Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 最新資訊
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。
  


賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2023
項目:  

System Record 1
  李凱峯 LI HOI FUNG OWEN 梁信喬 LEUNG SHUN KIU
  棄權  
System Record 2
  陳宇軒 CHAN YU HIN 羅康仁 LO HONG YAN
1   4 11
2   6 11
結果 0 2
System Record 3
  盧潁謙 LO WING HIM JEFFY 林家銘 LAM KA MING
1   11 3
2   11 4
結果 2 0
System Record 4
  陳德智 CHAN TAK CHI 勞衍智 LO HIN CHI
1   6 11
2   11 9
3   11 7
結果 2 1
System Record 5
  唐敏懷 TONG MAN WAI 李明熹 LEE MING HEI
1   7 11
2   9 11
結果 0 2
System Record 6
  梁栢僑 LEUNG PARCO 吳道弦 NG TO IN
  棄權 棄權
System Record 7
  李卓朗 LI CHEUK LONG WHISKY 梁榮基 LEUNG WING KEI
1   11 7
2   7 11
3   11 7
結果 2 1
System Record 8
  丘仲軒 YAU CHUNG HIN OSCAR 蔡宗翰 CHOI CHUNG HON
1   11 4
2   11 3
結果 2 0
System Record 9
  彭子軒 PANG TSZ HIN 黃清楠 WONG CHING NAM
1   9 11
2   4 11
結果 0 2
System Record 10
  葉松叡 YE CHUNG YUI 樊哲昊 FAN JIT HO EVAN
  棄權  
System Record 11
  吳浩賢 NG HO YIN 馬柏言 MA PAK YIN
1   11 7
2   11 6
結果 2 0
System Record 12
  洪麒隆 HUNG KI LUNG 麥顥臻 MAK HO CHUN
  棄權  
System Record 13
  鄧智文 TANG CHI MAN ANSON 陳宏熙 CHAN WANG HEI
  棄權  
System Record 14
  蔡卓豐 CHOI CHEUK FUNG JASON 陸卓謙 LUK CHEUK HIM
1   5 11
2   6 11
結果 0 2
System Record 15
  黃天揚 WONG TIN YEUNG DANIEL 葉淳 IP SHUN PERRY
  棄權  
System Record 16
  盧樂謙 LO LOK HIM BRIAN 林述恩 LAM SHUE YAN JONATHAN
1   1 11
2   5 11
結果 0 2
System Record 17
  張栢豪 CHEUNG PAK HO 蔡子賢 TSOI TSZ YIN
    棄權
System Record 18
  吳栢翹 NG PAK KIU 吳智洋 NG CHI YEUNG
  棄權  
System Record 19
  陳懋丞 CHAN MAU SHING 余煒森 YU WEI SEN, WILSON
    棄權
System Record 20
  梁筠晞 LEUNG KWAN HEI 陳彥朗 CHAN YIN LONG
    棄權
System Record 21
  馮柏耀 FUNG PAK YIU 余昭進 YU CHIU CHUN
1   9 11
2   7 11
結果 0 2
System Record 22
  關梓謙 KWAN TSZ HIM JIMMY 劉璟譽 LAU KING YU
    棄權
System Record 23
  吳嘉翀 WU KA CHUNG 張健勤 CHEUNG KIN KAN
  棄權 棄權
System Record 24
  董啓傑 TUNG KAI KIT 許敦傑 HSU TUN KIT
1   11 4
2   11 3
結果 2 0
System Record 25
  周晉輝 CHOW CHUN FAI 彭家樑 PENG KA LEUNG
1   9 11
2   9 11
結果 0 2
System Record 26
  侯柱輝 HOU CHU FAI 陳俊宇 CHAN CHUN YU
1   11 6
2   11 4
結果 2 0
System Record 27
  江逸朗 KONG YAT LONG 李嘉聰 LEE KA CHUNG
  棄權  
System Record 28
  鄧諾軒 TANG NOK HIN 李鑒原 LI KAM YUEN
1   6 11
2   9 11
結果 0 2
System Record 29
  吳彥正 NG YIN CHING 沈翹 SHUM KIU
1   11 4
2   9 11
3   11 5
結果 2 1
System Record 30
  陳家亮 CHEN KA LEONG 周子桓 ZHOU ZI HUAN
1   1 11
