Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2023
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 100
  簡澤源 KAN CHAK YUEN
劉天安 LIU TIN ON, ANDREW
賴俊熹 LAI CHUN HEI
黃子維 WONG TSZ WAI
    棄權
System Record 165
  簡澤源 KAN CHAK YUEN
劉天安 LIU TIN ON, ANDREW
謝梓朗 TSE TSZ LONG
余家匡 YU KA HONG
1   19 21
2   7 11
3   11 4
4   10 12
結果 1 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2023
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 13
  簡澤源 KAN CHAK YUEN
劉天安 LIU TIN ON, ANDREW
盧祖銘 LO CHO MING
吳兆騏 NG SIU KI
    棄權
System Record 83
  譚博軒 TAM POK HIN
陳建滔 CHAN KIN TO
簡澤源 KAN CHAK YUEN
劉天安 LIU TIN ON, ANDREW
1   9 11
2   9 11
3   5 11
結果 0 3
System Record 142 Round of 64
  簡澤源 KAN CHAK YUEN
劉天安 LIU TIN ON, ANDREW
黃曉峰 WONG HIU FUNG
田宇皓 TIN YU HO HUCO
    棄權
System Record 171 Round of 32
  潘尚熙 POON SHEUNG HEI
梁灝程 LEUNG HO CHING HOCKING
簡澤源 KAN CHAK YUEN
劉天安 LIU TIN ON, ANDREW
1   11 5
2   11 2
3   11 6
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2020
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 129
  簡澤源 KAN CHAK YUEN
劉天安 LIU TIN ON, ANDREW
郭耀鴻 KWOK YIU HUNG
陳奕泉 CHAN YIK CHUEN
    棄權
System Record 215
  朱健強 CHU KIN KEUNG
李震庭 LI CHUN TING EDWIN
簡澤源 KAN CHAK YUEN
劉天安 LIU TIN ON, ANDREW
1   4 11
2   11 8
3   6 11
4   8 11
結果 1 3
System Record 258 Round of 64
  蘇學龍 SOO HOK LUNG
陳以信 CHAN YEE SHUN
簡澤源 KAN CHAK YUEN
劉天安 LIU TIN ON, ANDREW
1   11 9
2   10 12
3   11 6
4   11 5
結果 3 1

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2019
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 38
  鄭漢波 CHENG HON BOR
葉錦堂 YIP KAM TONG
簡澤源 KAN CHAK YUEN
劉天安 LIU TIN ON, ANDREW
1   6 11
2   4 11
3   8 11
結果 0 3
System Record 162
  簡澤源 KAN CHAK YUEN
劉天安 LIU TIN ON, ANDREW
單禎晞 SIM CHING HEI
劉綺晨 LAU YI SUN EDEN
1   11 3
2   11 5
3   11 8
結果 3 0
System Record 224 Round of 64
  簡澤源 KAN CHAK YUEN
劉天安 LIU TIN ON, ANDREW
林如瀚 LAM YU HON
鄧國基 TANG KWOK KEI
1   5 11
2   11 4
3   3 11
4   9 11
結果 1 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2018
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 80
  簡澤源 KAN CHAK YUEN
劉天安 LIU TIN ON, ANDREW
黃耀民 WONG YIU MAN
楊逸曦 YEUNG YAT HEI
1   11 4
2   11 9
3   9 11
4   11 8
結果 3 1
System Record 165
  庾駿羲 YU CHUN HEI
王偉駿 WONG WAI CHUN WALLACE
簡澤源 KAN CHAK YUEN
劉天安 LIU TIN ON, ANDREW
1   1 11
2   1 11
3   6 11
結果 0 3
System Record 208 Round of 64
  黃健惺 WONG KIN SING
鄧凱仁 TANG HOI YEN
簡澤源 KAN CHAK YUEN
劉天安 LIU TIN ON, ANDREW
1   12 10
2   11 6
3   11 3
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2017
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 104
  歐陽偉明 AU YEUNG WAI MING
陳嘉偉 CHAN KA WAI TRUE
簡澤源 KAN CHAK YUEN
劉天安 LIU TIN ON, ANDREW
  棄權  
System Record 162 Round of 64
  陳煒焜 CHAN WAI KWAN
楊秀言 YEUNG SAU YIN
簡澤源 KAN CHAK YUEN
劉天安 LIU TIN ON, ANDREW
1   4 11
2   11 8
3   7 11
4   7 11
結果 1 3
System Record 191 Round of 32
  鄭栢晞 CHENG PAK HEI
張彥陶 CHEUNG YIN TO
簡澤源 KAN CHAK YUEN
劉天安 LIU TIN ON, ANDREW
1   5 11
2   11 6
3   11 6
4   11 8
結果 3 1

賽事:   Hong Kong Table Tennis Association Cup 乒總盃 2016
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 46 -3
  夏易正 XIA YIZNG
孔軍凱 HUNG DARYL
簡澤源 KAN CHAK YUEN
劉天安 LIU TIN ON, ANDREW
1   11 8
2   11 4
3   11 9
結果 3 0
System Record 49 -3
  施羿林 SHI YI LIN
彭子深 PANG TSZ SUM
簡澤源 KAN CHAK YUEN
劉天安 LIU TIN ON, ANDREW
1   11 9
2   11 6
3   11 5
結果 3 0
System Record 50 -3
  簡偉謙 KAN WAI HIM
張詠謙 CHEUNG WING HIM
簡澤源 KAN CHAK YUEN
劉天安 LIU TIN ON, ANDREW
1   8 11
2   5 11
3   11 9
4   8 11
結果 1 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2015
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 24
  梁信根 LEUNG SHUN KAN
黃達偉 WONG TAT WAI
簡澤源 KAN CHAK YUEN
劉天安 LIU TIN ON, ANDREW
  棄權  
System Record 106
  簡澤源 KAN CHAK YUEN
劉天安 LIU TIN ON, ANDREW
馬基舜 MA KEI SHUN
周迪奧 CHOW TIK O
1   9 11
2   11 13
3   9 11
結果 0 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2014
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 69
  朱凱民 CHU HOI MAN
陳啟維 CHAN KAI WAI
簡澤源 KAN CHAK YUEN
劉天安 LIU TIN ON, ANDREW
1   6 11
2   8 11
3   11 9
4   12 10
5   12 10
結果 3 2

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2013
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 119
  張煜航 CHEUNG YUK HONG
黎俊生 LAI CHUN SANG
簡澤源 KAN CHAK YUEN
劉天安 LIU TIN ON, ANDREW
1   13 11
2   5 11
3   5 11
4   7 11
結果 1 3
System Record 154 Round of 64
  林奕希 LAM YIK HEI, HENRY
張昱傑 CHEUNG YUK KIT
簡澤源 KAN CHAK YUEN
劉天安 LIU TIN ON, ANDREW
1   10 12
2   14 12
3   11 9
4   11 8
結果 3 1

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2012
項目:   Boys Double's 男子雙打
System Record 92
  陳偉傑 CHAN WAI KIT
布銘亮 PO MING LEONG
簡澤源 KAN CHAK YUEN
劉天安 LIU TIN ON, ANDREW
1   4 11
2   7 11
3   13 11
4   7 11
結果 1 3
System Record 147 Round of 64
  李忠僖 LI CHUNG HEI ENOCH
鄭楚峰 CHENG CHOR FUNG
簡澤源 KAN CHAK YUEN
劉天安 LIU TIN ON, ANDREW
1   11 3
2   11 6
3   11 5
結果 3 0