉婷 FU YUEN TING
  棄權 棄權
System Record 118
  楊善晴 YEUNG SIN CHING JANICE 蕭梓滺 SIAW ZI YOU JASMINE
1   11 7
2   11 4
結果 2 0
System Record 119
  吳淑賢 NG SHUK YIN 樊梓柔 FAN TSZ YAU
1   4 11
2   3 11
結果 0 2
System Record 120
  何恩程 HO YAN CHING 陳紫嫣 CHAN TSZ YIN
1   11 7
2   11 7
結果 2 0
System Record 121
  陳昕瑤 CHEN YAN YIU 梁凱珽 LEUNG HOI TING
    棄權
System Record 122
  楊穎潼 YANG WING TUNG 孫可馨 SUN HO HING
1   12 10
2   9 11
3   11 6
結果 2 1
System Record 123
  譚茗心 TAM MING SUM 江曉悅 KONG HIU YUET
1   4 11
2   6 11
結果 0 2
System Record 124
  蔡思穎 TSOI SZE WING 黃敬瑤 WONG KING YIU
1   11 9
2   8 11
3   11 8
結果 2 1
System Record 125
  卓小渝 ZHUO SIU YU 鍾穎芯 CHUNG WING SUM
1   2 11
2   4 11
結果 0 2
System Record 126
  鄭澤恩 CHENG CHAK YAN 莊琬澄 CHONG YUEN CHING
1   3 11
2   8 11
結果 0 2
System Record 127
  張雯昕 CHEUNG MAN YAN 何子瑩 HO TSZ YING
1   11 4
2   11 5
結果 2 0
System Record 128
  葉鎧瑩 YIP HOI YING 何沛玲 HO PUI LING
    棄權
System Record 129
  張曉彤 ZHANG HIU TUNG 林卓瑩 LAM CHEUK YING
1   11 6
2   7 11
3   7 11
結果 1 2
System Record 130
  覃曦 CHUM HEI 吳詠珊 NG WING SHAN
1   9 11
2   11 9
3   13 15
結果 1 2
System Record 131
  陳庭萱 CHAN TING HUEN 張雅媛 CHEUNG NGA WUN
  棄權  
System Record 132
  梁伊晴 LIANG YI CHING 陳婉婷 CHAN YUEN TING
1   5 11
2   6 11
結果 0 2
System Record 133
  唐湘瑤 TONG SHEUNG YIU 蔡芯靚 CAI SUM LENG
1   5 11
2   3 11
結果 0 2
System Record 134
  馬浠童 MA HEI TUNG 高靖 KO CHING
1   6 11
2   3 11
結果 0 2
System Record 135
  邱悅兒 YAU YUET YI 袁巧葵 YUEN HAU KWAI
1   8 11
2   11 7
3   11 9
結果 2 1
System Record 136
  何雯 HE MAN 陳巧霖 CHAN HAU LAM
    棄權
System Record 137
  李珈瑤 LEE KA YIU 冼雯慰 SIN MAN WAI
1   11 4
2   11 2
結果 2 0
System Record 138
  莊子琪 CHONG TSZ KEI 李沛潼 LEE PUI TUNG
1   14 16
2   11 7
3   16 14
結果 2 1
System Record 139
  黃希然 WONG HEI YIN 劉珈妤 LAU KA YUE
1   4 11
2   3 11
結果 0 2
System Record 140
  黃詩穎 WONG SZE WING 鍾靖文 CHUNG CHING MAN
    棄權
System Record 141
  王諾晴 WONG NOK CHING 杜悅彤 DU YUE TONG
  棄權  
System Record 142
  張雨霏 ZHANG YUFEI 林昕澄 LAM YAN CHING
1   6 11
2   9 11
結果 0 2
System Record 143
  陳樂桐 CHAN LOK TUNG 張海澄 CHEUNG HOI CHING
1   11 9
2   6 11
3   15 13
結果 2 1
System Record 144
  張綺軒 CHEUNG YEE HIN 陳巧樺 CHAN HAU WA
1   11 7
2   11 5
結果 2 0
System Record 145
  黃卓蕎 WONG CHEUK KIU 馮曉儀 FENG HIU YEE
1   8 11
2   12 14
結果 0 2
System Record 146
  呂思行 LUI SZE HANG 梁瑋珊 LEUNG WAI SHAN
1   2 11
2   5 11
結果 0 2
System Record 147
  陳凱晴 CHAN HOI CHING 何卓琳 HO CHEUK LAM
1   11 2
2   11 9
結果 2 0
System Record 148
  張智妍 CHEUNG CHI YIN 陳嘉穎 CHAN KA WING
1   11 3
2   11 4
結果 2 0
System Record 149
  陸嘉程 LOK KA CHING 蔡依彤 TSOI YE TOON
1   1 11
2   7 11
結果 0 2
System Record 150
  徐德允 ZEE SOPHIE 徐希彤 TSUI HEI TUNG
1   13 11
2   19 17
結果 2 0
System Record 151
  黎靜 LAI CHING 楊意霖 YEUNG YEE LAM
1   3 11
2   2 11
結果 0 2
System Record 152
  劉詩媛 LIU SZE WUN 黃洛施 WONG LOTTE CEE ANTONIA
1   7 11
2   3 11
結果 0 2
System Record 153
  林昕渝 LAM YAN YU 黃卓穎 WONG CHEUK WING
1   6 11
2   7 11
結果 0 2
System Record 154
  譚欣熙 TAM YAN HEI 李僅彤 LEE KAN TUNG
1   7 11
2   11 7
3   2 11
結果 1 2
System Record 155
  黃嘉彤 WONG KA TUNG 黃子澄 WONG TSZ CHING
1   11 8
2   11 4
結果 2 0
System Record 156
  陳樂潼 CHAN LOK TUNG 關恩亭 KWAN YAN TING
