Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2024
項目:   U19 Mixed Doubles U19 混合雙打
System Record 6 Round of 32
  李卓睿 LI ZHUORUI
陳凱朗 CHAN HOI LONG
林曉陽 LAM HIU YEUNG
林宛悠 LAM YUEN YAU
1   6 11
2   9 11
3   6 11
結果 0 3
System Record 16 Round of 16
  林曉陽 LAM HIU YEUNG
林宛悠 LAM YUEN YAU
楊戈 YANG GE
萬曉汶 MAN HIU MAN
1   11 9
2   11 5
3   1 11
4   11 5
結果 3 1
System Record 22 Quarter Final
  黃貝得 WONG BUI TAK ADRIAN
陳若琳 CHAN YEUK LAM
林曉陽 LAM HIU YEUNG
林宛悠 LAM YUEN YAU
1   5 11
2   4 11
3   5 11
結果 0 3
System Record 25 Semi Final
  李翰文 LI HON MAN
陳劭藍 CHAN SHIU LAM CHELSEA
林曉陽 LAM HIU YEUNG
林宛悠 LAM YUEN YAU
1   11 6
2   12 10
3   11 3
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2024
項目:   Mixed Double's 混合雙打
System Record 11
  林曉陽 LAM HIU YEUNG
林宛悠 LAM YUEN YAU
陳廣生 CHAN KWONG SANG
陳冬兒 CHAN TUNG YI
  棄權  

賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2023
項目:   U19 Mixed Doubles U19 混合雙打
System Record 11 Round of 32
  林曉陽 LAM HIU YEUNG
林宛悠 LAM YUEN YAU
黃樂軒 WONG LOK HIN
鄭穎翹 CHENG WING KIU
1   11 9
2   8 11
3   11 9
4   11 9
結果 3 1
System Record 19 Round of 16
  方啓光 FONG LUCCAS
周嘉晴 CHOW KA CHING
林曉陽 LAM HIU YEUNG
林宛悠 LAM YUEN YAU
1   8 11
2   11 5
3   11 8
4   8 11
5   11 9
結果 3 2