Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2023
項目:   Womens Doubles 女子雙打
System Record 9
  楊潁雪 YEUNG WING SUET YO YO
葉凱翹 IP HOI KIU CHARIS
鄭穎翹 CHENG WING KIU
王瑞琪 WANG SUI KI
  棄權  
System Record 47 Round of 64
  鄧可欣 TANG HO YAN
陳以珈 CHAN YI KA
鄭穎翹 CHENG WING KIU
王瑞琪 WANG SUI KI
1   4 11
2   9 11
3   8 11
結果 0 3
System Record 76 Round of 32
  鄭穎翹 CHENG WING KIU
王瑞琪 WANG SUI KI
阮芯諾 YUEN SUM LOK
方紫喬 FONG TSZ KIU
1   9 11
2   8 11
3   7 11
結果 0 3

賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2023
項目:   Girls U19 Doubles 女子 U19 組雙打
System Record 2 Round of 32
  鄭穎翹 CHENG WING KIU
王瑞琪 WANG SUI KI
韓心妍 HON SUM YIN
范凱澄 FAN HOI CHING
    棄權
System Record 8 Round of 16
  鄭穎翹 CHENG WING KIU
王瑞琪 WANG SUI KI
方心愉 FONG SUM YU
方心愛 FONG SUM OI
1   10 12
2   9 11
3   9 11
結果 0 3