2   2 11
結果 0 2
System Record 31
  李卓謙 LI CHEUK HIM 邱浩哲 YAU HO CHIT
1   6 11
2   4 11
結果 0 2
System Record 32
  黃俊澤 HUANG CHUN CHAK 李沃霖 LI WOLIN
  棄權  
System Record 33
  黃雋喬 WONG TSUN KIU 于嘉程 YU KA CHING
  棄權 棄權
System Record 34
  盧俊熹 LO CHUN HEI 羅億澧 LO BRINSTAN YIK LAI
1   8 11
2   11 8
3   11 8
結果 2 1
System Record 35
  郭伊航 GUO YIHANG 方浩洋 FONG HO YEUNG
  棄權 棄權
System Record 36
  梁雋謙 LEUNG CHUN HIM 黃雋譽 WONG CHUN YU
1   4 11
2   1 11
結果 0 2
System Record 37
  馮泓浩 FUNG WANG HO 楊柏浩 YOUNG PAK HO
1   11 6
2   11 4
結果 2 0
System Record 38
  陳俊瑋 CHAN CHUN WAI 陳正軒 CHEN CHING HIN
  棄權  
System Record 39
  曾展曦 TSANG CHIN HEI HAYDEN 李君悅 LEE KWAN YUET
  棄權 棄權
System Record 40
  鄒禮鴻 ZOU LAI HUNG 陳樂晞 CHAN LOK HEI
  棄權  
System Record 41
  李力行 LEE LIK HANG 韓士象 HAN SHIXIANG
1   6 11
2   2 11
結果 0 2
System Record 42
  陳沃浩 CHAN YUK HO 張津瑋 CHEUNG CHUN WAI
1   13 11
2   11 7
結果 2 0
System Record 43
  吳哲森 NG CHIT SUM DEEP 廖蔚邦 LIAO WAI PONG
    棄權
System Record 44
  王顯喬 WONG HIN KIU KYLE 陳啟弢 CHAN KAI TO
    棄權
System Record 45
  張晉爔 CHANG CHUN HEI 黃柏鈞 WONG PAK KWAN
1   2 11
2   9 11
結果 0 2
System Record 46
  余焯謙 YU CHEUK HIM 劉書睿 LIU SHURUI
    棄權
System Record 47
  劉峻銘 LAU TSUN MING 盧穎一 LO WING YAT
  棄權  
System Record 48
  楊璟賢 YEUNG KING YIN 鄧卓浩 TANG CHEUK HO
    棄權
System Record 49
  張思行 CHEUNG SI HANG 曾翊熙 TSANG YIK HEI
1   11 8
2   6 11
3   12 10
結果 2 1
System Record 50
  陳樂然 CHAN LOK YIN 施宇軒 SHIH YU HIN
  棄權  
System Record 51
  葉清 IP CHING 吳宇軒 NG YU HIN
    棄權
System Record 52
  曾俊銘 TSANG CHUN MING 溫俊豪 WEN JUN HAO
  棄權 棄權
System Record 53
  張尚誌 CHEUNG SHEUNG CHI 朱鋽懷 CHU CHEUK WAI
  棄權  
System Record 54
  陳衛翔 CHAN WAI CHEUNG 田汶鑫 ZAINUDEEN RAHIM ABBAS
  棄權  
System Record 55
  黃浩竣 WONG HO CHUN 肖子和 XIAO ZIHE
1   11 6
2   11 4
結果 2 0
System Record 56
  鍾智仁 CHUNG CHI YAN 李兆熙 LI ZHAO XI
    棄權
System Record 57
  陳朗豐 CHAN MATTHEW RYAN 陳泓汛 CHAN WANG SHUN CYRUS
1   11 6
2   11 3
結果 2 0
System Record 58
  謝梓朗 TSE TSZ LONG 阮柏諾 YUEN PAK LOK
1   5 11
2   9 11
結果 0 2
System Record 59
  陳樂浠 CHAN LOK HEI 冼鎮鋒 SIN CHUN FUNG
1   11 9
2   11 4
結果 2 0
System Record 60
  謝宗憲 TSE CHUNG HIN 吳庚展 NG KANG CHIN
    棄權
System Record 61
  李澤天 LEE CHAK TIN BRANDON 陳建宏 CHAN KIN WANG
  棄權 棄權
System Record 62
  王朝煒 WONG CHIU WAI 文龍壐 MAN WILLIAM LUNG SAI
  棄權  
System Record 63
  庾丞希 YUE SHING HEI 陳翰林 CHAN HON LAM CYRUS
    棄權
System Record 64
  鍾震琦 CHUNG CHUN KEI 孔德軒 KONG DEXUAN
