Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2023
項目:   Girls U19 Double's 女子U19組雙打
System Record 6 Round of 16
  林宛悠 LAM YUEN YAU
楊鍏晴 YEUNG WAI CHING
張藝桐 CHEUNG NGAI TUNG TIFFANY
張晶笙 CHEUNG CHING SANG
1   8 11
2   11 4
3   3 11
4   11 3
5   11 9
結果 3 2

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2023
項目:   Womens Double's 女子雙打
System Record 5
  張藝桐 CHEUNG NGAI TUNG TIFFANY
張晶笙 CHEUNG CHING SANG
朱芷洛 ZHU JANICE
黃焮萳 WONG YAN NAM LEEANN
  棄權  

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2020
項目:   Womens Double's 女子雙打
System Record 45
  謝芷柔 TSE TSZ YAU
李澤殷 LI RACHEL CHAK YAN
張藝桐 CHEUNG NGAI TUNG TIFFANY
張晶笙 CHEUNG CHING SANG
1   9 11
2   11 9
3   10 12
4   11 5
5   7 11
結果 2 3
System Record 80 Round of 64
  張藝桐 CHEUNG NGAI TUNG TIFFANY
張晶笙 CHEUNG CHING SANG
江鎧澄 KONG HOI CHING
周嘉晴 CHOW KA CHING
1   4 11
2   6 11
3   13 15
結果 0 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2019
項目:   Girls Double's 女子雙打
System Record 32
  任晓霞 REN XIAOXIA
黎彩霞 LAI CHOI HA
張藝桐 CHEUNG NGAI TUNG TIFFANY
張晶笙 CHEUNG CHING SANG
1   8 11
2   9 11
3   11 7
4   6 11
結果 1 3
System Record 76 Round of 64
  黃月玲 WONG YUET LING GINA
龍信衡 LUNG SHUN HANG
張藝桐 CHEUNG NGAI TUNG TIFFANY
張晶笙 CHEUNG CHING SANG
1   8 11
2   8 11
3   11 7
4   11 6
5   11 6
結果 3 2