Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 最新資訊
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。
  


賽事:   All Schools Championships 恒生學界盃 2023
項目:  

System Record 1
  譚可浟 TAM ADRIA HO YAU 李琛瑜 LI SUM YU
1   1 11
2   3 11
結果 0 2
System Record 2
  黃靖攸 WONG CHING YAU 徐傳杺 TSUI CHUEN SUM
1   4 11
2   1 11
結果 0 2
System Record 3
  張珈晴 CHEUNG KA CHING NAOMI 張梓誼 CHEUNG TSZ YEE
1   11 7
2   11 4
結果 2 0
System Record 4
  陳彥驪 CHAN YIN NI 丘海楠 KHOO HOI NAM
    棄權
System Record 5
  李曉瑜 LEE HAYDEN 梁僖晴 LEUNG HEI CHING
1   11 8
2   11 8
結果 2 0
System Record 6
  李紫晴 LI ZIQING 梁靖加 LEONG CHING KA
  棄權  
System Record 7
  陳諾妍 CHAN NOK YIN 李睿祺 LEE YUI KI
1   9 11
2   6 11
結果 0 2
System Record 8
  周芷悠 CHAU TSZ YAU 楊思瓅 YEUNG SZE LOK
1   11 9
2   11 8
結果 2 0
System Record 9
  陳嘉怡 CHAN KA YI 藍芊兒 LAN CHIN YEE
1   3 11
2   2 11
結果 0 2
System Record 10
  朱嬿螢 CHU YIN YING 楊凱淳 YEUNG HOI SHUN
1   11 3
2   11 5
結果 2 0
System Record 11
  羅佩芝 LAW PUI CHI 曾子淇 TSANG TSZ KI
1   11 7
2   11 8
結果 2 0
System Record 12
  林曉頤 LAM HIU YEE AUDREY 陳欣彤 CHAN YAN TUNG
1   11 8
2   11 6
結果 2 0
System Record 13
  黃俏瑜 WONG CHIU YU 吳睿晴 NG CHARLOTTE YUICHING
1   6 11
2   7 11
結果 0 2
System Record 14
  梁善晴 LEUNG SIN CHING 王若瑜 WANG RUOYU
1   11 2
2   7 11
3   3 11
結果 1 2
System Record 15
  袁子惠 YUEN TSZ WAI 張嘉倩 CHEUNG KA SIN
1   11 1
2   11 5
結果 2 0
System Record 16
  湯泳喬 TONG WING KIU 陳奕菲 CHAN YIK FEI
  棄權  
System Record 17
  馮芷瑤 FUNG TSZ YIU 何心文 HO SUM MAN RITA
1   2 11
2   8 11
結果 0 2
System Record 18
  林靖殷 LAM CHING YAN TWEETY 岑樂思 SHUM LOK SZE
1   1 11
2   8 11
結果 0 2
System Record 19
  吳雨詩 NG YU SZE 吳卓嵐 NG CHEUK LAAM
1   11 9
2   9 11
3   4 11
結果 1 2
System Record 20
  金子尤 ALTUN AZRA NUR 蘇可蕎 SO HO KIU
1   11 5
2   8 11
3   8 11
結果 1 2
System Record 21
  李沚瑜 LEE CHI YU 李心喬 LEE SUM KIU
1   2 11
2   7 11
結果 0 2
System Record 22
  盧巧澄 LO HAU CHING GABRIELA 余繕喬 YUE SIN KIU
1   6 11
2   6 11
結果 0 2
System Record 23
  陳芯言 CHAN SUM YIN 林莃純 LAM HEI SHUN
1   11 9
2   11 1
結果 2 0
System Record 24
  黃逸晴 WONG YAT CHING 鄭希雯 ZHENG HEI MAN STELLA
1   4 11
2   1 11
結果 0 2
System Record 25
  李昊汶 LEE HO MAN 潘穎彤 POON WING TUNG
1   5 11
2   7 11
結果 0 2
System Record 26
  曾思華 TSANG SZE WA 陳善淇 CHAN SIN KAY KATELYN
  棄權 棄權
System Record 27
  袁莛昕 YUEN TING YAN 黃卓潼 WONG CHEUK TUNG KASSANDRA
1   8 11
2   5 11
結果 0 2
System Record 28
  曾紫桐 TSANG TSZ TUNG 林映翹 LAM YING KIU
1   11 5
2   12 10
結果 2 0
System Record 29
  李琛瑜 LI SUM YU 張泳韞 CHEUNG WING WAN
1   11 5
2   11 8
結果 2 0
System Record 30
  黎胤彤 LAI YAN TUNG 陳思霓 CHEN SZE NGAI
1   11 6
2   11 9
結果 2 0
System Record 31
  王婧 WONG JING 費雨晗 FEI YUHAN
1   9 11
2   4 11
結果 0 2
System Record 32
  黎錦瑩 LAI KAM YING 陳蒨穎 CHAN SIN WING
1   11 1
2   7 11
3   11 3
結果 2 1
System Record 33
  林懿 LAM YI 姚穎賢 JIANG ALICIA KAT YIN
1   7 11
2   11 7
3   8 11
結果 1 2
System Record 34
  龐靖悠 PONG CHING YAU HANNAH 徐傳杺 TSUI CHUEN SUM
1   11 4
2   5 11
3   11 4
結果 2 1
System Record 35
  羅嘉榆 LUO KA YU 李敏廷 LEE MUN TING CARLY
1   11 7
2   4 11
3   3 11
結果 1 2
System Record 36
  黃之願 WONG WAVERLEY JIYUN 周翊彤 CHOW YIK TUNG
1   8 11
2   7 11
結果 0 2
System Record 37
  王譽程 WONG YU CHING 李詠桐 LEE WING TUNG
1   11 5
2   11 7
結果 2 0
System Record 38
  李萱嵐 LEE HUEN NAM HANNAH 郭昱彤 KWOK YUK TUNG
1   7 11
2   4 11
結果 0 2
System Record 39
  馮琛喬 FUNG SUM KIU 賴心悠 LAI SUM YAU
1   12 10
2   6 11
3   11 8
結果 2 1
System Record 40
  林芯蕾 LAM SUM LUI 鄭詠羲 CHENG WING HEI
1   11 1
2   11 5
結果 2 0
System Record 41
  葉子㺱 YIP TSZ YING 彭晞穎 PANG HEI WING
1   11 2
2   5 11
3   11 8
結果 2 1
System Record 42
  梁綽茵 LEUNG CHEUK YAN 張珈晴 CHEUNG KA CHING NAOMI
1   11 8
2   11 7
結果 2 0
System Record 43
  林巧潼 LAM HAU TUNG CHLOE 林靖恩 LIN JING EN
1   1 11
2   9 11
結果 0 2
System Record 44
  蕭諾晴 SIU LOK CHING 黎映艷 LAI YING YIM
1   11 13
2   10 12
結果 0 2
System Record 45
  陳彥驪 CHAN YIN NI 鄧貝兒 TANG PUI YI
1   4 11
2   2 11
結果 0 2
System Record 46
  王珈齊 WONG KA CHAI 鍾羽晴 CHUNG YU CHING
1   11 1
2   11 0
結果 2 0
System Record 47
  李思迪 LEE SOFIE 王悅晴 WONG YUET CHING
1   11 6
2   11 3
結果 2 0
System Record 48
  鄭紫萱 CHENG TSZ HUEN 梁文曦 LEUNG MAN HEI
1   11 2
2   11 5
結果 2 0
System Record 49
  梁定怡 LEUNG TING YI 吳蕊靜 NG YUI CHING
1   11 1
2   11 5
結果 2 0
System Record 50
  梁傲兒 LEUNG PARIS 李曉瑜 LEE HAYDEN
1   11 8
2   4 11
3   11 13
結果 1 2
System Record 51
  黃鿊穎 WONG TSE WING 陳鈞甯 CHAN KWAN NING
    棄權
System Record 52
  鄧穎琪 TANG WING KI 梁慧盈 LEUNG WAI YING
1   4 11
2   1 11
結果 0 2
System Record 53
  錢雪嫣 CHIEN SUET YIN KATIE 司徒卓知 SZETO CHEUK ZI ALEXANDRA
