Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2016
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 107
  冼建華 SIN KIN WA
翁狄偉 YUNG DICK WAI DICKY
鄺啟軒 KWONG KAI HIN
黃嘉浩 WONG KA HO
1   8 11
2   10 12
3   8 11
結果 0 3
System Record 163 Round of 64
  張智強 CHEUNG CHI KEUNG
陳浩源 CHAN HO YUEN RAYSON
鄺啟軒 KWONG KAI HIN
黃嘉浩 WONG KA HO
1   4 11
2   9 11
3   6 11
結果 0 3
System Record 191 Round of 32
  楊炳昭 YEUNG PING CHIU
李明澔 LEE MING HO
鄺啟軒 KWONG KAI HIN
黃嘉浩 WONG KA HO
1   3 11
2   9 11
3   11 9
4   4 11
結果 1 3
System Record 205 Round of 16
  鄧國基 TANG KWOK KEI
李芃 LI PENG
鄺啟軒 KWONG KAI HIN
黃嘉浩 WONG KA HO
1   9 11
2   9 11
3   4 11
結果 0 3
System Record 212 Quarter Final
  朱曉宇 CHU HIU YU
張宇傑 CHEUNG YU KIT
鄺啟軒 KWONG KAI HIN
黃嘉浩 WONG KA HO
1   12 10
2   11 9
3   4 11
4   14 16
5   5 11
結果 2 3
System Record 216 Semi Final
  鄺啟軒 KWONG KAI HIN
黃嘉浩 WONG KA HO
游昇浩 YAU SING HO
鄭楚峰 CHENG CHOR FUNG
1   11 7
2   11 8
3   9 11
4   11 9
結果 3 1
System Record 219 Final
  鄺啟軒 KWONG KAI HIN
黃嘉浩 WONG KA HO
梁俊豪 LEUNG CHUN HO, EDDIE
梁二仁 LEUNG YEE YAN
1   5 11
2   7 11
3   13 11
4   9 11
結果 1 3