1   5 11
2   7 11
結果 0 2
System Record 157
  練玟希 LIN MOON HEI 林瑞佳 LIN RUIJIA
1   4 11
2   4 11
結果 0 2
System Record 158
  譚卓蕘 TOM CHEUK YIU 譚珈麒 TAM KA KI
1   11 7
2   11 5
結果 2 0
System Record 159
  韋綺琳 WAI YEE LAM 周曉晴 CHAU HIU CHING
1   11 5
2   11 6
結果 2 0
System Record 160
  梁凱程 LEUNG HOI CHING 崔皓兒 CHUI CHLOE
1   7 11
2   11 8
3   11 9
結果 2 1
System Record 161
  梁毓昕 LEUNG YUK YAN 周憫暄 CHOW MAN HUEN
1   7 11
2   10 12
結果 0 2
System Record 162
  吳梓靈 NG TSZ LING 楊善晴 YEUNG SIN CHING JANICE
  棄權  
System Record 163
  樊梓柔 FAN TSZ YAU 何恩程 HO YAN CHING
1   11 7
2   11 6
結果 2 0
System Record 164
  陳昕瑤 CHEN YAN YIU 楊穎潼 YANG WING TUNG
1   8 11
2   11 5
3   11 8
結果 2 1
System Record 165
  江曉悅 KONG HIU YUET 蔡思穎 TSOI SZE WING
1   12 10
2   11 8
結果 2 0
System Record 166
  鍾穎芯 CHUNG WING SUM 莊琬澄 CHONG YUEN CHING
1   7 11
2   11 3
3   12 10
結果 2 1
System Record 167
  張雯昕 CHEUNG MAN YAN 葉鎧瑩 YIP HOI YING
1   11 3
2   11 8
結果 2 0
System Record 168
  林卓瑩 LAM CHEUK YING 吳詠珊 NG WING SHAN
    棄權
System Record 169
  張雅媛 CHEUNG NGA WUN 陳婉婷 CHAN YUEN TING
1   4 11
2   8 11
結果 0 2
System Record 170
  蔡芯靚 CAI SUM LENG 高靖 KO CHING
1   11 5
2   8 11
3   9 11
結果 1 2
System Record 171
  邱悅兒 YAU YUET YI 何雯 HE MAN
1   11 7
2   9 11
3   11 13
結果 1 2
System Record 172
  李珈瑤 LEE KA YIU 莊子琪 CHONG TSZ KEI
1   7 11
2   5 11
結果 0 2
System Record 173
  劉珈妤 LAU KA YUE 黃詩穎 WONG SZE WING
1   5 11
2   11 9
3   11 9
結果 2 1
System Record 174
  杜悅彤 DU YUE TONG 林昕澄 LAM YAN CHING
1   11 4
2   11 4
結果 2 0
System Record 175
  鄭可怡 CHENG HO YI 樊巧瀅 FAN HAU YING
1   11 9
2   6 11
3   5 11
4   7 11
結果 1 3
System Record 176
  廖朗喬 LIU JASMINE 韋綺琳 WAI YEE LAM
    棄權
System Record 177
  利彥兒 LEE YIN YEE 邱斯淇 YAU SZE KI
1   7 11
2   6 11
3   11 5
4   8 11
結果 1 3
System Record 178
  林子祺 LAM TSZ KI 盧凱依 LU HOI YEE
    棄權
System Record 179
  邱芷煒 YAU TSZ WAI EVELYN 梁凱程 LEUNG HOI CHING
1   11 7
2   11 5
3   11 4
結果 3 0
System Record 180
  梁婉桐 LEUNG YUEN TUNG 梁凱晴 LEUNG HOI CHING, MICHELLE
1   11 8
2   11 7
3   6 11
4   9 11
5   5 11
結果 2 3
System Record 181
  洪芷晴 HUNG TSZ CHING 阮芯諭 YUEN SUM YU
1   11 13
2   11 7
3   10 12
4   11 3
5   11 9
結果 3 2
System Record 182
  陳婉婷 CHAN YUEN TING 吳日翹 NG YAT KIU
    棄權
System Record 183
  洪琳 HUNG LAM 蔡依彤 TSOI YE TOON
1   11 6
2   11 8
3   11 5
結果 3 0
System Record 184
  陳季莛 CHAN KWAI TING 黎卓霖 LAI CHEUK LAM
1   11 8
2   13 11
3   16 18
4   11 13
5   7 11
結果 2 3
System Record 185
  林鎧晴 LAM HOI CHING 梁晴睎 LEUNG CHING HEI
1   6 11
2   3 11
3   14 16
結果 0 3
System Record 186
  阮靖婷 YUEN CHING TING 王梓晴 WONG TSZ CHING
1   11 13
2   11 4
3   11 6
4   11 6
結果 3 1
System Record 187
  佘卓盈 SHE CHEUK YING 陳樂桐 CHAN LOK TUNG
1   12 10
2   11 9
3   11 5
結果 3 0
System Record 188
  蔡曉彤 CAI HIU TUNG 李僅彤 LEE KAN TUNG
  棄權  
System Record 189
  張慧怡 CHEUNG WAI YI 金若楠 KAM YEUK NAM
    棄權
System Record 190
  張藝桐 CHEUNG NGAI TUNG TIFFANY 李梓蕎 LEE TSZ KIU
1   11 2
2   11 3
3   11 1
結果 3 0
System Record 191
  陳凱晴 CHAN HOI CHING 吳芷攸 NG TSZ YAU
1   1 11
2   2 11
3   1 11
結果 0 3
System Record 192
  鄧靖瑤 TANG CHING YIU 黃采兒 WONG JULIA
1   5 11
2   1 11
3   11 9
4   5 11
結果 1 3
System Record 193