1   7 11
2   7 11
結果 0 2
System Record 54
  何梓瑜 HO TSZ YU IRIS 徐嘉儀 XU KA YEE
1   8 11
2   12 10
3   11 3
結果 2 1
System Record 55
  林曉瞳 LAM HIU TUNG CHARLOTTE 楊紫惠 YEUNG TSZ WAI
1   8 11
2   11 8
3   11 8
結果 2 1
System Record 56
  梁丞玥 LEUNG SHING YUE ALICIA 周天瑜 CHAU AUDREY
1   11 1
2   11 0
結果 2 0
System Record 57
  葉穎蓁 YIP WING TSUN 黎昱穎 REED MIYA LI
1   4 11
2   11 9
3   7 11
結果 1 2
System Record 58
  張思銘 CHEUNG SZE MING PEARY 鄭康南 CHIANG HONG NAM CASS
1   8 11
2   0 11
結果 0 2
System Record 59
  鄭錡 CHENG KEI 陳昉 CHEN FANG
1   9 11
2   11 2
3   11 6
結果 2 1
System Record 60
  梁梓瑤 LEUNG TSZ YIU 陳緯殷 CHAN WAI YAN
1   9 11
2   14 12
3   6 11
結果 1 2
System Record 61
  梁靖加 LEONG CHING KA 羅子晴 LAW TSZ CHING
1   11 7
2   11 8
結果 2 0
System Record 62
  劉芊穎 LAU TSIN WING 張文淵 CHEUNG MAN YUEN
1   11 6
2   11 6
結果 2 0
System Record 63
  王寶淇 WONG PO KI 陳紫欣 CHAN TSZ YAN
1   11 8
2   11 7
結果 2 0
System Record 64
  鄧詠嵐 TANG WING LAAM 何家泳 HO KA WING
1   2 11
2   1 11
結果 0 2
System Record 65
  文日晞 MAN YAT HEI 廖婉君 LIU YUEN KWAN SERENA
1   11 6
2   12 14
3   11 9
結果 2 1
System Record 66
  周思淇 CHOW SZE KEI 李睿祺 LEE YUI KI
1   5 11
2   10 12
結果 0 2
System Record 67
  朱凱瀅 CHU HOI YING HILARY 許韾元 HUI HING YUEN
1   10 12
2   6 11
結果 0 2
System Record 68
  劉文欣 LAU MAN YAN 柯泳嵐 OR WING LAAM
1   11 4
2   11 2
結果 2 0
System Record 69
  周芷悠 CHAU TSZ YAU 羅芷君 LO TSZ KWAN
    棄權
System Record 70
  林伊 LAM YI 黃千睿 WONG TSIN YEU LITTLE STAR
1   8 11
2   12 14
結果 0 2
System Record 71
  鍾至珵 CHUNG CALLIE 李敬賢 LEI KING YIN KARIN
1   2 11
2   2 11
結果 0 2
System Record 72
  黃巧晴 WONG HAU CHING 許天怡 HUI SOPHIE TIN YEE
1   11 2
2   11 8
結果 2 0
System Record 73
  劉鈞嫻 LIU ANGEL 張忻 CHANG CHARIS
1   11 8
2   8 11
3   11 7
結果 2 1
System Record 74
  周靖嵐 CHAU CHING LAAM 藍芊兒 LAN CHIN YEE
1   3 11
2   2 11
結果 0 2
System Record 75
  盧妍因 LO YIN YAN 鍾卓娚 CHUNG JENNA
1   11 8
2   12 10
結果 2 0
System Record 76
  唐薏善 TONG YI SIN ANNA 黃翊嘉 WONG YIK KA
1   11 8
2   4 11
3   11 4
結果 2 1
System Record 77
  朱嬿螢 CHU YIN YING 陳玟熹 CHAN MAN HEI
1   12 10
2   11 7
結果 2 0
System Record 78
  吳紫恩 NG TSZ YAN 鄭玥曈 CHENG YEUT TUNG
    棄權
System Record 79
  梁詠琛 LEUNG WING SUM 朱可蕎 CHU HO KIU
1   11 4
2   11 5
結果 2 0
System Record 80
  蔣佶延 JIANG ALICIA KAT YIN 梁恩霖 LEUNG YAN LAM
1   11 3
2   11 3
結果 2 0
System Record 81
  岑凱婷 SUM HOI TING 吳芷如 NG TSZ YU
1   11 4
2   11 0
結果 2 0
System Record 82
  曾珈蕎 TSANG KA KIU 羅佩芝 LAW PUI CHI
  棄權  
System Record 83
  鄭卓琳 CHENG CHEUK LAM ADELE 李洛晴 LI LOK CHING
  棄權  
System Record 84
  陳焯雅 CHAN CHEUK NGA 王絡儀 WONG LOK YEE
1   11 2
2   11 2
結果 2 0
System Record 85
  陳樂橋 CHAN KIRSTEN HEATHER LOK KIU 林鎧沂 LAM HOI YEE
  棄權  
System Record 86
  戴悅澄 TAI YUET CHING 張善瑜 CHEUNG SIN YU
    棄權
System Record 87
  趙嘉鈺 ZHAO KA YUK 潘雪瑤 POON SUET YIU
  棄權  
System Record 88
  廖杺語 LIU SUM YU 陳珮璇 CHAN PUI SHUEN
1   3 11
2   1 11
結果 0 2
System Record 89
  林芯睿 LAM SUM YUI 方雪翹 FONG SUET KIU VENUS
1   4 11
2   7 11
結果 0 2
System Record 90
  苗依諾 MIU YEE NOK 彭倩欣 PANG SIN YAN
1   5 11
2   3 11
結果 0 2
System Record 91
  朱珮嘉 CHU PUI KA 余心詠 YU SUM WING
1   10 12
2   9 11
結果 0 2
System Record 92
  蕭靖兒 SIU CHING YI 高妍雅 KO YIN NGA MARISA
1   11 3
2   11 2
結果 2 0
System Record 93
  林曉頤 LAM HIU YEE AUDREY 劉靖熙 LAU HEATHER CHING HI
    棄權
System Record 94
  沈祺煊 SHUM KI SUEN 袁天茵 YUAN TIAN YIN
1   11 2
2   11 6
結果 2 0
System Record 95
  陳芷瑜 CHAN TSZ YU 陳詩晴 CHAN SZE CHING
1   12 10
2   15 13
結果 2 0
System Record 96
  鄧嘉琪 DENG AMY 賴樂懿 LAI LOK YI LYAN
1   11 2
2   11 3
結果 2 0
System Record 97
  陳藴盈 CHAN WAN YING 鄭好 ZHENG HO
1   6 11
2   5 11
結果 0 2
System Record 98
  黃靖殷 WONG CHING YAN 吳睿晴 NG CHARLOTTE YUICHING
1   8 11
2   5 11
結果 0 2
System Record 99
  岳小琪 YUE XIAOQI 李允程 LEE WAN CHING
1   11 5
2   11 8
結果 2 0
System Record 100
  梁凱晴 LEUNG HOI CHING 黃暄淨 WONG XUAN JING
1   8 11
2   7 11
結果 0 2
System Record 101
  王若瑜 WANG RUOYU 黃筱淇 WONG SIU KEI
    棄權
System Record 102
  陳偲瑀 CHAN SI YU 蔡以琳 TSOI IRRI
  棄權  
System Record 103
  張子欣 CHEUNG TSZ YAN 溫嵐芝 WEN LAN ZY
1   5 11
2   11 8
3   9 11
結果 1 2
System Record 104
  陳祉穎 CHAN TSZ WING 李盈希 LI YING HEI
1   4 11
2   4 11
結果 0 2
System Record 105
  洪曉楠 HUNG HIU NAM 曾敏儀 TSANG MAN YEE MARY
1   7 11
2   11 4
3   11 9
結果 2 1
System Record 106
  高小涵 GAO XIAOHAN 袁子惠 YUEN TSZ WAI
1   9 11
2   8 11
結果 0 2
System Record 107
  潘隽垚 PAN JUNYAO 王善珩 WONG SIN HANG
    棄權
System Record 108
  楊舒雅 YEUNG SHU NGA 陳玟雅 CHAN MAN NGA
1   11 4
2   11 4
結果 2 0
System Record 109
