Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2023
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 90
  姚日謙 YIU YAT HIM
梁旭庭 LEUNG YUK TING
鍾卓楠 CHUNG CHEUK NAM
張祖耀 CHEUNG CHO YIU
1   11 1
2   12 10
3   7 11
4   11 4
結果 3 1

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2020
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 30
  李天朗 LEE TIN LONG
任奕溍 YAM YIK CHUN
鍾卓楠 CHUNG CHEUK NAM
張祖耀 CHEUNG CHO YIU
    棄權

賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2019
項目:   Boys U18 Double's 男子 U18 組雙打
System Record 31
  鍾卓楠 CHUNG CHEUK NAM
張祖耀 CHEUNG CHO YIU
葉栩麟 YIP HUI LUN HAYDEN
袁承謙 YUEN SHING HIM
1   9 11
2   7 11
3   11 9
4   4 11
結果 1 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2019
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 100
  鍾卓楠 CHUNG CHEUK NAM
張祖耀 CHEUNG CHO YIU
陳子軒 CHAN TSZ HIN
何聶聞 HO LIP MAN FOXMAN
1   7 11
2   2 11
3   2 11
結果 0 3