  棄權 棄權
System Record 65
  林萬曦 LAM MAN HEI 林志恒 LAM CHI HANG
1   11 7
2   11 8
結果 2 0
System Record 66
  林敬晞 LAM KING HEI 袁一丹 YUEN YAT DAN
    棄權
System Record 67
  江暉 KONG FAI 張偉濤 ZHANG WAI TO
1   5 11
2   4 11
結果 0 2
System Record 68
  李鈞浩 LEE KWAN HO 洪德健 HUNG TAK KIN OSCAR
1   11 7
2   11 8
結果 2 0
System Record 69
  李彥博 LI YIN POK 彭彥懷 PENG YANHUAI
    棄權
System Record 70
  賴浚謙 LAI TSUN HIM 邱泯政 YAU MAN CHING
1   8 11
2   11 7
3   9 11
結果 1 2
System Record 71
  吳百川 NG RIVER 彭凱傑 PANG HOI KIT
    棄權
System Record 72
  石浩倫 ISMAIL OSMAN 張家寶 CHEUNG KA PO
1   7 11
2   11 4
3   13 11
結果 2 1
System Record 73
  鄧光宇 TANG KWONG YU 黃子睿 WONG TSZ YUI MATTHEW
  棄權  
System Record 74
  羅上程 LO SHEUNG CHING 袁匡鉦 YUEN HONG CHING
1   11 9
2   11 5
結果 2 0
System Record 75
  郝闓運 KOK JASON 王元熹 WONG YUEN HEI
1   7 11
2   11 7
3   11 7
結果 2 1
System Record 76
  陳建泯 CHAN WAYLEN 李立安 LEE LAP ON
    棄權
System Record 77
  李冠灝 LI GUAN HAO 黃衍傑 WONG HIN KIT
1   2 11
2   5 11
結果 0 2
System Record 78
  方震宇 FONG CHUN YU ROBERT 張嘉軒 CHEUNG KA HIN
  棄權  
System Record 79
  羅嘉杰 LO KA KIT 梁信喬 LEUNG SHUN KIU
1   11 3
2   11 1
結果 2 0
System Record 80
  羅康仁 LO HONG YAN 陳澔霖 CHAN HO LAM
    棄權
System Record 81
  陳頌鏗 CHAN CHUNG HANG 盧潁謙 LO WING HIM JEFFY
1   11 9
2   11 7
結果 2 0
System Record 82
  陳德智 CHAN TAK CHI 劉哲安 LAU CHIT ON
    棄權
System Record 83
  鄭浚亨 CHENG TSUN HANG WILLIAM 李明熹 LEE MING HEI
  棄權  
System Record 84
  吳道弦 NG TO IN 李卓朗 LI CHEUK LONG WHISKY
  棄權  
System Record 85
  傅立行 FU LAP HANG 丘仲軒 YAU CHUNG HIN OSCAR
  棄權  
System Record 86
  黃清楠 WONG CHING NAM 陳敬延 CHAN JULIAN
1   4 11
2   1 11
結果 0 2
System Record 87
  王昀希 WONG WAN HEI 樊哲昊 FAN JIT HO EVAN
1   11 1
2   11 4
結果 2 0
System Record 88
  吳浩賢 NG HO YIN 余家匡 YU KA HONG
1   7 11
2   8 11
結果 0 2
System Record 89
  麥顥臻 MAK HO CHUN 陳宏熙 CHAN WANG HEI
1   11 6
2   11 8
結果 2 0
System Record 90
  陸卓謙 LUK CHEUK HIM 江睿軒 KONG YUI HIN
    棄權
System Record 91
  陳家俊 CHAN KA CHUN 葉淳 IP SHUN PERRY
1   6 11
2   11 5
3   11 5
結果 2 1
System Record 92
  林述恩 LAM SHUE YAN JONATHAN 張栢豪 CHEUNG PAK HO
1   6 11
2   8 11
結果 0 2
System Record 93
  方錦康 FANG KAM HONG 吳智洋 NG CHI YEUNG
  棄權  
System Record 94
  陳懋丞 CHAN MAU SHING 趙智熙 CHIU CHI HEI
1   11 9
2   1 11
3   3 11
結果 1 2
System Record 95
  羅新彥 LO SUN YIN 梁筠晞 LEUNG KWAN HEI
1   11 8
2   11 8
結果 2 0
System Record 96
  余昭進 YU CHIU CHUN 王禹杰 WONG LEONARD YUKIT
    棄權
System Record 97