  陳奕菲 CHAN YIK FEI 何祉嶠 HO TSZ KIU
1   11 5
2   11 7
結果 2 0
System Record 110
  葉泳詩 YIP WING SZE 王愛莉 WONG OI LI JASMINE
    棄權
System Record 111
  羅詠心 LO WING SUM 彭美茹 PANG MEI YU
1   3 11
2   1 11
結果 0 2
System Record 112
  李穎婷 LEE WING TING 陳彥晴 CHAN YIN CHING
1   8 11
2   5 11
結果 0 2
System Record 113
  謝依晴 TSE YEE CHING ELLA 陳雪心 CHEN SUET SUM ANGEL
    棄權
System Record 114
  陳漮悠 CHAN HING YAU 何心文 HO SUM MAN RITA
1   7 11
2   10 12
結果 0 2
System Record 115
  陳潼恩 CHEN TUNG YAN 黃傑瑤 HUANG KIT YIU
1   11 7
2   11 3
結果 2 0
System Record 116
  溫梓瑩 WEN TSZ YING 楊善彤 YEUNG SIN TUNG
1   12 10
2   11 7
結果 2 0
System Record 117
  駱頌晞 LOK CHUNG HEI 劉恩諾 LAU YAN NOK
  棄權  
System Record 118
  林泳妍 LAM WING YIN 雷闓萁 LEI HOI KEI
1   4 11
2   2 11
結果 0 2
System Record 119
  賴翠頤 LAI CHUI YEE 邱文懿 YAU MEGAN MAN YI
1   2 11
2   5 11
結果 0 2
System Record 120
  龔采蕎 KUNG TSOI KIU 邱子荷 QIU LILY
1   9 11
2   7 11
結果 0 2
System Record 121
  龔映穎 GONG YING YING 簡千詠 KAN TSIN WING
1   5 11
2   11 9
3   4 11
結果 1 2
System Record 122
  楊玥欣 YEUNG YUET YAN 盧穎心 LU YING XIN
1   11 3
2   11 0
結果 2 0
System Record 123
  劉佳愈 LAU KAI YU 陳芊妤 CHAN QIAN YU AIMEE
1   11 5
2   11 3
結果 2 0
System Record 124
  樊芊彤 FAN CHIN TUNG 周楀晴 CHAU YU CHING
1   6 11
2   6 11
結果 0 2
System Record 125
  岑樂思 SHUM LOK SZE 張悠雅 CHANG YOUYA
1   11 0
2   11 1
結果 2 0
System Record 126
  江逸晞 KONG YAT HEI 吳幸怡 NG CHARLOTTE HANG YI
1   5 11
2   9 11
結果 0 2
System Record 127
  謝紀柔 TSE KEI YAN ABBY 林子由 LAM TSZ YAU
1   9 11
2   12 14
結果 0 2
System Record 128
  張芷柔 CHEUNG AUDREY TSZ YAU 黃思穎 WONG SZE WING RACHEL
1   3 11
2   4 11
結果 0 2
System Record 129
  陳瑞麟 CHAN SUI LUN 洪花兒 HONG FLORA
1   11 9
2   10 12
3   8 11
結果 1 2
System Record 130
  蔡芷蕎 CHOI CHI KIU ASHLYN 吳卓嵐 NG CHEUK LAAM
1   9 11
2   4 11
結果 0 2
System Record 131
  楊焯嵐 YEUNG CHEUK LAM 鄭愷萱 CHENG HOI HUEN
1   5 11
2   3 11
結果 0 2
System Record 132
  陳思茶 CHAN SZE CHA 黎芷彤 LAI TSZ TUNG SALLY
1   3 11
2   11 6
3   10 12
結果 1 2
System Record 133
  蘇可蕎 SO HO KIU 潘佩兒 PUN PUI YI
1   3 11
2   3 11
結果 0 2
System Record 134
  蘇洛茹 SO LOK YU ABBY 劉穎禧 LAU WING HEI KAYLEY
1   11 5
2   11 5
結果 2 0
System Record 135
  周雪兒 CHOW SUET YEE 梁凱晴 LEUNG HOI CHING
1   7 11
2   11 3
3   8 11
結果 1 2
System Record 136
  謝穎欣 TSE WING YAN 潘梓晴 POON TZE CHING
1   5 11
2   9 11
結果 0 2
System Record 137
  李心妍 LEE SUN YIN 連宥晴 LIN YAU CHING GINNY
1   11 4
2   5 11
3   4 11
結果 1 2
System Record 138
  黃詩雅 WONG SZE NGA 李心喬 LEE SUM KIU
1   0 11
2   2 11
結果 0 2
System Record 139
  羅梓翹 LUO TSZ KIU 曾希言 TSANG HAILEY
1   8 11
2   12 10
3   9 11
結果 1 2
System Record 140
  潘踰 PUN YUE 鄭旨喬 CHENG TSZ KIU
  棄權  
System Record 141
  余繕喬 YUE SIN KIU 麥心翹 MAK ZITA SUM KIU
1   11 4
2   11 1
結果 2 0
System Record 142
  黃詩涵 HUANG SZE HAM 楊慧琪 YEUNG WAI KI
  棄權  
System Record 143
  蕭曉璇 SEOW HIU SHUEN 周勝雅 ZHOU SHENGYA
1   11 5
2   11 6
結果 2 0
System Record 144
  陳博穎 CHAN POK WING 林爰融 LAM WUN YUNG
  棄權  
System Record 145
  丁旻 DING MIN 黃詩澄 WONG SZE CHING
1   11 9
2   11 7
結果 2 0
System Record 146
  陳靖文 CHAN CHING MAN 陳芯言 CHAN SUM YIN
1   6 11
2   8 11
結果 0 2
System Record 147
  郭泳霆 KWOK WING TING 張樂陶 CHEUNG LE TAO
1   11 5
2   11 2
結果 2 0
System Record 148
  梁翠珊 LEUNG CHUI SHAN 鞠佩錡 KUK PUI KI
1   11 2
2   7 11
3   11 5
結果 2 1
System Record 149
  廖昶雅 LIU CHEONG NGA 梁洛曦 LEUNG LOK HEI
1   8 11
2   5 11
結果 0 2
System Record 150
  馬梓琳 MA TSZ LAM 余樂怡 YU LOK YI
    棄權
System Record 151
  周楚宜 CHOW ELLIE CHO YI 簡溢翹 KAN YAT KIU KILEY
1   9 11
2   9 11
結果 0 2
System Record 152
  鄭希雯 ZHENG HEI MAN STELLA 潘穎彤 POON WING TUNG
1   11 5
2   11 5
結果 2 0
System Record 153
  陳善淇 CHAN SIN KAY KATELYN 黃卓潼 WONG CHEUK TUNG KASSANDRA
  棄權  
System Record 154
  曾紫桐 TSANG TSZ TUNG 李琛瑜 LI SUM YU
1   1 11
2   5 11
結果 0 2
System Record 155
  黎胤彤 LAI YAN TUNG 費雨晗 FEI YUHAN
1   11 6
2   11 6
結果 2 0
System Record 156
  黎錦瑩 LAI KAM YING 姚穎賢 JIANG ALICIA KAT YIN
1   3 11
2   6 11
結果 0 2
System Record 157
  龐靖悠 PONG CHING YAU HANNAH 李敏廷 LEE MUN TING CARLY
1   11 6
2   11 8
結果 2 0
System Record 158
  周翊彤 CHOW YIK TUNG 王譽程 WONG YU CHING
1   10 12
2   7 11
結果 0 2
System Record 159
  郭昱彤 KWOK YUK TUNG 馮琛喬 FUNG SUM KIU
1   11 3
2   11 2
結果 2 0
System Record 160
  林芯蕾 LAM SUM LUI 葉子㺱 YIP TSZ YING
1   11 8
2   3 11
3   8 11
結果 1 2
System Record 161
  梁綽茵 LEUNG CHEUK YAN 林靖恩 LIN JING EN
1   11 13
2   9 11
結果 0 2
System Record 162
  黎映艷 LAI YING YIM 鄧貝兒 TANG PUI YI
1   8 11
2   11 9
3   5 11
結果 1 2
System Record 163
  王珈齊 WONG KA CHAI 李思迪 LEE SOFIE
1   11 4
2   11 5
