Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2024
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 13
  鄧浩揚 TANG HO YEUNG
葉奕延 YAP YIK YIN
楊戈 YANG GE
姚日謙 YIU YAT HIM
1   7 11
2   4 11
3   5 11
結果 0 3

賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2023
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 61
  陳柱熙 CHAN CHU HEI CARSON
李昊爖 LI HO LUNG
鄧浩揚 TANG HO YEUNG
葉奕延 YAP YIK YIN
1   6 11
2   11 8
3   12 14
4   5 11
結果 1 3
System Record 140
  鄧啟恆 TANG KAI HANG
袁匡鉦 YUEN HONG CHING
鄧浩揚 TANG HO YEUNG
葉奕延 YAP YIK YIN
1   8 11
2   12 10
3   11 6
4   8 11
5   10 12
結果 2 3
System Record 185 Round of 64
  蘇學龍 SOO HOK LUNG
范曉揚 FAN HIU YEUNG CURTIS
鄧浩揚 TANG HO YEUNG
葉奕延 YAP YIK YIN
1   8 11
2   8 11
3   5 11
結果 0 3
System Record 208 Round of 32
  鄧浩揚 TANG HO YEUNG
葉奕延 YAP YIK YIN
林志濤 LAM CHI TO
阮浩軒 YUEN HO HIN
1   6 11
2   8 11
3   6 11
結果 0 3