Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2024
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 37
  劉智賢 LAU CHI YIN
楊衍駿 YEUNG HIN CHUN BRUCE
許冠生 HSUI KWUN SANG
李子言 LEE TSZ YIN
  棄權  

賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2023
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 3
  劉智賢 LAU CHI YIN
楊衍駿 YEUNG HIN CHUN BRUCE
鄧嘉明 TANG KA MING
陳煥章 CHAN WUN CHEUNG
1   11 5
2   11 9
3   11 5
結果 3 0
System Record 104
  梁建宗 LEUNG KIN CHUNG
梁榮基 LEUNG WING KEI
劉智賢 LAU CHI YIN
楊衍駿 YEUNG HIN CHUN BRUCE
1   6 11
2   5 11
3   5 11
結果 0 3
System Record 167 Round of 64
  張宇傑 CHEUNG YU KIT
梁俊豪 LEUNG CHUN HO, EDDIE
劉智賢 LAU CHI YIN
楊衍駿 YEUNG HIN CHUN BRUCE
1   11 3
2   11 6
3   11 8
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2020
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 110
  于諾 YU NOK
蔡俊杰 CHOY CHUN KIT PRINCE
劉智賢 LAU CHI YIN
楊衍駿 YEUNG HIN CHUN BRUCE
1   11 5
2   11 7
3   11 1
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2019
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 132
  韓東運 HAN DONG YUN
洪曉信 HONG HIU SHUN
劉智賢 LAU CHI YIN
楊衍駿 YEUNG HIN CHUN BRUCE
  棄權  
System Record 209
  劉智賢 LAU CHI YIN
楊衍駿 YEUNG HIN CHUN BRUCE
黃梓皓 WONG TSZ HO THOMSON
林曉陽 LAM HIU YEUNG
1   11 9
2   11 7
3   11 9
結果 3 0
System Record 247 Round of 64
  李駿傑 LEE CHUN KIT
甘家樂 KAM KA LOK
劉智賢 LAU CHI YIN
楊衍駿 YEUNG HIN CHUN BRUCE
1   12 10
2   11 9
3   6 11
4   11 5
結果 3 1