結果 2 0
System Record 164
  鄭紫萱 CHENG TSZ HUEN 梁定怡 LEUNG TING YI
1   3 11
2   9 11
結果 0 2
System Record 165
  李曉瑜 LEE HAYDEN 黃鿊穎 WONG TSE WING
1   11 6
2   11 6
結果 2 0
System Record 166
  梁慧盈 LEUNG WAI YING 司徒卓知 SZETO CHEUK ZI ALEXANDRA
1   9 11
2   11 8
3   5 11
結果 1 2
System Record 167
  何梓瑜 HO TSZ YU IRIS 林曉瞳 LAM HIU TUNG CHARLOTTE
1   4 11
2   6 11
結果 0 2
System Record 168
  梁丞玥 LEUNG SHING YUE ALICIA 黎昱穎 REED MIYA LI
1   11 7
2   4 11
3   11 9
結果 2 1
System Record 169
  鄭康南 CHIANG HONG NAM CASS 鄭錡 CHENG KEI
1   9 11
2   13 15
結果 0 2
System Record 170
  陳緯殷 CHAN WAI YAN 梁靖加 LEONG CHING KA
1   3 11
2   3 11
結果 0 2
System Record 171
  劉芊穎 LAU TSIN WING 王寶淇 WONG PO KI
1   13 11
2   12 10
結果 2 0
System Record 172
  何家泳 HO KA WING 文日晞 MAN YAT HEI
1   11 6
2   11 4
結果 2 0
System Record 173
  李睿祺 LEE YUI KI 許韾元 HUI HING YUEN
1   11 13
2   11 7
3   7 11
結果 1 2
System Record 174
  劉文欣 LAU MAN YAN 周芷悠 CHAU TSZ YAU
1   11 7
2   11 5
結果 2 0
System Record 175
  黃千睿 WONG TSIN YEU LITTLE STAR 李敬賢 LEI KING YIN KARIN
1   3 11
2   3 11
結果 0 2
System Record 176
  黃巧晴 WONG HAU CHING 劉鈞嫻 LIU ANGEL
1   6 11
2   5 11
結果 0 2
System Record 177
  藍芊兒 LAN CHIN YEE 盧妍因 LO YIN YAN
1   11 5
2   11 2
結果 2 0
System Record 178
  唐薏善 TONG YI SIN ANNA 朱嬿螢 CHU YIN YING
1   11 7
2   11 9
結果 2 0
System Record 179
  吳紫恩 NG TSZ YAN 梁詠琛 LEUNG WING SUM
1   11 6
2   6 11
3   11 8
結果 2 1
System Record 180
  蔣佶延 JIANG ALICIA KAT YIN 岑凱婷 SUM HOI TING
1   8 11
2   11 7
3   12 10
結果 2 1
System Record 181
  羅佩芝 LAW PUI CHI 李洛晴 LI LOK CHING
1   12 10
2   8 11
3   5 11
結果 1 2
System Record 182
  陳焯雅 CHAN CHEUK NGA 林鎧沂 LAM HOI YEE
1   11 1
2   11 4
結果 2 0
System Record 183
  戴悅澄 TAI YUET CHING 潘雪瑤 POON SUET YIU
1   10 12
2   11 6
3   11 2
結果 2 1
System Record 184
  陳珮璇 CHAN PUI SHUEN 方雪翹 FONG SUET KIU VENUS
1   7 11
2   11 5
3   11 5
結果 2 1
System Record 185
  彭倩欣 PANG SIN YAN 余心詠 YU SUM WING
1   11 3
2   11 2
結果 2 0
System Record 186
  蕭靖兒 SIU CHING YI 林曉頤 LAM HIU YEE AUDREY
1   8 11
2   11 6
3   5 11
結果 1 2
System Record 187
  沈祺煊 SHUM KI SUEN 陳芷瑜 CHAN TSZ YU
1   11 6
2   11 4
結果 2 0
System Record 188
  鄧嘉琪 DENG AMY 鄭好 ZHENG HO
1   11 9
2   11 8
結果 2 0
System Record 189
  吳睿晴 NG CHARLOTTE YUICHING 岳小琪 YUE XIAOQI
1   11 4
2   11 5
結果 2 0
System Record 190
  黃暄淨 WONG XUAN JING 王若瑜 WANG RUOYU
1   8 11
2   7 11
結果 0 2
System Record 191
  蔡以琳 TSOI IRRI 溫嵐芝 WEN LAN ZY
1   2 11
2   4 11
結果 0 2
System Record 192
  李盈希 LI YING HEI 洪曉楠 HUNG HIU NAM
1   6 11
2   13 11
3   11 7
結果 2 1
System Record 193
  袁子惠 YUEN TSZ WAI 潘隽垚 PAN JUNYAO
1   7 11
2   6 11
結果 0 2
System Record 194
  楊舒雅 YEUNG SHU NGA 陳奕菲 CHAN YIK FEI
1   8 11
2   6 11
結果 0 2
System Record 195
  葉泳詩 YIP WING SZE 彭美茹 PANG MEI YU
1   15 13
2   5 11
3   2 11
結果 1 2
System Record 196
  陳彥晴 CHAN YIN CHING 謝依晴 TSE YEE CHING ELLA
1   11 1
2   11 6
結果 2 0
System Record 197
  何心文 HO SUM MAN RITA 陳潼恩 CHEN TUNG YAN
1   11 8
2   11 4
結果 2 0
System Record 198
  溫梓瑩 WEN TSZ YING 劉恩諾 LAU YAN NOK
1   11 6
2   11 6
結果 2 0
System Record 199
  雷闓萁 LEI HOI KEI 邱文懿 YAU MEGAN MAN YI
1   13 11
2   11 5
結果 2 0
System Record 200
  邱子荷 QIU LILY 簡千詠 KAN TSIN WING
1   11 9
2   7 11
3   11 9
結果 2 1
System Record 201
  楊玥欣 YEUNG YUET YAN 劉佳愈 LAU KAI YU
1   0 11
2   2 11
結果 0 2
System Record 202
  周楀晴 CHAU YU CHING 岑樂思 SHUM LOK SZE
1   2 11
2   1 11
結果 0 2
System Record 203
  吳幸怡 NG CHARLOTTE HANG YI 林子由 LAM TSZ YAU
1   11 4
2   11 4
結果 2 0
System Record 204
  黃思穎 WONG SZE WING RACHEL 洪花兒 HONG FLORA
1   11 6
2   11 4
結果 2 0
System Record 205
  吳卓嵐 NG CHEUK LAAM 鄭愷萱 CHENG HOI HUEN
1   11 7
2   11 5
結果 2 0
System Record 206
  黎芷彤 LAI TSZ TUNG SALLY 潘佩兒 PUN PUI YI
1   5 11
2   9 11
結果 0 2
System Record 207
  蘇洛茹 SO LOK YU ABBY 梁凱晴 LEUNG HOI CHING
1   10 12
2   2 11
結果 0 2
System Record 208
  潘梓晴 POON TZE CHING 連宥晴 LIN YAU CHING GINNY
1   15 13
2   11 9
結果 2 0
System Record 209
  李心喬 LEE SUM KIU 曾希言 TSANG HAILEY
1   11 3
2   11 4
結果 2 0
System Record 210
  鄭旨喬 CHENG TSZ KIU 余繕喬 YUE SIN KIU
1   13 15
2   7 11
結果 0 2
System Record 211
  楊慧琪 YEUNG WAI KI 蕭曉璇 SEOW HIU SHUEN
1   11 6
2   11 6
結果 2 0
System Record 212
  林爰融 LAM WUN YUNG 丁旻 DING MIN
1   11 4
2   11 7
結果 2 0
System Record 213
  陳芯言 CHAN SUM YIN 郭泳霆 KWOK WING TING
1   2 11
2   4 11
結果 0 2
System Record 214
  梁翠珊 LEUNG CHUI SHAN 梁洛曦 LEUNG LOK HEI
1   11 6
2   11 3
結果 2 0
System Record 215
  馬梓琳 MA TSZ LAM 簡溢翹 KAN YAT KIU KILEY
1   11 6
2   11 3
結果 2 0
System Record 216
  鄭希雯 ZHENG HEI MAN STELLA 黃卓潼 WONG CHEUK TUNG KASSANDRA