  何倩桐 HO SIN TUNG VICKY 高葦頤 KO WAI YEE
  棄權  
System Record 194
  張智妍 CHEUNG CHI YIN 應瑋琪 YING WAI KI
1   11 8
2   13 11
3   11 6
結果 3 0
System Record 195
  於穎彤 YU WING TONG 陳煦齡 CHAN HUI LING
1   11 8
2   5 11
3   7 11
4   6 11
結果 1 3
System Record 196
  林君妍 LAM KWAN YIN CHARMAINE 伍卓懿 NG CHEUK YI
1   11 7
2   10 12
3   8 11
4   11 6
5   11 9
結果 3 2
System Record 197
  黃卓穎 WONG CHEUK WING 李婉盈 LI YUEN YING
1   11 9
2   6 11
3   6 11
4   7 11
結果 1 3
System Record 198
  黃玨澄 WONG KOK CHING 鄭如心 CHENG YU SUM
1   5 11
2   5 11
3   4 11
結果 0 3
System Record 199
  關芯 KWAN SUM 姚樂妍 YIU LOK IN
1   9 11
2   6 11
3   6 11
結果 0 3
System Record 200
  楊善晴 YEUNG SIN CHING JANICE 鄧欣翹 TANG YAN KIU
1   11 9
2   11 9
3   12 14
4   11 9
結果 3 1
System Record 201
  何雯 HE MAN 謝穎妤 TSE WING YU
1   13 11
2   9 11
3   7 11
4   6 11
結果 1 3
System Record 202
  吳幸洳 NG HANG YU 陳芯悅 CHAN SUM YUET
1   11 5
2   11 5
3   9 11
4   11 5
結果 3 1
System Record 203
  李旻郗 LEE MAN HEI 陳巧悅 CHAN HAU YUET
1   8 11
2   8 11
3   11 8
4   7 11
結果 1 3
System Record 204
  吳日桐 NG YAT TUNG 林瑞佳 LIN RUIJIA
  棄權  
System Record 205
  關紫芯 KWAN TSZ SUM 方紫喬 FONG TSZ KIU
1   5 11
2   3 11
3   2 11
結果 0 3
System Record 206
  謝岢攸 TSE HO YAU 詹芷筠 CHIM TSZ KWAN
1   11 5
2   11 3
3   7 11
4   11 7
結果 3 1
System Record 207
  李亮瑜 LEE LEONG YU 楊意霖 YEUNG YEE LAM
1   5 11
2   4 11
3   0 11
結果 0 3
System Record 208
  劉芷瑜 LAU TSZ YU 陳卓營 CHAN CHEUK YING NICOLE
1   11 5
2   11 2
3   11 4
結果 3 0
System Record 209
  鄺曉欣 KONG ABBY 林采熹 LAM TSOI HEI REANNE
1   5 11
2   11 6
3   8 11
4   15 17
結果 1 3
System Record 210
  袁子淇 YUEN TSZ KI 蘇恩悅 SO YAN YUET
1   12 10
2   11 6
3   11 4
結果 3 0
System Record 211
  馮曉儀 FENG HIU YEE 梁曉桐 LEUNG HIU TUNG
1   11 7
2   15 13
3   11 13
4   10 12
5   11 9
結果 3 2
System Record 212
  李皓晴 LEE HO CHING 郭心榆 KWOK SUM YU
1   8 11
2   11 7
3   12 10
4   13 11
結果 3 1
System Record 213
  余愷晴 YU KAI QING 黃煒桐 WONG WAI TONG
1   8 11
2   4 11
3   3 11
結果 0 3
System Record 214
  莊子琪 CHONG TSZ KEI 張晨希 CHEUNG SEN HEI
1   11 5
2   11 6
3   12 10
結果 3 0
System Record 215
  呂昊林 LUI HO LAM 盧曉榆 LO HIU YU
1   5 11
2   8 11
3   11 7
4   7 11
結果 1 3
System Record 216
  江曉悅 KONG HIU YUET 單焯喬 SIN CHEUK KIU
1   6 11
2   8 11
3   7 11
結果 0 3
System Record 217
  關瑋晴 KWAN WAI CHING VINCHY 黃文懿 WONG MAN YI
  棄權  
System Record 218
  樊梓柔 FAN TSZ YAU 陳悅彤 CHAN YUET TUNG
1   12 10
2   11 6
3   11 6
結果 3 0
System Record 219
  林思潼 LIN DORIS 李證兒 LEE CHING YI
1   5 11
2   6 11
3   6 11
結果 0 3
System Record 220
  徐德允 ZEE SOPHIE 潘靜儀 PAN CHING YEE
1   11 5
2   11 8
3   11 6
結果 3 0
System Record 221
  林靄庭 LAM OI TING 呂穎琳 LUI WING LAM ESTHER
1   5 11
2   6 11
3   5 11
結果 0 3
System Record 222
  李潁霖 LEE WING LAM 陳依明 CHAN YEE MING
  棄權  
System Record 223
  舒琬茹 SHU WAN RU 司徒俙旻 SZETO HAY MAN
1   1 11
2   3 11
3   4 11
結果 0 3
System Record 224
  馮麗怡 FUNG LAI YI 梁瑋珊 LEUNG WAI SHAN
1   11 7
2   11 6
3   11 7
結果 3 0
System Record 225
  林裕臻 LAM YU CHUN 關恩亭 KWAN YAN TING
1   12 10
2   11 2
3   11 7
結果 3 0
System Record 226
  陳紫瑜 CHAN TSZ YU 陸忻 LOK YAN
  棄權  
System Record 227
  關雎 KWAN J 安德慧 AN DEHUI DIANA
1   11 5
2   10 12
3   11 4
4   11 9
結果 3 1
