Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2018
項目:   Boys U18 Double's 男子 U18 組雙打
System Record 2
  陳浩柏 CHAN HO PAK
尤頌蘅 YAU CHUNG HANG TYRESS
古弢 KOO TAO
陳梓皓 CHAN TSZ HO
    棄權
System Record 30 Round of 64
  李明熹 LEE MING HEI
駱永鋒 LOK WING FUNG
陳浩柏 CHAN HO PAK
尤頌蘅 YAU CHUNG HANG TYRESS
1   1 11
2   4 11
3   5 11
結果 0 3
System Record 61 Round of 32
  陳浩柏 CHAN HO PAK
尤頌蘅 YAU CHUNG HANG TYRESS
蘇卓夫 SO CHEUK FU
劉殷佑 LIU YIN YOU
1   12 10
2   10 12
3   11 7
4   11 7
結果 3 1
System Record 76 Round of 16
  黃翰林 WONG HON LAM
鮑奕文 PAU YIK MAN
陳浩柏 CHAN HO PAK
尤頌蘅 YAU CHUNG HANG TYRESS
1   11 4
2   11 5
3   10 12
4   12 10
結果 3 1

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2018
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 22
  李偉全 LI WAI CHUEN
黃鏗 HUANG KENG
陳浩柏 CHAN HO PAK
尤頌蘅 YAU CHUNG HANG TYRESS
1   3 11
2   11 6
3   11 9
4   11 3
結果 3 1