1   11 6
2   11 6
結果 2 0
System Record 217
  李琛瑜 LI SUM YU 黎胤彤 LAI YAN TUNG
1   11 8
2   11 3
結果 2 0
System Record 218
  姚穎賢 JIANG ALICIA KAT YIN 龐靖悠 PONG CHING YAU HANNAH
1   5 11
2   5 11
結果 0 2
System Record 219
  王譽程 WONG YU CHING 郭昱彤 KWOK YUK TUNG
1   11 6
2   11 9
結果 2 0
System Record 220
  葉子㺱 YIP TSZ YING 林靖恩 LIN JING EN
1   7 11
2   8 11
結果 0 2
System Record 221
  鄧貝兒 TANG PUI YI 王珈齊 WONG KA CHAI
1   10 12
2   5 11
結果 0 2
System Record 222
  梁定怡 LEUNG TING YI 李曉瑜 LEE HAYDEN
1   11 6
2   9 11
3   5 11
結果 1 2
System Record 223
  司徒卓知 SZETO CHEUK ZI ALEXANDRA 林曉瞳 LAM HIU TUNG CHARLOTTE
1   11 4
2   11 8
結果 2 0
System Record 224
  梁丞玥 LEUNG SHING YUE ALICIA 鄭錡 CHENG KEI
1   11 9
2   11 8
結果 2 0
System Record 225
  梁靖加 LEONG CHING KA 劉芊穎 LAU TSIN WING
1   11 8
2   11 2
結果 2 0
System Record 226
  何家泳 HO KA WING 許韾元 HUI HING YUEN
1   7 11
2   4 11
結果 0 2
System Record 227
  劉文欣 LAU MAN YAN 李敬賢 LEI KING YIN KARIN
1   5 11
2   3 11
結果 0 2
System Record 228
  劉鈞嫻 LIU ANGEL 藍芊兒 LAN CHIN YEE
1   6 11
2   5 11
結果 0 2
System Record 229
  唐薏善 TONG YI SIN ANNA 吳紫恩 NG TSZ YAN
1   3 11
2   1 11
結果 0 2
System Record 230
  蔣佶延 JIANG ALICIA KAT YIN 李洛晴 LI LOK CHING
1   8 11
2   11 6
3   8 11
結果 1 2
System Record 231
  陳焯雅 CHAN CHEUK NGA 戴悅澄 TAI YUET CHING
1   6 11
2   11 9
3   11 5
結果 2 1
System Record 232
  陳珮璇 CHAN PUI SHUEN 彭倩欣 PANG SIN YAN
1   6 11
2   3 11
結果 0 2
System Record 233
  林曉頤 LAM HIU YEE AUDREY 沈祺煊 SHUM KI SUEN
1   11 6
2   7 11
3   11 7
結果 2 1
System Record 234
  鄧嘉琪 DENG AMY 吳睿晴 NG CHARLOTTE YUICHING
1   11 1
2   11 1
結果 2 0
System Record 235
  王若瑜 WANG RUOYU 溫嵐芝 WEN LAN ZY
1   11 7
2   11 9
結果 2 0
System Record 236
  李盈希 LI YING HEI 潘隽垚 PAN JUNYAO
1   11 3
2   5 11
3   11 13
結果 1 2
System Record 237
  陳奕菲 CHAN YIK FEI 彭美茹 PANG MEI YU
1   11 9
2   11 8
結果 2 0
System Record 238
  陳彥晴 CHAN YIN CHING 何心文 HO SUM MAN RITA
1   11 9
2   11 7
結果 2 0
System Record 239
  溫梓瑩 WEN TSZ YING 雷闓萁 LEI HOI KEI
1   6 11
2   9 11
結果 0 2
System Record 240
  邱子荷 QIU LILY 劉佳愈 LAU KAI YU
1   5 11
2   6 11
結果 0 2
System Record 241
  岑樂思 SHUM LOK SZE 吳幸怡 NG CHARLOTTE HANG YI
1   11 1
2   11 3
結果 2 0
System Record 242
  黃思穎 WONG SZE WING RACHEL 吳卓嵐 NG CHEUK LAAM
1   7 11
2   11 5
3   11 8
結果 2 1
System Record 243
  潘佩兒 PUN PUI YI 梁凱晴 LEUNG HOI CHING
1   5 11
2   11 9
3   11 8
結果 2 1
System Record 244
  潘梓晴 POON TZE CHING 李心喬 LEE SUM KIU
1   2 11
2   5 11
結果 0 2
System Record 245
  余繕喬 YUE SIN KIU 楊慧琪 YEUNG WAI KI
1   9 11
2   11 7
3   8 11
結果 1 2
System Record 246
  林爰融 LAM WUN YUNG 郭泳霆 KWOK WING TING
1   3 11
2   5 11
結果 0 2
System Record 247
  梁翠珊 LEUNG CHUI SHAN 馬梓琳 MA TSZ LAM
1   3 11
2   8 11
結果 0 2
System Record 248
  鍾心玥 CHUNG SUM YUET 關紫琳 KWAN TSZ LAM
1   9 11
2   4 11
3   10 12
結果 0 3
System Record 249
  陳映月 CHAN YING YUET 林祺雅 LAM KI NGA KIARA
1   11 1
2   11 3
3   11 4
結果 3 0
System Record 250
  何芯悠 HO SUM YAU 許韾元 HUI HING YUEN
1   12 10
2   7 11
3   11 13
4   9 11
結果 1 3
System Record 251
  梁靖加 LEONG CHING KA 陳欣彤 CHAN YAN TUNG
1   11 7
2   10 12
3   4 11
4   9 11
結果 1 3
System Record 252
  黃嘉苗 WONG KA MIU JEANIE 李卓蔚 LEE ARIANE CHEUK WAI
1   12 10
2   11 7
3   5 11
4   11 4
結果 3 1
System Record 253
  李芷媱 LI TSZ YIU CASEY 李天悅 LEE TIN YUET LYDIA
1   12 14
2   11 7
3   9 11
4   11 13
結果 1 3
System Record 254
  歐子澄 AU TSZ CHING 游慈茵 YAU CHI YAN
1   12 10
2   2 11
3   11 6
4   11 3
結果 3 1
System Record 255
  邵婧雯 SIU CHING MAN 何芊予 HO CHIN YU
1   7 11
2   11 9
3   11 8
4   11 6
結果 3 1
System Record 256
  王睿熙 WANG YUI HEI 王靖悠 WONG CHING YAU CASS
1   6 11
2   13 15
3   11 7
4   10 12
結果 1 3
System Record 257
  梁丞玥 LEUNG SHING YUE ALICIA 關洛昕 KWAN LOK YAN
1   4 11
2   2 11
3   5 11
結果 0 3
System Record 258
  江玟頤 KONG MAN YEE 謝侃頤 TSE HON YEE
1   4 11
2   9 11
3   11 5
4   7 11
結果 1 3
System Record 259
  陳沅翹 CHAN YUEN KIU 吳苡澄 NG YEE CHING
1   11 8
2   11 3
3   11 1
結果 3 0
System Record 260
  潘佩兒 PUN PUI YI 葉叡澄 YIP YUI CHING
1   11 6
2   11 7
3   11 7
結果 3 0
System Record 261
  袁希曈 YUEN HAYTON 陳康妮 CHAN HONG NI
1   5 11
2   13 11
3   5 11
4   7 11
結果 1 3
System Record 262
  江芯宇 JIANG JESSICA 嚴鎧瑤 YIM HOI YIU KRISTY
1   9 11
2   13 15
3   8 11
結果 0 3
System Record 263
  吳紫恩 NG TSZ YAN 梁希妍 LEUNG HEI YIN
1   11 5
2   12 10
3   10 12
4   7 11
5   11 9
結果 3 2
System Record 264
  呂幸蕎 LUI HANG KIU SOPHIE 許芷淇 XU TSZ KI
1   1 11
2   3 11
3   1 11
結果 0 3
System Record 265
  王敏盈 WONG MAN YING 李洛晴 LI LOK CHING
1   11 3
2   11 13
3   12 10
