Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2020
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 153
  李偉全 LI WAI CHUEN
黃鏗 HUANG KENG
郭志文 KWOK CHI MAN
石偉文 SHEK WAI MAN
1   11 4
2   12 10
3   14 12
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2019
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 145
  郭志文 KWOK CHI MAN
石偉文 SHEK WAI MAN
陳樂晞 CHAN LOK HEI
麥思恆 MAK SZE HANG
1   11 3
2   11 8
3   11 2
結果 3 0
System Record 215
  李銘澤 LEE MING CHAK
譚智輝 TAM CHI FAI
郭志文 KWOK CHI MAN
石偉文 SHEK WAI MAN
1   7 11
2   4 11
3   11 8
4   7 11
結果 1 3
System Record 250 Round of 64
  于諾 YU NOK
蔡俊杰 CHOY CHUN KIT PRINCE
郭志文 KWOK CHI MAN
石偉文 SHEK WAI MAN
1   11 4
2   11 7
3   11 9
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2017
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 47
  郭志文 KWOK CHI MAN
石偉文 SHEK WAI MAN
謝佰希 TSE PAK HAY IVAN
李嘉謙 LEE KA HIM
1   11 1
2   11 4
3   11 9
結果 3 0
System Record 125
  朱曉宇 CHU HIU YU
張宇傑 CHEUNG YU KIT
郭志文 KWOK CHI MAN
石偉文 SHEK WAI MAN
1   11 6
2   11 3
3   11 9
結果 3 0