Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2018
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 88
  曹子浩 TSO TZE HO
許梓朗 HUI TSZ LONG
曾俊文 TSANG CHUN MAN
謝展鶼 TSE CHIN HIM
  棄權  

賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2017
項目:   Boys U18 Double's 男子 U18 組雙打
System Record 41 Round of 64
  曹子浩 TSO TZE HO
許梓朗 HUI TSZ LONG
陳建鋒 CHAN KIN FUNG ETHAN
鄭俊仁 CHENG CHUN YAN
1   8 11
2   12 10
3   11 8
4   15 13
結果 3 1
System Record 69 Round of 32
  曹子浩 TSO TZE HO
許梓朗 HUI TSZ LONG
曾梓峻 TSANG TSZ TSUN
曾梓峰 TSANG TSZ FUNG
1   11 4
2   11 8
3   8 11
4   14 12
結果 3 1
System Record 83 Round of 16
  曹子浩 TSO TZE HO
許梓朗 HUI TSZ LONG
溫偉樂 WAN WAI LOK
梁仲仁 LEUNG CHUNG YAN
1   11 8
2   0 11
3   12 10
4   11 8
結果 3 1
System Record 90 Quarter Final
  曹子浩 TSO TZE HO
許梓朗 HUI TSZ LONG
梁詠賢 LEUNG WING YIN
陳顥樺 CHAN BALDWIN HO WAH
1   5 11
2   11 13
3   11 8
4   3 11
結果 1 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2017
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 87
  黃瑾明 WONG KAN MING
彭浩樑 PANG HO LEUNG
曹子浩 TSO TZE HO
許梓朗 HUI TSZ LONG
1   6 11
2   5 11
3   1 11
結果 0 3
System Record 152
  曹子浩 TSO TZE HO
許梓朗 HUI TSZ LONG
陳健華 CHAN KIN WAH
王頌祺 WONG CHUNG KI
1   6 11
2   11 5
3   9 11
4   12 10
5   8 11
結果 2 3