4   4 11
5   11 0
結果 3 2
System Record 266
  喬心然 QIAO SUMYIN 莊善媛 CHONG SIN WUN
1   11 7
2   11 5
3   11 3
結果 3 0
System Record 267
  呂婧瑤 LUI CHING YIU EUNICE 張芮珺 CHEUNG YUI KWAN
1   11 3
2   11 5
3   11 1
結果 3 0
System Record 268
  羅晞欣 LAW HEI YAN 鄭希雯 ZHENG HEI MAN STELLA
1   7 11
2   10 12
3   11 4
4   8 11
結果 1 3
System Record 269
  陳祉霖 CHAN TSZ LAM 李梓琳 LI CHI LAM
1   12 10
2   11 5
3   11 4
結果 3 0
System Record 270
  陳浠月 CHAN HEI YUET 孫惟微 SUN WAI MEI JOANNA
1   2 11
2   1 11
3   3 11
結果 0 3
System Record 271
  譚雅媛 TAM NGA WUN KARINA 陳臻頤 CHAN CHUN YEE
1   6 11
2   3 11
3   2 11
結果 0 3
System Record 272
  譚晞桐 TAM HEI TUNG 陳桃之 CHEN TAOZHI
1   9 11
2   3 11
3   10 12
結果 0 3
System Record 273
  李心喬 LEE SUM KIU 李卓曈 LI CHEUK TUNG ALLY
1   3 11
2   5 11
3   1 11
結果 0 3
System Record 274
  鍾婥淋 CHUNG CHEUK LAM AVIS 占書凝 ZHAN SHU YING
1   7 11
2   5 11
3   7 11
結果 0 3
System Record 275
  李曉瑜 LEE HAYDEN 張韞祺 CHEUNG WAN KI
1   5 11
2   5 11
3   5 11
結果 0 3
System Record 276
  彭雪睿 PANG MACEY 關靜希 KWAN CHING HEI
1   4 11
2   4 11
3   3 11
結果 0 3
System Record 277
  劉曉蓓 LIU XIAO BEI 黃樂晴 WONG LOK CHING
1   11 6
2   12 10
3   12 10
結果 3 0
System Record 278
  陳美之 CHAN MEI CHI 陳彥彤 CHAN YIN TUNG
1   3 11
2   2 11
3   11 9
4   7 11
結果 1 3
System Record 279
  陳明萱 CHAN NICOLE 彭倩欣 PANG SIN YAN
1   11 7
2   9 11
3   11 7
4   5 11
5   11 5
結果 3 2
System Record 280
  李立宜 LEE LAP YEE 張焯茵 CHEUNG CHEUK YAN
1   8 11
2   5 11
3   7 11
結果 0 3
System Record 281
  何菁頌 HO CHING CHUNG PRAISE 胡曉澄 WU HIU CHING BERNICE
1   3 11
2   0 11
3   3 11
結果 0 3
System Record 282
  陳奕菲 CHAN YIK FEI 鄭詠熹 CHENG RENEE
1   11 4
2   11 2
3   11 4
結果 3 0
System Record 283
  吳暟晴 NG HOI CHING 陳樂榕 CHAN LOK YUNG
1   4 11
2   3 11
3   8 11
結果 0 3
System Record 284
  安智慧 AN CHI WAI 李聿喬 LI YUE KIU SOFIE
1   11 5
2   6 11
3   11 4
4   11 4
結果 3 1
System Record 285
  曾樂妍 TSANG LOK YIN 楊泳桐 YEUNG WING TUNG
1   11 8
2   8 11
3   11 6
4   11 9
結果 3 1
System Record 286
  盧心兒 LU SUM YI 陸子琪 LUK TSZ KEI
1   3 11
2   8 11
3   6 11
結果 0 3
System Record 287
  關璈寧 KWAN AO NING SOFIA 黃健怡 WONG KIN YI
1   4 11
2   9 11
3   11 8
4   7 11
結果 1 3
System Record 288
  李敬賢 LEI KING YIN KARIN 陳嘉晴 CHAN CAYLEE MADISON
1   11 1
2   11 5
3   11 1
結果 3 0
System Record 289
  方心諾 FONG SUM NOK SONIA 林曉頤 LAM HIU YEE AUDREY
1   11 2
2   11 3
3   11 5
結果 3 0
System Record 290
  林卓橋 LAM CHEUK KIU 黃子晴 HUANG TSZ CHING
    棄權
System Record 291
  黎泳琳 LAI WING LAM 潘諾彤 PUN NOK TUNG
1   6 11
2   5 11
3   3 11
結果 0 3
System Record 292
  林靖恩 LIN JING EN 曾曉如 TSANG EMILY HIU YUE
1   11 6
2   11 1
3   11 3
結果 3 0
System Record 293
  李芊葇 LEE CHIN YAU 簡弘知 KAN WANG CHI JESSICA
1   11 4
2   11 2
3   11 5
結果 3 0
System Record 294
  楊芯悦 YEUNG SUM YUET 謝依樺 TSE YEE WAH
1   1 11
2   3 11
3   9 11
結果 0 3
System Record 295
  楊茵喬 YEUNG YAN KIU VENUS 陸曉諭 LUK HIU YU
1   4 11
2   7 11
3   8 11
結果 0 3
System Record 296
  陳芷葵 CHAN TSZ KWAI 劉佳愈 LAU KAI YU
1   11 8
2   9 11
3   11 3
4   8 11
5   8 11
結果 2 3
System Record 297
  李珀瑩 LEE PAAK YING 尹芍堯 WON CHEUK YIU
1   11 8
2   4 11
3   8 11
4   4 11
結果 1 3
System Record 298
  謝奕思 TSE YIK SZE ANGIE 施凱情 SZE HOI CHING
1   12 10
2   11 8
3   6 11
4   7 11
5   8 11
結果 2 3
System Record 299
  區可玥 AU HO YUET AMBER 李雍婷 LI YUNG TING
1   11 7
2   9 11
3   8 11
4   13 11
5   8 11
結果 2 3
System Record 300
  譚愉桐 TAM YUE TONE 連深柔 LIN SUM YAU
1   11 5
2   11 4
3   11 1
結果 3 0
System Record 301
  劉恩晴 LAU YAN CHING 潘隽垚 PAN JUNYAO
1   11 3
2   11 4
3   11 1
結果 3 0
System Record 302
  陳彥晴 CHAN YIN CHING 林心妍 LAM SUM YIN
1   15 17
2   9 11
3   8 11
結果 0 3
System Record 303
  陳沚濙 CHAN CHI YING KARIS 羅晞文 LAW HEI MAN
1   11 4
2   11 13
3   9 11
4   11 8
5   6 11
結果 2 3
System Record 304
  林佑晴 LIN ANNIE 梁雯雅 LEUNG MAN NGA SONIA
1   3 11
2   12 10
3   6 11
4   2 11
結果 1 3
System Record 305
  陳詠銅 CHAN WING TUNG 陳傲晴 CHAN NGO CHING
1   6 11
2   11 6
3   11 7
4   9 11
5   11 9
結果 3 2
System Record 306
  王熹琳 WONG HEI LAM 岑樂思 SHUM LOK SZE
1   11 7
2   11 5
3   11 7
結果 3 0
System Record 307
  鄧雅文 TANG NGA MAN STEPHANIE 鄧希恩 TANG HEI YAN
1   11 7
2   12 10
3   9 11
4   11 2
結果 3 1
System Record 308
  葉紫悠 YIP TSZ YAU 何思霖 HO CAITLIN SI-LAM
1   11 4
2   11 8
3   11 2
結果 3 0
System Record 309
  高善妍 KO SIN YIN 劉珮霖 LAU PUI LAM
1   5 11
2   5 11
3   5 11
結果 0 3
System Record 310
  周蕎 CHOW KIU 霍資雅 FOK CHI NGA
1   11 7
2   10 12
3   11 5
4   11 7
結果 3 1
System Record 311
  陳焯雅 CHAN CHEUK NGA 許雅恩 HUI NGA YAN
1   11 8
2   11 5
3   8 11
4   11 6
結果 3 1
