Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2023
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 65
  陳沛聰 CHAN PUI CHUNG
楊曉烽 YEUNG HIU FUNG, OSCAR
鄧晋銘 TANG CHUN MING
林浚偉 LAM TSUN WAI
1   11 9
2   8 11
3   11 2
4   11 9
結果 3 1

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2020
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 77
  鄧晋銘 TANG CHUN MING
林浚偉 LAM TSUN WAI
吳哲鋒 NG CHIT FUNG
陳晉生 CHAN CHUN SANG
  棄權  

賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2017
項目:   Boys U18 Double's 男子 U18 組雙打
System Record 23
  葉銘澤 YIP MING CHAK
曾凱翔 TSANG HOI CHEUNG
鄧晋銘 TANG CHUN MING
林浚偉 LAM TSUN WAI
  棄權  
System Record 55 Round of 64
  伍浚熙 NG CHUN HEI
單柏嵐 SHIN PAK LAM
鄧晋銘 TANG CHUN MING
林浚偉 LAM TSUN WAI
1   9 11
2   9 11
3   9 11
結果 0 3
System Record 76 Round of 32
  鄧晋銘 TANG CHUN MING
林浚偉 LAM TSUN WAI
蔡棹鈞 CHOI CHEUK KWAN
潘正潮 POON CHING CHIU
1   4 11
2   3 11
3   9 11
結果 0 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2017
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 73
  鄧晋銘 TANG CHUN MING
林浚偉 LAM TSUN WAI
馮俊琛 FUNG CHUN SUM
馮俊瑋 FUNG CHUN WAI
    棄權
System Record 143
  鄧晋銘 TANG CHUN MING
林浚偉 LAM TSUN WAI
馮健邦 FUNG KIN PONG
張志成 CHEUNG CHI SHING
1   11 9
2   3 11
3   11 8
4   11 8
結果 3 1
System Record 182 Round of 64
  鄧晋銘 TANG CHUN MING
林浚偉 LAM TSUN WAI
甘家安 KAM KA ON
陳天雋 CHAN TIN CHUN
1   5 11
2   5 11
3   5 11
結果 0 3