System Record 228
  高靖 KO CHING 洪卓茵 HUNG CHEUK YAN
    棄權
System Record 229
  周鈺涵 CHOW YUK HAM HEBE 陳荷年 CHEN HENIAN
  棄權  
System Record 230
  梁航菲 LEUNG HONG FEI 李卓庭 LI CHEUK TING ANGIE
1   11 6
2   11 3
3   12 10
結果 3 0
System Record 231
  勞顯喬 LO HIN KIU 楊雅樂 YEUNG CHLOE WONG
1   5 11
2   11 13
3   7 11
結果 0 3
System Record 232
  石景如 SHEK KATRINA KING YU 張綺軒 CHEUNG YEE HIN
1   8 11
2   4 11
3   5 11
結果 0 3
System Record 233
  劉昕瑜 LIU YAN YU EMERALD 喬心怡 QIAO XINYI
1   11 8
2   11 8
3   7 11
4   11 7
結果 3 1
System Record 234
  李煒欣 LI WAI YAN 張凱金 CHEUNG HOI KAM
1   9 11
2   11 7
3   11 8
4   6 11
5   11 8
結果 3 2
System Record 235
  杜悅彤 DU YUE TONG 黎茵澄 LAI YAN CHING
  棄權  
System Record 236
  吳詠霖 NG WING LAM 廖筱媛 LIU SIU WUN
1   11 8
2   8 11
3   9 11
4   13 11
5   8 11
結果 2 3
System Record 237
  林永臻 LAM WING CHUN VIRGINIA 譚芷嫣 TAM TSZ YIN
1   8 11
2   6 11
3   11 5
4   11 6
5   6 11
結果 2 3
System Record 238
  錢欣潼 CHIN YAN TUNG 林卓瑩 LAM CHEUK YING
  棄權  
System Record 239
  陳凱寶 CHAN HOI PO 周憫暄 CHOW MAN HUEN
1   12 10
2   11 5
3   11 4
結果 3 0
System Record 240
  陳家悅 CHAN KA YUET 勞顯晴 LO HIN CHING
1   3 11
2   1 11
3   4 11
結果 0 3
System Record 241
  陸悅 LOK YUET 喬安娜 QIAO ANNA
1   11 5
2   11 3
3   11 3
結果 3 0
System Record 242
  鄒詠 CHOW WING 白晞晴 BEDOUCHA STEFFI
1   8 11
2   3 11
3   9 11
結果 0 3
System Record 243
  黃菀靖 WONG YUEN CHING 黃洛施 WONG LOTTE CEE ANTONIA
1   6 11
2   1 11
3   4 11
結果 0 3
System Record 244
  劉樂心 LAU SHARON 陳昕瑤 CHEN YAN YIU
    棄權
System Record 245
  林子祤 LAM TSZ YUE 麥霨雯 MAK WAI MAN
1   11 9
2   13 15
3   11 13
4   11 9
5   10 12
結果 2 3
System Record 246
  黃樂恒 WONG PHILLIPPA SAMANTHA 張樂欣 CHEUNG LOK YAN
1   11 9
2   7 11
3   3 11
4   11 4
5   8 11
結果 2 3
System Record 247
  甄綽琪 YAN CHEUK KI 劉珈妤 LAU KA YUE
  棄權 棄權
System Record 248
  劉曉靜 LAU HIU CHING 張紫然 CHEUNG TSZ YIN
1   11 8
2   11 7
3   11 9
結果 3 0
System Record 249
  陳博之 CHEN BERNICE 張凱嵐 CHEUNG HOI NAM
1   11 7
2   8 11
3   8 11
4   6 11
結果 1 3
System Record 250
  張晞晴 CHEUNG HEI CHING 彭正心 PANG CHING SUM
    棄權
System Record 251
  李美柔 LI MEI YAU NICOLE 黃嘉彤 WONG KA TUNG
1   11 7
2   11 6
3   11 1
結果 3 0
System Record 252
  劉子慧 LAU ZI HUI 許琬宜 HUI YUEN YI
1   11 5
2   11 6
3   11 1
結果 3 0
System Record 253
  蘇梓滺 SO TSZ YAU 李梓桐 LEE TSZ TUNG
1   11 8
2   11 7
3   6 11
4   11 1
結果 3 1
System Record 254
  葉曦文 IP HEI MAN 張雯昕 CHEUNG MAN YAN
    棄權
System Record 255
  呂宛蕎 LUI YUEN KIU EMMA 謝美淇 TSE MEI KI
1   10 12
2   8 11
3   4 11
結果 0 3
System Record 256
  周子晴 CHAU TSZ CHING 劉思宇 LAU SZE YU
1   11 9
2   7 11
3   6 11
4   5 11
結果 1 3
System Record 257
  黎焮蕎 LAI YAN KIU 譚卓蕘 TOM CHEUK YIU
1   11 4
2   11 6
3   11 5
結果 3 0
System Record 258
  何穎斯 HO WING SZE 鍾穎芯 CHUNG WING SUM
1   5 11
2   9 11
3   11 8
4   11 8
5   11 6
結果 3 2
System Record 259
  吳凱晴 NG HOI CHING 陳沛枬 CHAN PUI NAM ALVINA
1   8 11
2   3 11
3   9 11
結果 0 3
System Record 260
  陳劭藍 CHAN SHIU LAM CHELSEA 樊巧瀅 FAN HAU YING
1   11 9
2   9 11
3   11 5
4   11 6
結果 3 1
System Record 261
  廖朗喬 LIU JASMINE 楊樂千 YEUNG LOK CHIN
1   12 10
2   13 11
3   11 7
結果 3 0
System Record 262
  邱斯淇 YAU SZE KI 林子祺 LAM TSZ KI
1   11 4
2   11 3
3   11 1