System Record 312
  曾芷妤 TSANG CHI YU 陳以晴 CHAN YEE CHING
1   5 11
2   0 11
3   8 11
結果 0 3
System Record 313
  王若瑜 WANG RUOYU 薛藹霖 SIT OI LAM
1   11 3
2   11 9
3   11 8
結果 3 0
System Record 314
  張彥楠 CHEUNG YIN NAM 鍾穎森 CHUNG WING SUM
1   11 3
2   11 3
3   11 2
結果 3 0
System Record 315
  司徒卓知 SZETO CHEUK ZI ALEXANDRA 郭柚岑 KUO AVA YAU SHUM
1   5 11
2   4 11
3   6 11
結果 0 3
System Record 316
  徐綽蕎 TSUI CHEUK KIU 金子悅 KAM TSZ YUET
1   1 11
2   5 11
3   5 11
結果 0 3
System Record 317
  王爾菱 WONG YI LING 李高兒 LI KO YI
1   10 12
2   13 11
3   11 9
4   11 7
結果 3 1
System Record 318
  陳紫悠 CHAN TSZ YAU 呂紫喬 LUI TSZ KIU
1   15 13
2   11 8
3   11 7
結果 3 0
System Record 319
  孫菁玉 SUN AMY 戴開瑞 DAI CARRIE
1   4 11
2   4 11
3   0 11
結果 0 3
System Record 320
  李琛瑜 LI SUM YU 周卓誼 CHOU CHEUK YI ADELINE
1   11 3
2   11 13
3   6 11
4   11 13
結果 1 3
System Record 321
  李梓柔 LEE TSZ YAU 萬庭希 MAN TING HEI
1   11 2
2   13 11
3   11 2
結果 3 0
System Record 322
  陳凱旋 CHAN HOI SHUEN 彭雪兒 PANG SUET YEE
1   11 9
2   13 11
3   5 11
4   10 12
5   11 4
結果 3 2
System Record 323
  黃靖淇 WONG CHING KEI 鄧嘉琪 DENG AMY
1   5 11
2   8 11
3   11 13
結果 0 3
System Record 324
  梁靖彤 LEUNG CHING TUNG 何芯藍 HO SUM LAM
1   11 3
2   11 3
3   11 3
結果 3 0
System Record 325
  盧悅晞 LO YUET HEI KAILA JASMINE KAILA JASMINE
1   11 4
2   11 2
3   8 11
4   12 10
結果 3 1
System Record 326
  莊栢桐 CHONG PAK TUNG, ELISE 陳子翹 CHAN NOEL
1   11 13
2   3 11
3   11 9
4   11 13
結果 1 3
System Record 327
  郭泳霆 KWOK WING TING 曾芷靖 TSANG TSZ CHING
1   6 11
2   3 11
3   0 11
結果 0 3
System Record 328
  盧詩晴 LO SZE CHING 彭知言 PANG CHI YIN
  棄權 棄權
System Record 329
  黎紫蔚 LAI CHI WAI 張心悠 CHEUNG SUM YAU EMMA
1   11 3
2   11 5
3   11 9
結果 3 0
System Record 330
  黃子倩 WONG TSZ SIN 杜凱澄 TO HOI CHING
1   11 0
2   11 1
3   11 4
結果 3 0
System Record 331
  陳以珈 CHAN YI KA 雷闓萁 LEI HOI KEI
1   11 6
2   12 10
3   11 2
結果 3 0
System Record 332
  邵珮雯 SIU PUI MAN 馬梓琳 MA TSZ LAM
1   11 3
2   11 8
3   11 9
結果 3 0
System Record 333
  任天悠 YAM TIN YAU BERNICE 鮑明心 PAU MING SUM
1   11 9
2   9 11
3   3 11
4   8 11
結果 1 3
System Record 334
  劉于僑 LAU YU KIU 伍趣柔 NG CHUI YAU
    棄權
System Record 335
  李映瞳 LEE YING TUNG 陳善樺 CHAN SIN WA
1   11 3
2   11 3
3   11 6
結果 3 0
System Record 336
  卓旨寧 CHURK TSZ NING CHARLOTTE 余齡 YU LING BETHANY
1   8 11
2   8 11
3   11 8
4   11 7
5   6 11
結果 2 3
System Record 337
  王家欣 WONG KA YAN 譚瀞琳 TAM CHING LAM TABBY
1   17 15
2   11 5
3   11 6
結果 3 0
System Record 338
  陳芷瑩 CHAN TSZ YING 王珈齊 WONG KA CHAI
1   6 11
2   8 11
3   3 11
結果 0 3
System Record 339
  尹沛琳 WAN PUI LAM 歐愷昕 AU HOI YAN
1   11 6
2   11 8
3   11 7
結果 3 0
System Record 340
  藍芊兒 LAN CHIN YEE 馮泳桐 FUNG WING TUNG
1   8 11
2   11 7
3   11 8
4   11 5
結果 3 1
System Record 341
  周紈葇 CHOW YUEN YAU 洪靜 HUNG CHING
1   9 11
2   4 11
3   4 11
結果 0 3
System Record 342
  王媛 WANG WUN 林天悅 LAM TIN YUE
1   11 4
2   4 11
3   3 11
4   3 11
結果 1 3
System Record 343
  陳羽翹 CHAN YU KIU 鄧可欣 TANG HO YAN
1   9 11
2   8 11
3   8 11
結果 0 3
System Record 344
  龐靖悠 PONG CHING YAU HANNAH 梁斯晴 LEUNG SZE CHING
1   10 12
2   11 6
3   11 5
4   11 5
結果 3 1
System Record 345
  雷思思 LUI SZE SZE CECILIA 金穎煊 KAM WING HUEN
1   11 4
2   8 11
3   11 2
4   11 5
結果 3 1
System Record 346
  王宇辰 WONG YU SEN 郭晞晴 KWOK HEI CHING EMMA
1   10 12
2   6 11
3   11 4
4   11 7
5   11 3
結果 3 2
System Record 347
  陳樂庭 CHAN LOK TING 王譽程 WONG YU CHING
1   11 6
2   11 2
3   11 5
結果 3 0
System Record 348
  龍諾蕎 LUNG NOK KIU 伍樂然 NG LOK YIN LORRIE
1   9 11
2   4 11
3   11 9
4   7 11
結果 1 3
System Record 349
  劉芍寧 LAU CHEUK NING 梁曉琳 LEUNG HIU LAM
1   11 5
2   11 5
3   11 3
結果 3 0
System Record 350
  李欣禧 LEE NIKKY YEN HEI 林沛宜 LUM PUI YI
1   11 4
2   11 1
3   11 3
結果 3 0
System Record 351
  梁熙姸 LEUNG HEI YIN BIANCA 黃思穎 WONG SZE WING RACHEL
1   4 11
2   11 8
3   8 11
4   11 3
5   6 11
結果 2 3
System Record 352
  劉宸妤 LIU CHENYU 吳苑鈺 WU YUEN YUK
1   2 11
2   7 11
3   4 11
結果 0 3
System Record 353
  黃懿霖 WONG CHRISTINE YI LAM 黃焮萳 WONG YAN NAM LEEANN
1   9 11
2   5 11
3   2 11
結果 0 3
System Record 354
  羅天慧 LUO TIN WAI 錢海渟 CHIN HOI TING
1   3 11
2   3 11
3   7 11
結果 0 3
System Record 355
  陳映蓓 CHAN YING PUI 楊慧琪 YEUNG WAI KI
1   11 8
2   11 2
3   11 9
結果 3 0
System Record 356
  阮芯諾 YUEN SUM LOK 關紫琳 KWAN TSZ LAM
1   11 3
2   11 6
3   11 2
結果 3 0
System Record 357
  陳映月 CHAN YING YUET 許韾元 HUI HING YUEN
1   11 8
2   11 7
3   11 9
結果 3 0
System Record 358
  陳欣彤 CHAN YAN TUNG 黃嘉苗 WONG KA MIU JEANIE
1   3 11
2   2 11
3   8 11
結果 0 3
System Record 359
