Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2024
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 142
  何天諾 HO TIN NOK
梁筠晞 LEUNG KWAN HEI
蘇致 SU ZHI
曾梓峻 TSANG TSZ TSUN
1   4 11
2   4 11
3   5 11
結果 0 3
System Record 186 Round of 64
  陳宇樂 CHEN YU LOK
陳宇桐 CHEN YU TUNG
蘇致 SU ZHI
曾梓峻 TSANG TSZ TSUN
1   2 11
2   6 11
3   6 11
結果 0 3
System Record 208 Round of 32
  何俊濤 HO CHUN TO
林秉軒 LAM PING HIN
蘇致 SU ZHI
曾梓峻 TSANG TSZ TSUN
1   7 11
2   7 11
3   11 13
結果 0 3
System Record 219 Round of 16
  孔繁傑 HUNG FAN KIT FRANKIE
洪振軒 HUNG CHUN HIN, EDWIN
蘇致 SU ZHI
曾梓峻 TSANG TSZ TSUN
1   11 8
2   10 12
3   9 11
4   11 7
5   6 11
結果 2 3
System Record 225 Quarter Final
  蘇致 SU ZHI
曾梓峻 TSANG TSZ TSUN
黃翰林 WONG HON LAM
陳以信 CHAN YEE SHUN
1   11 5
2   15 13
3   8 11
4   11 5
結果 3 1
System Record 228 Semi Final
  蘇致 SU ZHI
曾梓峻 TSANG TSZ TSUN
吳卓軒 NG CHEUK HIN
嚴文焯 YIM MAN CHEUK
1   11 5
2   11 8
3   11 9
結果 3 0
System Record 229 Final
  潘尚熙 POON SHEUNG HEI
梁灝程 LEUNG HO CHING HOCKING
蘇致 SU ZHI
曾梓峻 TSANG TSZ TSUN
1   7 11
2   7 11
3   5 11
結果 0 3

賽事:   Hong Kong Table Tennis Association Cup 乒總盃 2023
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 97 -3
  蘇致 SU ZHI
曾梓峻 TSANG TSZ TSUN
梁哲維 LEUNG CHIT WAI
徐鎮威 TSUI CHUN WAI
1   11 9
2   11 2
3   11 5
結果 3 0
System Record 105 -3 Quarter Final
  蘇致 SU ZHI
曾梓峻 TSANG TSZ TSUN
陳以信 CHAN YEE SHUN
張子澄 CHEONG CHI CHENG
1   11 9
2   11 3
3   11 9
結果 3 0