Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2023
項目:   Mens Team C 男子丙組團體
System Record 49 -1
  林智健 LAM CHI KIN BRYAN 張子澄 CHEONG CHI CHENG
1   3 11
2   6 11
結果 0 2
System Record 70 -1
  張子澄 CHEONG CHI CHENG 張名灝 CHEUNG MING HO ELVIN
1   11 4
2   11 2
結果 2 0
System Record 70 -4
  張子澄 CHEONG CHI CHENG 楊永勤 YEUNG WING KAN
1   11 8
2   11 3
結果 2 0
System Record 90 -2
  麥啟東 MAK KAI TUNG 張子澄 CHEONG CHI CHENG
1   7 11
2   9 11
結果 0 2
System Record 90 -4
  梁凱竣 LEUNG HOI CHUN 張子澄 CHEONG CHI CHENG
1   1 11
2   9 11
結果 0 2
System Record 100 -1 Round of 16
  張子澄 CHEONG CHI CHENG 成駿賢 SING CHUN YIN
1   11 8
2   11 4
3   11 3
結果 3 0
System Record 100 -4 Round of 16
  張子澄 CHEONG CHI CHENG 譚博軒 TAM POK HIN
1   9 11
2   6 11
3   11 4
4   11 2
5   11 7
結果 3 2
System Record 106 -1 Quarter Final
  張子澄 CHEONG CHI CHENG 陳文生 CHAN MAN SANG
1   11 5
2   11 8
3   11 8
結果 3 0
System Record 106 -4 Quarter Final
  張子澄 CHEONG CHI CHENG 林佳楠 LIN JIANAN
1   11 6
2   11 6
3   11 8
結果 3 0
System Record 109 -2 Semi Final
  周正邦 ZHOU ZHENG BANG 張子澄 CHEONG CHI CHENG
1   4 11
2   11 8
3   2 11
4   17 19
結果 1 3
System Record 109 -4 Semi Final
  李志潔 LEE CHI KIT 張子澄 CHEONG CHI CHENG
1   2 11
2   7 11
3   4 11
結果 0 3
System Record 111 -1 Final
  張子澄 CHEONG CHI CHENG 羅俊堅 LAW CHUN KIN
1   13 11
2   11 8
3   11 5
結果 3 0
System Record 111 -4 Final
  張子澄 CHEONG CHI CHENG 余俊賢 YU CHUN YIN
1   11 6
2   5 11
3   11 4
4   10 12
5   11 7
結果 3 2

賽事:   Hong Kong Table Tennis Association Cup 乒總盃 2023
項目:   Team Event 團體賽事
System Record 31 -1
  張子澄 CHEONG CHI CHENG 吳泓熹 NG WANG HEI
1   12 10
2   11 7
3   13 11
結果 3 0
System Record 33 -1
  張子澄 CHEONG CHI CHENG 姚曉輝 YAO XIAOHUI
1   12 10
2   11 5
3   11 6
結果 3 0
System Record 105 -1 Quarter Final
  魏世皓 WEI SHIHAO 張子澄 CHEONG CHI CHENG
1   11 8
2   8 11
3   11 7
4   11 4
結果 3 1
System Record 113 -5
  張子澄 CHEONG CHI CHENG 麥淞瑋 MAK CHUNG WAI
1   11 9
2   11 5
3   11 8
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Table Tennis Association Cup 乒總盃 2023
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 98 -3
  李翰文 LI HON MAN
余俊賢 YU CHUN YIN
陳以信 CHAN YEE SHUN
張子澄 CHEONG CHI CHENG
1   11 8
2   11 6
3   8 11
4   15 17
5   3 11
結果 2 3
System Record 105 -3 Quarter Final
  蘇致 SU ZHI
曾梓峻 TSANG TSZ TSUN
陳以信 CHAN YEE SHUN
張子澄 CHEONG CHI CHENG
1   11 9
2   11 3
3   11 9
結果 3 0
System Record 111 -3 Semi Final
  陳以信 CHAN YEE SHUN
張子澄 CHEONG CHI CHENG
羅嘉杰 LO KA KIT
阮浩軒 YUEN HO HIN
1   10 12
2   4 11
3   11 6
4   14 12
5   10 12
結果 2 3
System Record 113 -3
  陳以信 CHAN YEE SHUN
張子澄 CHEONG CHI CHENG
郝帥 HAO SHUAI
麥淞瑋 MAK CHUNG WAI
1   18 16
2   4 11
3   8 11
4   11 8
5   7 11
結果 2 3

賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2018
項目:   Mens Team B 男子乙組團體
System Record 3 -1
  張子澄 CHEONG CHI CHENG 羅浩鋒 LOW HO FUNG
1   11 4
2   10 12
3   11 7
4   11 8
結果 3 1
System Record 14 -2
  陳子榮 CHAN TSZ WING 張子澄 CHEONG CHI CHENG
1   9 11
2   5 11
3   8 11
結果 0 3
System Record 24 -2
  李翰文 LI HON MAN 張子澄 CHEONG CHI CHENG
1   6 11
2   11 6
3   11 7
4   9 11
5   6 11
結果 2 3
System Record 52 -1 Quarter Final
  張子澄 CHEONG CHI CHENG 黃銘禧 WONG MING HEI
1   11 5
2   11 9
3   9 11
4   11 6
結果 3 1

賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2017
項目:   Mens Team C 男子丙組團體
System Record 98 -2 Round of 16
  張子澄 CHEONG CHI CHENG 蔡嘉樂 CHOI KA LOK
1   7 11
2   11 9
3   11 8
4   6 11
5   11 4
結果 3 2
System Record 105 -2 Quarter Final
  張子澄 CHEONG CHI CHENG 李澤浩 LI CHAK HO
1   4 11
2   11 7
3   11 1
4   12 10
結果 3 1
System Record 109 -1 Semi Final
  張子澄 CHEONG CHI CHENG 葉浚銘 YIP TSUN MING, OSCAR
1   11 5
2   11 5
3   9 11
4   11 9
結果 3 1
System Record 111 -2 Final
  葉胤廷 YIP YAN TING 張子澄 CHEONG CHI CHENG
1   10 12
2   5 11
3   6 11
結果 0 3
System Record 111 -4 Final
  羅浩鋒 LOW HO FUNG 張子澄 CHEONG CHI CHENG
1   11 6
2   11 4
3   7 11
4   11 2
結果 3 1