Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2024
項目:   Girls U19 Doubles 女子 U19 組雙打
System Record 9 Round of 16
  陳婉婷 CHAN YUEN TING
林瑞佳 LIN RUIJIA
林巧敏 LAM HAU MAN
謝芷柔 TSE TSZ YAU
1   5 11
2   8 11
3   8 11
結果 0 3
System Record 15 Quarter Final
  林采熹 LAM TSOI HEI REANNE
鄺曉欣 KONG ABBY
林巧敏 LAM HAU MAN
謝芷柔 TSE TSZ YAU
1   8 11
2   5 11
3   4 11
結果 0 3
System Record 18 Semi Final
  單焯喬 SIN CHEUK KIU
蔡洪 TSOI ASHLEY KATE
林巧敏 LAM HAU MAN
謝芷柔 TSE TSZ YAU
1   11 7
2   10 12
3   5 11
4   11 9
5   8 11
結果 2 3
System Record 20 Final
  林巧敏 LAM HAU MAN
謝芷柔 TSE TSZ YAU
林宛悠 LAM YUEN YAU
楊鍏晴 YEUNG WAI CHING
1   15 13
2   9 11
3   9 11
4   6 11
結果 1 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2024
項目:   Womens Doubles 女子雙打
System Record 64
  林巧敏 LAM HAU MAN
謝芷柔 TSE TSZ YAU
孔芷善 HUNG TZE SIN
孔芷宜 HUNG TZE YI
1   11 4
2   11 2
3   11 5
結果 3 0
System Record 98 Round of 64
  蔡慈萍 CHOY CHI PING DORA
王瑋玲 WONG WAI LING EVA
林巧敏 LAM HAU MAN
謝芷柔 TSE TSZ YAU
1   7 11
2   1 11
3   6 11
結果 0 3
System Record 115 Round of 32
  麥明芯 MAK MING SHUM
張隨莎 ZHANG SUI SHA
林巧敏 LAM HAU MAN
謝芷柔 TSE TSZ YAU
1   11 5
2   11 5
3   11 9
結果 3 0

賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2023
項目:   Womens Doubles 女子雙打
System Record 68 Round of 64
  邱舒敏 YAU SHU MAN
潘芷欣 PUN TSZ YAN JANICE
林巧敏 LAM HAU MAN
謝芷柔 TSE TSZ YAU
1   6 11
2   7 11
3   10 12
結果 0 3
System Record 86 Round of 32
  梁綵詠 LEUNG CHOI WING JENNIFER
高舒婷 KO SHU TING
林巧敏 LAM HAU MAN
謝芷柔 TSE TSZ YAU
1   1 11
2   8 11
3   11 9
4   7 11
結果 1 3
System Record 95 Round of 16
  周建敏 CHAU KIN MAN JOYCE
陳美淇 CHAN MAY KAI
林巧敏 LAM HAU MAN
謝芷柔 TSE TSZ YAU
1   13 11
2   7 11
3   11 7
4   6 11
5   14 16
結果 2 3
System Record 100 Quarter Final
  林巧敏 LAM HAU MAN
謝芷柔 TSE TSZ YAU
鍾善穎 CHUNG SIN WING
駱海茵 LOK HOI YAN
1   9 11
2   8 11
3   4 11
結果 0 3