  李天悅 LEE TIN YUET LYDIA 劉昊恩 LAU HO YAN
1   13 11
2   4 11
3   10 12
4   7 11
結果 1 3
System Record 360
  歐子澄 AU TSZ CHING 邵婧雯 SIU CHING MAN
1   11 7
2   10 12
3   8 11
4   10 12
結果 1 3
System Record 361
  王靖悠 WONG CHING YAU CASS 關洛昕 KWAN LOK YAN
1   3 11
2   3 11
3   5 11
結果 0 3
System Record 362
  謝侃頤 TSE HON YEE 陳沅翹 CHAN YUEN KIU
1   6 11
2   4 11
3   2 11
結果 0 3
System Record 363
  潘佩兒 PUN PUI YI 顧璇 KU SHUEN SHARON
1   1 11
2   4 11
3   3 11
結果 0 3
System Record 364
  張樂 CHEUNG LOK 陳康妮 CHAN HONG NI
1   11 2
2   11 4
3   11 5
結果 3 0
System Record 365
  嚴鎧瑤 YIM HOI YIU KRISTY 吳紫恩 NG TSZ YAN
1   11 9
2   11 5
3   13 15
4   12 10
結果 3 1
System Record 366
  許芷淇 XU TSZ KI 王敏盈 WONG MAN YING
1   11 2
2   11 4
3   11 2
結果 3 0
System Record 367
  喬心然 QIAO SUMYIN 呂婧瑤 LUI CHING YIU EUNICE
1   2 11
2   1 11
3   3 11
結果 0 3
System Record 368
  鄭希雯 ZHENG HEI MAN STELLA 陳祉霖 CHAN TSZ LAM
1   1 11
2   2 11
3   9 11
結果 0 3
System Record 369
  孫惟微 SUN WAI MEI JOANNA 陳臻頤 CHAN CHUN YEE
1   9 11
2   11 4
3   11 2
4   11 7
結果 3 1
System Record 370
  陳桃之 CHEN TAOZHI 李卓曈 LI CHEUK TUNG ALLY
1   3 11
2   8 11
3   2 11
結果 0 3
System Record 371
  占書凝 ZHAN SHU YING 田芳宜 ZAINUDEEN SONIA ABBAS
1   11 8
2   7 11
3   5 11
4   11 7
5   11 7
結果 3 2
System Record 372
  張萃雯 CHEUNG SUI MAN 張韞祺 CHEUNG WAN KI
1   11 2
2   11 5
3   11 3
結果 3 0
System Record 373
  關靜希 KWAN CHING HEI 劉曉蓓 LIU XIAO BEI
1   4 11
2   1 11
3   2 11
結果 0 3
System Record 374
  陳彥彤 CHAN YIN TUNG 陳明萱 CHAN NICOLE
1   2 11
2   7 11
3   5 11
結果 0 3
System Record 375
  張焯茵 CHEUNG CHEUK YAN 胡曉澄 WU HIU CHING BERNICE
1   7 11
2   11 8
3   4 11
4   3 11
結果 1 3
System Record 376
  陳奕菲 CHAN YIK FEI 陳樂榕 CHAN LOK YUNG
1   7 11
2   8 11
3   10 12
結果 0 3
System Record 377
  安智慧 AN CHI WAI 曾樂妍 TSANG LOK YIN
1   11 7
2   11 6
3   11 4
結果 3 0
System Record 378
  陸子琪 LUK TSZ KEI 黃健怡 WONG KIN YI
1   11 6
2   11 1
3   11 5
結果 3 0
System Record 379
  李敬賢 LEI KING YIN KARIN 歐芷凝 AU KINKI
1   8 11
2   2 11
3   6 11
結果 0 3
System Record 380
  葉蔚葹 YIP ABRIL WAI SZE 方心諾 FONG SUM NOK SONIA
1   3 11
2   8 11
3   11 6
4   11 4
5   9 11
結果 2 3
System Record 381
  林卓橋 LAM CHEUK KIU 潘諾彤 PUN NOK TUNG
1   8 11
2   5 11
3   6 11
結果 0 3
System Record 382
  林靖恩 LIN JING EN 李芊葇 LEE CHIN YAU
1   7 11
2   1 11
3   4 11
結果 0 3
System Record 383
  謝依樺 TSE YEE WAH 陸曉諭 LUK HIU YU
1   9 11
2   9 11
3   11 8
4   5 11
結果 1 3
System Record 384
  陳凱莉 CHAN HOI LEE 劉佳愈 LAU KAI YU
1   11 9
2   4 11
3   6 11
4   6 11
結果 1 3
System Record 385
  尹芍堯 WON CHEUK YIU 施凱情 SZE HOI CHING
1   11 4
2   11 5
3   11 4
結果 3 0
System Record 386
  李雍婷 LI YUNG TING 譚愉桐 TAM YUE TONE
1   12 10
2   14 12
3   6 11
4   10 12
5   6 11
結果 2 3
System Record 387
  劉恩晴 LAU YAN CHING 蘇恩潼 SO YAN TUNG
1   6 11
2   14 12
3   7 11
4   8 11
結果 1 3
System Record 388
  張嘉鈺 ZHANG JIA YU 林心妍 LAM SUM YIN
1   11 3
2   11 2
3   11 4
結果 3 0
System Record 389
  羅晞文 LAW HEI MAN 梁雯雅 LEUNG MAN NGA SONIA
1   11 4
2   11 2
3   11 4
結果 3 0
System Record 390
  陳詠銅 CHAN WING TUNG 王熹琳 WONG HEI LAM
1   2 11
2   1 11
3   1 11
結果 0 3
System Record 391
  鄧雅文 TANG NGA MAN STEPHANIE 黃泳琳 WONG ASHLYN WING LAM
1   11 2
2   11 1
3   11 1
結果 3 0
System Record 392
  葉紫悠 YIP TSZ YAU 劉珮霖 LAU PUI LAM
1   5 11
2   15 17
3   11 4
4   11 8
5   8 11
結果 2 3
System Record 393
  周蕎 CHOW KIU 陳焯雅 CHAN CHEUK NGA
1   11 6
2   11 5
3   11 4
結果 3 0
System Record 394
  陳以晴 CHAN YEE CHING 王若瑜 WANG RUOYU
1   11 4
2   11 2
3   11 3
結果 3 0
System Record 395
  張彥楠 CHEUNG YIN NAM 李鎧澄 LEE HOI CHING
1   5 11
2   5 11
3   3 11
結果 0 3
System Record 396
  李曦文 LI HEI MAN 郭柚岑 KUO AVA YAU SHUM
1   11 4
2   11 4
3   11 8
結果 3 0
System Record 397
  金子悅 KAM TSZ YUET 王爾菱 WONG YI LING
1   8 11
2   11 7
3   11 4
4   11 8
結果 3 1
System Record 398
  陳紫悠 CHAN TSZ YAU 戴開瑞 DAI CARRIE
1   8 11
2   11 6
3   11 6
4   4 11
5   10 12
結果 2 3
System Record 399
  周卓誼 CHOU CHEUK YI ADELINE 李梓柔 LEE TSZ YAU
1   12 10
2   7 11
3   8 11
4   11 4
5   4 11
結果 2 3
System Record 400
  陳凱旋 CHAN HOI SHUEN 鄧嘉琪 DENG AMY
1   9 11
2   4 11
3   2 11
結果 0 3
System Record 401
  梁靖彤 LEUNG CHING TUNG 盧悅晞 LO YUET HEI
1   11 7
2   11 5
3   11 9
結果 3 0
System Record 402
  陳子翹 CHAN NOEL 曾芷靖 TSANG TSZ CHING
1   6 11
2   3 11
3   1 11
結果 0 3
System Record 403
  彭知言 PANG CHI YIN 楊以琳 YEUNG YEE LAM ASHLEY
  棄權  
System Record 404
  陳奕臻 CHAN YIK CHUN KASA 黎紫蔚 LAI CHI WAI
1   11 4
2   11 1
3   11 4
結果 3 0
System Record 405
  黃子倩 WONG TSZ SIN 陳以珈 CHAN YI KA
1   12 10
2   5 11
3   11 7
4   1 11