Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2017
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 141
  陳以信 CHAN YEE SHUN
曾梓峻 TSANG TSZ TSUN
梁樂軒 LEUNG LOK HIN
馬浚鈞 MA TSUN KWAN
1   11 5
2   11 5
3   11 7
結果 3 0
System Record 181 Round of 64
  陳以信 CHAN YEE SHUN
曾梓峻 TSANG TSZ TSUN
梁譽軒 LEUNG YU HIN
伍煒業 NG WAI YIP
1   11 9
2   10 12
3   11 6
4   11 9
結果 3 1
System Record 201 Round of 32
  陳以信 CHAN YEE SHUN
曾梓峻 TSANG TSZ TSUN
甘家安 KAM KA ON
陳天雋 CHAN TIN CHUN
1   11 7
2   11 7
3   11 5
結果 3 0
System Record 211 Round of 16
  陳以信 CHAN YEE SHUN
曾梓峻 TSANG TSZ TSUN
鄧家駿 TANG KA CHUN
魏焯銘 NGAI CHEUK MING
1   5 11
2   12 14
3   9 11
結果 0 3