Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2017
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 57
  萬家良 MAN KAR LEUNG
古兆然 KU SIU YIN
鄧識苟 TANG SIK KAU RINGO
梁湖滄 LEUNG WU CHONG
1   9 11
2   11 5
3   12 10
4   11 5
結果 3 1
System Record 132
  萬家良 MAN KAR LEUNG
古兆然 KU SIU YIN
吳哲鋒 NG CHIT FUNG
陳晉生 CHAN CHUN SANG
    棄權
System Record 176 Round of 64
  楊本上 YEUNG PUN SHEUNG RICKY
李朗軒 LEE LONG HIN
萬家良 MAN KAR LEUNG
古兆然 KU SIU YIN
1   11 9
2   11 8
3   11 6
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2016
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 75
  翁震星 YUNG CHUN SING
楊本上 YEUNG PUN SHEUNG RICKY
萬家良 MAN KAR LEUNG
古兆然 KU SIU YIN
    棄權

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2015
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 39
  萬家良 MAN KAR LEUNG
古兆然 KU SIU YIN
馮俊琛 FUNG CHUN SUM
馮俊瑋 FUNG CHUN WAI
  棄權  

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2012
項目:   Boys Double's 男子雙打
System Record 58
  萬家良 MAN KAR LEUNG
古兆然 KU SIU YIN
鄭賢淳 CHENG YIN SHUN, JOHNNY
楊俊輝 YEUNG CHUN FAI
1   11 4
2   11 5
3   14 12
結果 3 0
System Record 124
  萬家良 MAN KAR LEUNG
古兆然 KU SIU YIN
馮俊琛 FUNG CHUN SUM
馮俊瑋 FUNG CHUN WAI
1   11 6
2   11 6
3   11 7
結果 3 0
System Record 163 Round of 64
  吳瑋豐 NG WAI FUNG
蔡鎮滔 CHOI CHUN TAO, BONIC
萬家良 MAN KAR LEUNG
古兆然 KU SIU YIN
1   11 6
2   11 8
3   11 5
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2010
項目:   Boys Double's 男子雙打
System Record 62
  萬家良 MAN KAR LEUNG
古兆然 KU SIU YIN
霍康淇 FOK HONG KEI, CHRISTOPHER
余展進 YUE CHIN CHUN
1   11 6
2   11 6
3   11 6
結果 3 0
System Record 121 Round of 64
  萬家良 MAN KAR LEUNG
古兆然 KU SIU YIN
黃瑞寧 WONG SUI NING
黃景文 WONG KING MAN
1   8 11
2   2 11
3   11 8
4   5 11
結果 1 3