  關梓謙 KWAN TSZ HIM JIMMY 劉璟譽 LAU KING YU
    棄權
System Record 98
  董啓傑 TUNG KAI KIT 譚智曦 TAM CHI HEI
1   11 3
2   11 3
結果 2 0
System Record 99
  連康翹 LIN HONG KIU ISAAC 彭家樑 PENG KA LEUNG
1   6 11
2   11 13
結果 0 2
System Record 100
  侯柱輝 HOU CHU FAI 李嘉聰 LEE KA CHUNG
1   11 7
2   16 14
結果 2 0
System Record 101
  江梓謙 JIANG TSZ HIM 李鑒原 LI KAM YUEN
1   4 11
2   2 11
結果 0 2
System Record 102
  吳彥正 NG YIN CHING 黃柏熙 WONG PAK HEI
1   9 11
2   4 11
結果 0 2
System Record 103
  李柏翹 LEE PAK KIU RYAN 周子桓 ZHOU ZI HUAN
1   11 5
2   12 10
結果 2 0
System Record 104
  邱浩哲 YAU HO CHIT 石庭璋 SHI TINGZHANG
    棄權
System Record 105
  李沃霖 LI WOLIN 黃雋喬 WONG TSUN KIU
    棄權
System Record 106
  盧俊熹 LO CHUN HEI 曹展熙 CHO JIN HEY
1   11 4
2   11 7
結果 2 0
System Record 107
  王卓言 WONG CHEUK YIN 方浩洋 FONG HO YEUNG
    棄權
System Record 108
  黃雋譽 WONG CHUN YU 馮泓浩 FUNG WANG HO
1   11 3
2   11 1
結果 2 0
System Record 109
  李御僖 LI YU HEI 陳正軒 CHEN CHING HIN
  棄權  
System Record 110
  李君悅 LEE KWAN YUET 劉綺晨 LAU YI SUN EDEN
  棄權  
System Record 111
  邱鈞霆 YAU KWAN TING 陳樂晞 CHAN LOK HEI
1   14 12
2   11 9
結果 2 0
System Record 112
  韓士象 HAN SHIXIANG 鄧柏灝 TANG PAK HO
1   12 10
2   11 8
結果 2 0
System Record 113
  陳沃浩 CHAN YUK HO 吳哲森 NG CHIT SUM DEEP
1   7 11
2   5 11
結果 0 2
System Record 114
  王顯喬 WONG HIN KIU KYLE 黃家信 WONG KA SHUN
    棄權
System Record 115
  高梓衡 KO TSZ HANG 黃柏鈞 WONG PAK KWAN
1   15 13
2   11 8
結果 2 0
System Record 116
  余焯謙 YU CHEUK HIM 盧穎一 LO WING YAT
1   6 11
2   11 9
3   4 11
結果 1 2
System Record 117
  鄺廷煒 KWONG TING WAI 楊璟賢 YEUNG KING YIN
1   6 11
2   11 8
3   8 11
結果 1 2
System Record 118
  張思行 CHEUNG SI HANG 蕭予正 SHIU YU CHING
1   3 11
2   11 7
3   5 11
結果 1 2
System Record 119
  胡朗庭 WU LONG TING RYAN 施宇軒 SHIH YU HIN
1   11 5
2   11 8
結果 2 0
System Record 120
  葉清 IP CHING 葉鎮軒 YE ANTHONY
    棄權
System Record 121
  曾俊銘 TSANG CHUN MING 朱鋽懷 CHU CHEUK WAI
  棄權  
System Record 122
  田汶鑫 ZAINUDEEN RAHIM ABBAS 龔振賢 KUNG CHUN YIN
1   11 4
2   11 3
結果 2 0
System Record 123
  李明昊 LEE MENG HO 黃浩竣 WONG HO CHUN
  棄權  
System Record 124
  鍾智仁 CHUNG CHI YAN 陳朗豐 CHAN MATTHEW RYAN
1   10 12
2   11 9
3   11 8
結果 2 1
System Record 125
  唐穎揚 TONG WING YEUNG 阮柏諾 YUEN PAK LOK
1   5 11
2   10 12
結果 0 2
System Record 126
  陳樂浠 CHAN LOK HEI 華傲雪 WAH ZENITH
1   6 11
2   5 11
結果 0 2
System Record 127
  林佳楠 LIN JIANAN 謝宗憲 TSE CHUNG HIN
1   11 4
2   11 3
結果 2 0
System Record 128