結果 3 0
System Record 263
  邱芷煒 YAU TSZ WAI EVELYN 張栩瑜 CHEUNG HUI YU
1   11 7
2   11 9
3   11 5
結果 3 0
System Record 264
  香慧瑩 HEUNG WAI YING 梁凱晴 LEUNG HOI CHING, MICHELLE
1   11 7
2   6 11
3   11 9
4   7 11
5   9 11
結果 2 3
System Record 265
  洪芷晴 HUNG TSZ CHING 陳婉婷 CHAN YUEN TING
1   7 11
2   9 11
3   11 9
4   9 11
結果 1 3
System Record 266
  梁曉嵐 LEUNG HIU LAAM 洪琳 HUNG LAM
  棄權  
System Record 267
  黎卓霖 LAI CHEUK LAM 謝芷柔 TSE TSZ YAU
1   3 11
2   5 11
3   3 11
結果 0 3
System Record 268
  黃祉睿 WONG TSZ YUI 梁晴睎 LEUNG CHING HEI
1   11 9
2   11 7
3   11 3
結果 3 0
System Record 269
  阮靖婷 YUEN CHING TING 佘卓盈 SHE CHEUK YING
1   10 12
2   11 9
3   9 11
4   11 7
5   11 8
結果 3 2
System Record 270
  李僅彤 LEE KAN TUNG 張慧怡 CHEUNG WAI YI
1   3 11
2   2 11
3   3 11
結果 0 3
System Record 271
  張藝桐 CHEUNG NGAI TUNG TIFFANY 賴橞霖 LAI WAI LAM YOKI
1   13 15
2   11 2
3   11 6
4   11 5
結果 3 1
System Record 272
  方雪瑩 FONG SUET YING 吳芷攸 NG TSZ YAU
  棄權  
System Record 273
  黃采兒 WONG JULIA 高葦頤 KO WAI YEE
1   16 14
2   7 11
3   7 11
4   11 4
5   5 11
結果 2 3
System Record 274
  鄺心悅 KWONG SUM YUET 張智妍 CHEUNG CHI YIN
1   7 11
2   11 8
3   11 7
4   11 3
結果 3 1
System Record 275
  陳煦齡 CHAN HUI LING 王曉琳 WONG HIU LAM
1   6 11
2   4 11
3   1 11
結果 0 3
System Record 276
  麥明芯 MAK MING SHUM 林君妍 LAM KWAN YIN CHARMAINE
1   11 5
2   11 7
3   11 6
結果 3 0
System Record 277
  李婉盈 LI YUEN YING 蕭予寧 SHIU YU NING
1   4 11
2   5 11
3   4 11
結果 0 3
System Record 278
  鄭如心 CHENG YU SUM 姚樂妍 YIU LOK IN
1   14 12
2   11 5
3   11 2
結果 3 0
System Record 279
  楊善晴 YEUNG SIN CHING JANICE 陳若琳 CHAN YEUK LAM
1   3 11
2   4 11
3   11 13
結果 0 3
System Record 280
  譚沚詠 TAM CHI WING BERNICE 謝穎妤 TSE WING YU
1   11 4
2   11 4
3   11 9
結果 3 0
System Record 281
  吳幸洳 NG HANG YU 陳巧悅 CHAN HAU YUET
1   11 6
2   11 5
3   11 6
結果 3 0
System Record 282
  林瑞佳 LIN RUIJIA 方紫喬 FONG TSZ KIU
1   3 11
2   2 11
3   1 11
結果 0 3
System Record 283
  謝岢攸 TSE HO YAU 黃馨瑤 WONG HING YIU STELLA
1   8 11
2   8 11
3   8 11
結果 0 3
System Record 284
  龐雅文 PONG NGA MAN 楊意霖 YEUNG YEE LAM
1   11 2
2   11 5
3   11 3
結果 3 0
System Record 285
  劉芷瑜 LAU TSZ YU 張懿德 CHEUNG YEE TAK
1   11 4
2   9 11
3   11 9
4   8 11
5   11 5
結果 3 2
System Record 286
  林采熹 LAM TSOI HEI REANNE 袁子淇 YUEN TSZ KI
1   4 11
2   9 11
3   12 10
4   11 9
5   11 7
結果 3 2
System Record 287
  馮曉儀 FENG HIU YEE 顧曉儀 KOO HIU YEE
1   11 5
2   11 3
3   11 4
結果 3 0
System Record 288
  溫子賢 WUN TSZ IN RIA 李皓晴 LEE HO CHING
1   6 11
2   13 15
3   11 9
4   11 8
5   6 11
結果 2 3
System Record 289
  黃煒桐 WONG WAI TONG 莊子琪 CHONG TSZ KEI
1   11 7
2   13 11
3   11 7
結果 3 0
System Record 290
  黃焮瞳 WONG YAN TUNG MICHELLE 盧曉榆 LO HIU YU
1   3 11
2   11 9
3   8 11
4   7 11
結果 1 3
System Record 291
  單焯喬 SIN CHEUK KIU 馬一心 MA YAT SUM
1   1 11
2   11 7
3   6 11
4   8 11
結果 1 3
System Record 292
  嚴浩晴 YENN HO CHING 黃文懿 WONG MAN YI
1   11 8
2   11 1
3   11 4
結果 3 0
System Record 293
  樊梓柔 FAN TSZ YAU 黃穎琪 WONG WING KI
1   11 3
2   9 11
3   11 7
4   11 13
5   11 4
結果 3 2
System Record 294
  李證兒 LEE CHING YI 徐德允 ZEE SOPHIE
1   11 4
2   11 4
3   11 5
結果 3 0
System Record 295
  呂穎琳 LUI WING LAM ESTHER 梁蕙施 LEUNG WAI SZE
