Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
姓氏(英文):  
名字(英文):  
中文姓名:  


搜尋結果:
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
  

球員  
  英文姓名 中文姓名 教練姓名 球會 學校
   CHAN YI KA  陳以珈  黃彩琪  乒域乒乓球會  德望學校  


雙打組合  
  球員 1 球員 2
   張樂 CHEUNG LOK  陳以珈 CHAN YI KA 
   周塏燊 CHOW HOI SUN HAYSON  陳以珈 CHAN YI KA 
   鄧可欣 TANG HO YAN  陳以珈 CHAN YI KA 
   葉紫悠 YIP TSZ YAU  陳以珈 CHAN YI KA