  李澤天 LEE CHAK TIN BRANDON 張力衡 CHEUNG LIK HANG
  棄權  
System Record 129
  文龍壐 MAN WILLIAM LUNG SAI 庾丞希 YUE SHING HEI
    棄權
System Record 130
  鍾震琦 CHUNG CHUN KEI 黎珈谷 LAI KA KUK
  棄權  
System Record 131
  駱永鋒 LOK WING FUNG 林萬曦 LAM MAN HEI
1   8 11
2   13 15
結果 0 2
System Record 132
  林敬晞 LAM KING HEI 張偉濤 ZHANG WAI TO
1   11 2
2   11 8
結果 2 0
System Record 133
  雷宇軒 LUI YU HIN 李鈞浩 LEE KWAN HO
1   11 8
2   11 8
結果 2 0
System Record 134
  李彥博 LI YIN POK 成駿賢 SING CHUN YIN
1   1 11
2   7 11
結果 0 2
System Record 135
  范珏斌 FAN KOK PAN JUSTIN 邱泯政 YAU MAN CHING
1   12 10
2   11 6
結果 2 0
System Record 136
  吳百川 NG RIVER 葉曉陽 YIP HIU YEUNG
1   11 6
2   7 11
3   9 11
結果 1 2
System Record 137
  石浩倫 ISMAIL OSMAN 黃子睿 WONG TSZ YUI MATTHEW
1   11 7
2   11 8
結果 2 0
System Record 138
  羅上程 LO SHEUNG CHING 李軍霖 LEE KWAN LAM
    棄權
System Record 139
  葉思齊 YIP RYLAN 郝闓運 KOK JASON
1   8 11
2   5 11
結果 0 2
System Record 140
  陳建泯 CHAN WAYLEN 關登元 GUAN TANG YUEN
    棄權
System Record 141
  董杰碩 DONG JIESHUO 黃衍傑 WONG HIN KIT
  棄權  
System Record 142
  張嘉軒 CHEUNG KA HIN 黃家而 WONG ALVIN
1   5 11
2   7 11
結果 0 2
System Record 143 Round of 64
  羅嘉杰 LO KA KIT 羅康仁 LO HONG YAN
1   11 5
2   11 4
結果 2 0
System Record 144 Round of 64
  陳頌鏗 CHAN CHUNG HANG 陳德智 CHAN TAK CHI
  棄權  
System Record 145 Round of 64
  李明熹 LEE MING HEI 李卓朗 LI CHEUK LONG WHISKY
1   11 4
2   11 6
結果 2 0
System Record 146 Round of 64
  丘仲軒 YAU CHUNG HIN OSCAR 陳敬延 CHAN JULIAN
1   5 11
2   4 11
結果 0 2
System Record 147 Round of 64
  王昀希 WONG WAN HEI 余家匡 YU KA HONG
1   11 6
2   11 4
結果 2 0
System Record 148 Round of 64
  麥顥臻 MAK HO CHUN 陸卓謙 LUK CHEUK HIM
1   6 11
2   5 11
結果 0 2
System Record 149 Round of 64
  陳家俊 CHAN KA CHUN 張栢豪 CHEUNG PAK HO
1   4 11
2   4 11
結果 0 2
System Record 150 Round of 64
  吳智洋 NG CHI YEUNG 趙智熙 CHIU CHI HEI
1   5 11
2   5 11
結果 0 2
System Record 151 Round of 64
  羅新彥 LO SUN YIN 余昭進 YU CHIU CHUN
1   11 8
2   11 6
結果 2 0
System Record 152 Round of 64
  關梓謙 KWAN TSZ HIM JIMMY 董啓傑 TUNG KAI KIT
1   11 9
2   7 11
3   5 11
結果 1 2
System Record 153 Round of 64
  彭家樑 PENG KA LEUNG 侯柱輝 HOU CHU FAI
1   11 7
2   8 11
3   13 11
結果 2 1
System Record 154 Round of 64
  李鑒原 LI KAM YUEN 黃柏熙 WONG PAK HEI
1   5 11
2   8 11
結果 0 2
System Record 155 Round of 64
  李柏翹 LEE PAK KIU RYAN 邱浩哲 YAU HO CHIT
1   11 4
2   11 2
結果 2 0
System Record 156 Round of 64
  李沃霖 LI WOLIN 盧俊熹 LO CHUN HEI
1   4 11
2   2 11
結果 0 2
