Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2023
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 22
  楊沛霖 YEUNG PUI LAM
張彥陶 CHEUNG YIN TO
林偉成 LAM WAI SHING
甄煒培 ZHEN WAI PUI
1   11 5
2   11 3
3   11 6
結果 3 0
System Record 116
  楊戈 YANG GE
蔡楠 TSOI DIJON JACK
楊沛霖 YEUNG PUI LAM
張彥陶 CHEUNG YIN TO
1   7 11
2   10 12
3   3 11
結果 0 3
System Record 173 Round of 64
  李子言 LEE TSZ YIN
羅晫桐 LAW CHEUK TUNG
楊沛霖 YEUNG PUI LAM
張彥陶 CHEUNG YIN TO
1   10 12
2   4 11
3   9 11
結果 0 3
System Record 202 Round of 32
  楊沛霖 YEUNG PUI LAM
張彥陶 CHEUNG YIN TO
鄺啟軒 KWONG KAI HIN
梁鎮源 LEUNG CHUN YUEN
1   11 6
2   11 2
3   9 11
4   8 11
5   11 9
結果 3 2
System Record 216 Round of 16
  馮俊琛 FUNG CHUN SUM
馮俊瑋 FUNG CHUN WAI
楊沛霖 YEUNG PUI LAM
張彥陶 CHEUNG YIN TO
1   7 11
2   11 5
3   6 11
4   7 11
結果 1 3
System Record 223 Quarter Final
  張宇傑 CHEUNG YU KIT
梁俊豪 LEUNG CHUN HO, EDDIE
楊沛霖 YEUNG PUI LAM
張彥陶 CHEUNG YIN TO
    棄權

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2023
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 113
  楊沛霖 YEUNG PUI LAM
張彥陶 CHEUNG YIN TO
汪世恆 WONG SAI HANG
張文迪 CHEUNG MAN TIK DICK
1   11 8
2   11 6
3   12 10
結果 3 0
System Record 157 Round of 64
  楊沛霖 YEUNG PUI LAM
張彥陶 CHEUNG YIN TO
楊浚一 YOUNG JUN YI JUSTIN
黃仁傑 WONG YAN KIT
  棄權