Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2019
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 77
  黎皓天 LAI HO TIN
林泳濠 LAM WING HO
蔡棹鈞 CHOI CHEUK KWAN
張彥陶 CHEUNG YIN TO
1   4 11
2   2 11
3   8 11
結果 0 3
System Record 181
  莊家威 CHONG KA WAI
陳朗軒 CHAN LONG HIN
蔡棹鈞 CHOI CHEUK KWAN
張彥陶 CHEUNG YIN TO
1   8 11
2   8 11
3   5 11
結果 0 3
System Record 233 Round of 64
  尤頌蘅 YAU CHUNG HANG TYRESS
莫浩雲 MOK HO WAN HOWARD
蔡棹鈞 CHOI CHEUK KWAN
張彥陶 CHEUNG YIN TO
1   9 11
2   9 11
3   11 13
結果 0 3
System Record 259 Round of 32
  陳偉傑 CHAN WAI KIT
林頌明 LAM CHUNG MING
蔡棹鈞 CHOI CHEUK KWAN
張彥陶 CHEUNG YIN TO
1   12 14
2   2 11
3   7 11
結果 0 3
System Record 272 Round of 16
  張宇傑 CHEUNG YU KIT
梁俊豪 LEUNG CHUN HO, EDDIE
蔡棹鈞 CHOI CHEUK KWAN
張彥陶 CHEUNG YIN TO
1   11 9
2   11 8
3   11 6
結果 3 0