System Record 157 Round of 64
  王卓言 WONG CHEUK YIN 黃雋譽 WONG CHUN YU
1   5 11
2   4 11
結果 0 2
System Record 158 Round of 64
  陳正軒 CHEN CHING HIN 劉綺晨 LAU YI SUN EDEN
1   5 11
2   11 9
3   3 11
結果 1 2
System Record 159 Round of 64
  邱鈞霆 YAU KWAN TING 韓士象 HAN SHIXIANG
1   13 11
2   11 8
結果 2 0
System Record 160 Round of 64
  吳哲森 NG CHIT SUM DEEP 王顯喬 WONG HIN KIU KYLE
1   11 7
2   11 5
結果 2 0
System Record 161 Round of 64
  高梓衡 KO TSZ HANG 盧穎一 LO WING YAT
1   9 11
2   11 4
3   8 11
結果 1 2
System Record 162 Round of 64
  楊璟賢 YEUNG KING YIN 蕭予正 SHIU YU CHING
1   2 11
2   2 11
結果 0 2
System Record 163 Round of 64
  胡朗庭 WU LONG TING RYAN 葉清 IP CHING
    棄權
System Record 164 Round of 64
  朱鋽懷 CHU CHEUK WAI 田汶鑫 ZAINUDEEN RAHIM ABBAS
1   5 11
2   6 11
結果 0 2
System Record 165 Round of 64
  黃浩竣 WONG HO CHUN 鍾智仁 CHUNG CHI YAN
1   11 9
2   4 11
3   11 9
結果 2 1
System Record 166 Round of 64
  阮柏諾 YUEN PAK LOK 華傲雪 WAH ZENITH
1   3 11
2   8 11
結果 0 2
System Record 167 Round of 64
  林佳楠 LIN JIANAN 張力衡 CHEUNG LIK HANG
1   11 3
2   11 3
結果 2 0
System Record 168 Round of 64
  文龍壐 MAN WILLIAM LUNG SAI 黎珈谷 LAI KA KUK
    棄權
System Record 169 Round of 64
  林萬曦 LAM MAN HEI 林敬晞 LAM KING HEI
1   11 7
2   11 9
結果 2 0
System Record 170 Round of 64
  雷宇軒 LUI YU HIN 成駿賢 SING CHUN YIN
1   8 11
2   8 11
結果 0 2
System Record 171 Round of 64
  范珏斌 FAN KOK PAN JUSTIN 葉曉陽 YIP HIU YEUNG
1   11 6
2   11 4
結果 2 0
System Record 172 Round of 64
  石浩倫 ISMAIL OSMAN 羅上程 LO SHEUNG CHING
1   11 13
2   11 7
3   12 14
結果 1 2
System Record 173 Round of 64
  郝闓運 KOK JASON 陳建泯 CHAN WAYLEN
1   11 8
2   11 6
結果 2 0
System Record 174 Round of 64
  黃衍傑 WONG HIN KIT 黃家而 WONG ALVIN
1   9 11
2   11 7
3   11 7
結果 2 1
System Record 175 Round of 32
  羅嘉杰 LO KA KIT 陳德智 CHAN TAK CHI
1   11 4
2   11 1
結果 2 0
System Record 176 Round of 32
  李明熹 LEE MING HEI 陳敬延 CHAN JULIAN
1   4 11
2   4 11
結果 0 2
System Record 177 Round of 32
  王昀希 WONG WAN HEI 陸卓謙 LUK CHEUK HIM
1   11 4
2   11 5
結果 2 0
System Record 178 Round of 32
  張栢豪 CHEUNG PAK HO 趙智熙 CHIU CHI HEI
1   7 11
2   6 11
結果 0 2
System Record 179 Round of 32
  羅新彥 LO SUN YIN 董啓傑 TUNG KAI KIT
1   9 11
2   11 8
3   11 7
結果 2 1
System Record 180 Round of 32
  彭家樑 PENG KA LEUNG 黃柏熙 WONG PAK HEI
1   2 11
2   5 11
結果 0 2
System Record 181 Round of 32
  李柏翹 LEE PAK KIU RYAN 盧俊熹 LO CHUN HEI
1   11 8
2   11 6
結果 2 0
System Record 182 Round of 32
