Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2023
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 21
  李家麟 LEE KA LUN
孫港仁 SUEN KONG YAN
陳浩柏 CHAN HO PAK
林卓穎 LAM CHEUK WING
1   3 11
2   6 11
3   9 11
結果 0 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2020
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 8
  陳捷 CHAN CHIT
陳廸勤 CHAN TIK KAN
李家麟 LEE KA LUN
孫港仁 SUEN KONG YAN
  棄權  
System Record 68
  廖重言 LIU CHUNG YIN
梁子健 LEUNG TSZ KIN
李家麟 LEE KA LUN
孫港仁 SUEN KONG YAN
1   6 11
2   9 11
3   7 11
結果 0 3
System Record 185
  李家麟 LEE KA LUN
孫港仁 SUEN KONG YAN
吳浩賢 NG HO YIN
謝育鋥 TSE YUK CHING
1   5 11
2   9 11
3   7 11
結果 0 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2019
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 125
  李家麟 LEE KA LUN
孫港仁 SUEN KONG YAN
吳卓軒 NG CHEUK HIN
黃嘉浩 WONG KA HO
    棄權
System Record 205
  蔡明輝 TSOI MING FAI
梁仲仁 LEUNG CHUNG YAN
李家麟 LEE KA LUN
孫港仁 SUEN KONG YAN
1   9 11
2   9 11
3   11 5
4   11 8
5   11 8
結果 3 2

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2018
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 21
  劉綺晨 LAU YI SUN EDEN
許獻 HUI HIN ISSAC
李家麟 LEE KA LUN
孫港仁 SUEN KONG YAN
  棄權  
System Record 134
  吳哲鋒 NG CHIT FUNG
陳晉生 CHAN CHUN SANG
李家麟 LEE KA LUN
孫港仁 SUEN KONG YAN
1   11 6
2   11 6
3   11 9
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2017
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 86
  李家麟 LEE KA LUN
孫港仁 SUEN KONG YAN
周峻鏗 CHOW TWUN HENG
陳樂銘 CHAN LOK MING
    棄權
System Record 151
  劉冠鋒 LAU KWUN FUNG
劉駿熙 LAU CHUN HEI
李家麟 LEE KA LUN
孫港仁 SUEN KONG YAN
1   8 11
2   9 11
3   11 7
4   6 11
結果 1 3
System Record 186 Round of 64
  李家麟 LEE KA LUN
孫港仁 SUEN KONG YAN
陳健華 CHAN KIN WAH
王頌祺 WONG CHUNG KI
1   8 11
2   5 11
3   8 11
結果 0 3