    棄權
System Record 296
  盧紫昕 LOO TSZ YAN 陳依明 CHAN YEE MING
1   3 11
2   11 9
3   3 11
4   12 14
結果 1 3
System Record 297
  司徒俙旻 SZETO HAY MAN 馮麗怡 FUNG LAI YI
1   14 12
2   11 6
3   9 11
4   13 11
結果 3 1
System Record 298
  林裕臻 LAM YU CHUN 陸忻 LOK YAN
1   11 8
2   11 4
3   11 3
結果 3 0
System Record 299
  關雎 KWAN J 李倚潁 LEE YEE WING, ELLENA
1   3 11
2   3 11
3   9 11
結果 0 3
System Record 300
  陳臻穎 CHAN CHUN WING 高靖 KO CHING
1   11 3
2   11 2
3   11 3
結果 3 0
System Record 301
  陳荷年 CHEN HENIAN 梁航菲 LEUNG HONG FEI
1   4 11
2   8 11
3   10 12
結果 0 3
System Record 302
  楊雅樂 YEUNG CHLOE WONG 張綺軒 CHEUNG YEE HIN
1   11 5
2   9 11
3   11 3
4   11 8
結果 3 1
System Record 303
  劉昕瑜 LIU YAN YU EMERALD 梁凱盈 LEUNG HOI YING
1   7 11
2   11 8
3   11 9
4   11 1
結果 3 1
System Record 304
  梁慧珊 LEUNG WAI SHAN 李煒欣 LI WAI YAN
1   10 12
2   6 11
3   8 11
結果 0 3
System Record 305
  黎茵澄 LAI YAN CHING 廖筱媛 LIU SIU WUN
    棄權
System Record 306
  鄭穎翹 CHENG WING KIU 譚芷嫣 TAM TSZ YIN
1   11 3
2   11 5
3   6 11
4   11 6
結果 3 1
System Record 307
  林卓瑩 LAM CHEUK YING 司徒詠怡 SZE-TO WING YI
1   3 11
2   3 11
3   3 11
結果 0 3
System Record 308
  麥廷而 MAK TING YI 陳凱寶 CHAN HOI PO
1   11 2
2   11 8
3   11 1
結果 3 0
System Record 309
  勞顯晴 LO HIN CHING 沈昕穎 SHUM YAN WING
1   11 5
2   11 2
3   11 5
結果 3 0
System Record 310
  陸悅 LOK YUET 白晞晴 BEDOUCHA STEFFI
1   11 8
2   11 7
3   11 9
結果 3 0
System Record 311
  黃洛施 WONG LOTTE CEE ANTONIA 易采妮 IE CHARLIE
    棄權
System Record 312
  唐曉楠 TONG HIU NAAM 劉樂心 LAU SHARON
1   8 11
2   9 11
3   11 6
4   11 6
5   10 12
結果 2 3
System Record 313
  麥霨雯 MAK WAI MAN 張樂欣 CHEUNG LOK YAN
1   6 11
2   2 11
3   6 11
結果 0 3
System Record 314
  甄綽琪 YAN CHEUK KI 劉曉靜 LAU HIU CHING
  棄權  
System Record 315
  張凱嵐 CHEUNG HOI NAM 蔡洪 TSOI ASHLEY KATE
1   3 11
2   3 11
3   1 11
結果 0 3
System Record 316
  萬曉汶 MAN HIU MAN 張晞晴 CHEUNG HEI CHING
1   6 11
2   11 4
3   11 5
4   11 1
結果 3 1
System Record 317
  李美柔 LI MEI YAU NICOLE 梁悅晞 LEUNG YUET HAY HAYLIE
1   11 7
2   11 6
3   11 3
結果 3 0
System Record 318
  劉子慧 LAU ZI HUI 蘇梓滺 SO TSZ YAU
1   11 6
2   11 6
3   11 2
結果 3 0
System Record 319
  葉曦文 IP HEI MAN 范曉琳 FAN HIU LAM HAZEL
1   11 5
2   11 2
3   11 3
結果 3 0
System Record 320
  陳漪桐 CHAN YI TUNG 謝美淇 TSE MEI KI
1   12 10
2   11 9
3   11 8
結果 3 0
System Record 321
  劉思宇 LAU SZE YU 黎焮蕎 LAI YAN KIU
1   11 8
2   8 11
3   4 11
4   2 11
結果 1 3
System Record 322
  鄧穎橦 TANG WING TUNG 何穎斯 HO WING SZE
  棄權  
System Record 323
  陳沛枬 CHAN PUI NAM ALVINA 羅心怡 LAW SUM YEE SAMMI
1   1 11
2   1 11
3   6 11
結果 0 3
System Record 324 Round of 64
  陳劭藍 CHAN SHIU LAM CHELSEA 廖朗喬 LIU JASMINE
1   11 3
2   11 1
3   11 4
結果 3 0
System Record 325 Round of 64
  邱斯淇 YAU SZE KI 邱芷煒 YAU TSZ WAI EVELYN
1   11 5
2   11 7
3   9 11
4   11 9
結果 3 1
System Record 326 Round of 64
  梁凱晴 LEUNG HOI CHING, MICHELLE 陳婉婷 CHAN YUEN TING
1   6 11
2   6 11
3   11 9
4   4 11
結果 1 3
System Record 327 Round of 64
  洪琳 HUNG LAM 謝芷柔 TSE TSZ YAU
1   9 11
2   8 11
3   7 11
結果 0 3
System Record 328 Round of 64
  黃祉睿 WONG TSZ YUI 阮靖婷 YUEN CHING TING
1   11 0
2   11 2
3   11 4
結果 3 0
System Record 329 Round of 64