  黃雋譽 WONG CHUN YU 劉綺晨 LAU YI SUN EDEN
1   6 11
2   7 11
結果 0 2
System Record 183 Round of 32
  邱鈞霆 YAU KWAN TING 吳哲森 NG CHIT SUM DEEP
1   11 5
2   11 7
結果 2 0
System Record 184 Round of 32
  盧穎一 LO WING YAT 蕭予正 SHIU YU CHING
1   5 11
2   3 11
結果 0 2
System Record 185 Round of 32
  胡朗庭 WU LONG TING RYAN 田汶鑫 ZAINUDEEN RAHIM ABBAS
1   8 11
2   13 15
結果 0 2
System Record 186 Round of 32
  黃浩竣 WONG HO CHUN 華傲雪 WAH ZENITH
1   4 11
2   4 11
結果 0 2
System Record 187 Round of 32
  林佳楠 LIN JIANAN 文龍壐 MAN WILLIAM LUNG SAI
1   6 11
2   12 10
3   7 11
結果 1 2
System Record 188 Round of 32
  林萬曦 LAM MAN HEI 成駿賢 SING CHUN YIN
1   9 11
2   9 11
結果 0 2
System Record 189 Round of 32
  范珏斌 FAN KOK PAN JUSTIN 羅上程 LO SHEUNG CHING
1   11 5
2   11 4
結果 2 0
System Record 190 Round of 32
  郝闓運 KOK JASON 黃衍傑 WONG HIN KIT
1   11 5
2   11 8
結果 2 0
System Record 191 Round of 16
  羅嘉杰 LO KA KIT 陳敬延 CHAN JULIAN
1   14 12
2   11 6
3   11 7
結果 3 0
System Record 192 Round of 16
  王昀希 WONG WAN HEI 趙智熙 CHIU CHI HEI
1   11 6
2   11 7
3   11 3
結果 3 0
System Record 193 Round of 16
  羅新彥 LO SUN YIN 黃柏熙 WONG PAK HEI
  棄權  
System Record 194 Round of 16
  李柏翹 LEE PAK KIU RYAN 劉綺晨 LAU YI SUN EDEN
  棄權  
System Record 195 Round of 16
  邱鈞霆 YAU KWAN TING 蕭予正 SHIU YU CHING
1   11 8
2   9 11
3   7 11
4   11 4
5   11 4
結果 3 2
System Record 196 Round of 16
  田汶鑫 ZAINUDEEN RAHIM ABBAS 華傲雪 WAH ZENITH
1   9 11
2   12 14
3   3 11
結果 0 3
System Record 197 Round of 16
  文龍壐 MAN WILLIAM LUNG SAI 成駿賢 SING CHUN YIN
    棄權
System Record 198 Round of 16
  范珏斌 FAN KOK PAN JUSTIN 郝闓運 KOK JASON
1   11 5
2   11 6
3   9 11
4   8 11
5   6 11
結果 2 3
System Record 199 Quarter Final
  羅嘉杰 LO KA KIT 王昀希 WONG WAN HEI
1   11 6
2   3 11
3   11 9
4   11 8
結果 3 1
System Record 200 Quarter Final
  黃柏熙 WONG PAK HEI 劉綺晨 LAU YI SUN EDEN
1   3 11
2   2 11
3   8 11
結果 0 3
System Record 201 Quarter Final
  邱鈞霆 YAU KWAN TING 華傲雪 WAH ZENITH
1   11 13
2   4 11
3   11 3
4   6 11
結果 1 3
System Record 202 Quarter Final
  文龍壐 MAN WILLIAM LUNG SAI 郝闓運 KOK JASON
1   11 7
2   11 7
3   11 1
結果 3 0
System Record 203 Semi Final
  羅嘉杰 LO KA KIT 劉綺晨 LAU YI SUN EDEN
1   6 11
2   14 12
3   11 13
4   11 4
5   12 10
結果 3 2
System Record 204 Semi Final
  華傲雪 WAH ZENITH 文龍壐 MAN WILLIAM LUNG SAI
1   7 11
2   11 5
3   11 5
4   11 6
結果 3 1
System Record 205 Final
  羅嘉杰 LO KA KIT 華傲雪 WAH ZENITH
1   11 9
2   7 11
3   9 11
4   10 12
結果 1 3