Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2012
項目:   Boys Double's 男子雙打
System Record 34
  錢浩然 CHIN HO YIN
張智輝 CHEUNG CHI FAI
張煜航 CHEUNG YUK HONG
張彥陶 CHEUNG YIN TO
  棄權  
System Record 104
  張煜航 CHEUNG YUK HONG
張彥陶 CHEUNG YIN TO
黃梓鋒 WONG TSZ FUNG
何梓峰 HO TSZ FUNG, JEFFREY
    棄權
System Record 153 Round of 64
  林曉光 LAM HIU KONG
朱偉軒 CHU WAI HIN
張煜航 CHEUNG YUK HONG
張彥陶 CHEUNG YIN TO
1   11 6
2   9 11
3   10 12
4   2 11
結果 1 3
System Record 178 Round of 32
  張煜航 CHEUNG YUK HONG
張彥陶 CHEUNG YIN TO
黃銘禧 WONG MING HEI
葉浩楠 IP HO NAM
1   8 11
2   11 2
3   11 5
4   11 13
5   7 11
結果 2 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2011
項目:   Boys Double's 男子雙打
System Record 21
  張煜航 CHEUNG YUK HONG
張彥陶 CHEUNG YIN TO
吳炳強 NG PING KEUNG, KENNETH
楊智正 YEUNG CHI CHING
1   11 6
2   9 11
3   12 10
4   11 9
結果 3 1
System Record 78
  張煜航 CHEUNG YUK HONG
張彥陶 CHEUNG YIN TO
張志強 CHEUNG CHI KEUNG
林呂榮 LAM CHUNG LUIS VEN
    棄權
System Record 129 Round of 64
  潘漢明 POON HON MING
林志恒 LAM CHI HANG
張煜航 CHEUNG YUK HONG
張彥陶 CHEUNG YIN TO
1   11 5
2   11 6
3   11 4
結果 3 0

賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2010
項目:   Boys Double's 男子雙打
System Record 9
  李忠僖 LI CHUNG HEI ENOCH
葉銘添 YIP MING TIM, TIMOTHY
張煜航 CHEUNG YUK HONG
張彥陶 CHEUNG YIN TO
1   11 9
2   11 4
3   11 9
結果 3 0