  張慧怡 CHEUNG WAI YI 張藝桐 CHEUNG NGAI TUNG TIFFANY
1   11 9
2   11 9
3   11 9
結果 3 0
System Record 330 Round of 64
  吳芷攸 NG TSZ YAU 高葦頤 KO WAI YEE
1   6 11
2   7 11
3   8 11
結果 0 3
System Record 331 Round of 64
  鄺心悅 KWONG SUM YUET 王曉琳 WONG HIU LAM
  棄權  
System Record 332 Round of 64
  麥明芯 MAK MING SHUM 蕭予寧 SHIU YU NING
1   11 3
2   13 11
3   11 4
結果 3 0
System Record 333 Round of 64
  鄭如心 CHENG YU SUM 陳若琳 CHAN YEUK LAM
1   11 8
2   11 9
3   8 11
4   8 11
5   9 11
結果 2 3
System Record 334 Round of 64
  譚沚詠 TAM CHI WING BERNICE 吳幸洳 NG HANG YU
1   11 8
2   11 4
3   4 11
4   9 11
5   9 11
結果 2 3
System Record 335 Round of 64
  方紫喬 FONG TSZ KIU 黃馨瑤 WONG HING YIU STELLA
1   7 11
2   11 3
3   11 4
4   11 5
結果 3 1
System Record 336 Round of 64
  龐雅文 PONG NGA MAN 劉芷瑜 LAU TSZ YU
1   11 4
2   11 4
3   11 7
結果 3 0
System Record 337 Round of 64
  林采熹 LAM TSOI HEI REANNE 馮曉儀 FENG HIU YEE
1   11 2
2   11 4
3   11 9
結果 3 0
System Record 338 Round of 64
  李皓晴 LEE HO CHING 黃煒桐 WONG WAI TONG
1   11 7
2   11 8
3   11 4
結果 3 0
System Record 339 Round of 64
  盧曉榆 LO HIU YU 馬一心 MA YAT SUM
1   1 11
2   1 11
3   13 11
4   6 11
結果 1 3
System Record 340 Round of 64
  嚴浩晴 YENN HO CHING 樊梓柔 FAN TSZ YAU
1   11 3
2   11 4
3   11 5
結果 3 0
System Record 341 Round of 64
  李證兒 LEE CHING YI 呂穎琳 LUI WING LAM ESTHER
1   12 10
2   11 7
3   11 5
結果 3 0
System Record 342 Round of 64
  陳依明 CHAN YEE MING 司徒俙旻 SZETO HAY MAN
1   8 11
2   11 8
3   11 5
4   11 2
結果 3 1
System Record 343 Round of 64
  林裕臻 LAM YU CHUN 李倚潁 LEE YEE WING, ELLENA
1   3 11
2   1 11
3   10 12
結果 0 3
System Record 344 Round of 64
  陳臻穎 CHAN CHUN WING 梁航菲 LEUNG HONG FEI
1   11 5
2   11 8
3   12 10
結果 3 0
System Record 345 Round of 64
  楊雅樂 YEUNG CHLOE WONG 劉昕瑜 LIU YAN YU EMERALD
1   11 5
2   9 11
3   11 4
4   14 12
結果 3 1
System Record 346 Round of 64
  李煒欣 LI WAI YAN 黎茵澄 LAI YAN CHING
1   5 11
2   8 11
3   11 6
4   11 5
5   3 11
結果 2 3
System Record 347 Round of 64
  鄭穎翹 CHENG WING KIU 司徒詠怡 SZE-TO WING YI
1   9 11
2   3 11
3   7 11
結果 0 3
System Record 348 Round of 64
  麥廷而 MAK TING YI 勞顯晴 LO HIN CHING
1   11 4
2   7 11
3   8 11
4   11 3
5   11 4
結果 3 2
System Record 349 Round of 64
  陸悅 LOK YUET 黃洛施 WONG LOTTE CEE ANTONIA
1   11 9
2   11 6
3   11 7
結果 3 0
System Record 350 Round of 64
  劉樂心 LAU SHARON 張樂欣 CHEUNG LOK YAN
1   3 11
2   9 11
3   6 11
結果 0 3
System Record 351 Round of 64
  劉曉靜 LAU HIU CHING 蔡洪 TSOI ASHLEY KATE
1   5 11
2   1 11
3   6 11
結果 0 3
System Record 352 Round of 64
  萬曉汶 MAN HIU MAN 李美柔 LI MEI YAU NICOLE
1   11 3
2   13 11
3   11 5
結果 3 0
System Record 353 Round of 64
  劉子慧 LAU ZI HUI 葉曦文 IP HEI MAN
1   11 3
2   11 3
3   11 4
結果 3 0
System Record 354 Round of 64
  陳漪桐 CHAN YI TUNG 黎焮蕎 LAI YAN KIU
1   13 15
2   6 11
3   5 11
結果 0 3
System Record 355 Round of 64
  何穎斯 HO WING SZE 羅心怡 LAW SUM YEE SAMMI
1   4 11
2   4 11
3   4 11
結果 0 3
System Record 356 Round of 32
  陳劭藍 CHAN SHIU LAM CHELSEA 邱斯淇 YAU SZE KI
1   11 4
2   8 11
3   11 2
4   11 4
結果 3 1
System Record 357 Round of 32
  陳婉婷 CHAN YUEN TING 謝芷柔 TSE TSZ YAU
1   8 11
2   4 11
3   3 11
結果 0 3
System Record 358 Round of 32
  黃祉睿 WONG TSZ YUI 張慧怡 CHEUNG WAI YI
1   11 6
2   11 5
3   10 12
4   9 11
5   11 7
結果 3 2
System Record 359 Round of 32
  高葦頤 KO WAI YEE 王曉琳 WONG HIU LAM
1   3 11
2   6 11
3   5 11
結果 0 3
System Record 360 Round of 32
  麥明芯 MAK MING SHUM 陳若琳 CHAN YEUK LAM
1   11 2
2   11 2
3   11 3
結果 3 0
System Record 361 Round of 32
  吳幸洳 NG HANG YU 方紫喬 FONG TSZ KIU
1   6 11
2   5 11
3   11 9
4   3 11
結果 1 3
System Record 362 Round of 32
  龐雅文 PONG NGA MAN 林采熹 LAM TSOI HEI REANNE
1   11 5
2   11 8
3   11 2
結果 3 0
System Record 363 Round of 32
  李皓晴 LEE HO CHING 馬一心 MA YAT SUM
1   3 11
2   6 11
3   8 11
結果 0 3
System Record 364 Round of 32
  嚴浩晴 YENN HO CHING 李證兒 LEE CHING YI
    棄權
System Record 365 Round of 32
  陳依明 CHAN YEE MING 李倚潁 LEE YEE WING, ELLENA
  棄權  
System Record 366 Round of 32
  陳臻穎 CHAN CHUN WING 楊雅樂 YEUNG CHLOE WONG
1   11 3
2   11 2
3   11 4
結果 3 0
System Record 367 Round of 32
  黎茵澄 LAI YAN CHING 司徒詠怡 SZE-TO WING YI
1   8 11
2   7 11
3   1 11
結果 0 3
System Record 368 Round of 32
  麥廷而 MAK TING YI 陸悅 LOK YUET
1   11 5
2   11 4
3   11 7
結果 3 0
System Record 369 Round of 32
  張樂欣 CHEUNG LOK YAN 蔡洪 TSOI ASHLEY KATE
1   5 11
2   4 11
3   9 11
結果 0 3
System Record 370 Round of 32
  萬曉汶 MAN HIU MAN 劉子慧 LAU ZI HUI
1   11 5
2   11 3
3   13 11
結果 3 0
System Record 371 Round of 32
  黎焮蕎 LAI YAN KIU 羅心怡 LAW SUM YEE SAMMI
1   2 11
2   2 11
3   2 11
結果 0 3
System Record 372 Round of 16
  陳劭藍 CHAN SHIU LAM CHELSEA 謝芷柔 TSE TSZ YAU
1   11 2
2   11 6
3   11 6
結果 3 0
System Record 373 Round of 16
  黃祉睿 WONG TSZ YUI 王曉琳 WONG HIU LAM
1   6 11
2   4 11
3   6 11
結果 0 3
System Record 374 Round of 16
  麥明芯 MAK MING SHUM 方紫喬 FONG TSZ KIU
1   12 10
2   9 11
3   11 8
4   8 11
5   9 11
結果 2 3
System Record 375 Round of 16
  龐雅文 PONG NGA MAN 馬一心 MA YAT SUM
1   11 9
2   11 7
3   6 11
4   3 11
5   10 12
結果 2 3
System Record 376 Round of 16
  嚴浩晴 YENN HO CHING 李倚潁 LEE YEE WING, ELLENA
1   11 8
2   11 6
3   11 8
結果 3 0
System Record 377 Round of 16
  陳臻穎 CHAN CHUN WING 司徒詠怡 SZE-TO WING YI
1   7 11
2   10 12
3   14 12
4   9 11
結果 1 3
System Record 378 Round of 16
  麥廷而 MAK TING YI 蔡洪 TSOI ASHLEY KATE
1   9 11
2   6 11
3   6 11
結果 0 3
System Record 379 Round of 16
  萬曉汶 MAN HIU MAN 羅心怡 LAW SUM YEE SAMMI
1   12 10
2   4 11
3   7 11
4   2 11
結果 1 3
System Record 380 Quarter Final
  陳劭藍 CHAN SHIU LAM CHELSEA 王曉琳 WONG HIU LAM
1   11 3
2   4 11
3   11 9
4   11 5
結果 3 1
System Record 381 Quarter Final
  方紫喬 FONG TSZ KIU 馬一心 MA YAT SUM
1   9 11
2   11 9
3   8 11
4   5 11
結果 1 3
System Record 382 Quarter Final
  嚴浩晴 YENN HO CHING 司徒詠怡 SZE-TO WING YI
1   11 7
2   11 8
3   11 1
結果 3 0
System Record 383 Quarter Final
  蔡洪 TSOI ASHLEY KATE 羅心怡 LAW SUM YEE SAMMI
1   10 12
2   7 11
3   4 11
結果 0 3
System Record 384 Semi Final
  陳劭藍 CHAN SHIU LAM CHELSEA 馬一心 MA YAT SUM
1   12 10
2   11 5
3   12 10
結果 3 0
System Record 385 Semi Final
  嚴浩晴 YENN HO CHING 羅心怡 LAW SUM YEE SAMMI
1   11 9
2   11 8
3   11 4
結果 3 0
System Record 386 Third Place
  馬一心 MA YAT SUM 羅心怡 LAW SUM YEE SAMMI
1   11 8
2   5 11
3   11 9
4   11 7
結果 3 1
System Record 387 Final
  陳劭藍 CHAN SHIU LAM CHELSEA 嚴浩晴 YENN HO CHING
1   2 11
2   7 11
3   8 11
結果 0 3