Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2015
項目:   Boys U18 Double's 男子 U18 組雙打
System Record 30 Round of 64
  黃建熙 WONG KIN HEI
張庭瑋 CHEUNG TING WAI
朱栢聰 CHU PAK CHUNG
曾梓峻 TSANG TSZ TSUN
  棄權  
System Record 58 Round of 32
  陳洛賢 CHAN LOK YIN
黃德聖 WONG TAK SHING
朱栢聰 CHU PAK CHUNG
曾梓峻 TSANG TSZ TSUN
1   9 11
2   3 11
3   7 11
結果 0 3
System Record 72 Round of 16
  陳以信 CHAN YEE SHUN
劉鎮杰 LAU CHUN KIT
朱栢聰 CHU PAK CHUNG
曾梓峻 TSANG TSZ TSUN
1   11 1
2   6 11
3   10 12
4   11 6
5   8 11
結果 2 3
System Record 79 Quarter Final
  黃健惺 WONG KIN SING
鄭立橋 CHENG LAP KIU
朱栢聰 CHU PAK CHUNG
曾梓峻 TSANG TSZ TSUN
1   12 10
2   15 13
3   8 11
4   12 14
5   9 11
結果 2 3
System Record 83 Semi Final
  朱栢聰 CHU PAK CHUNG
曾梓峻 TSANG TSZ TSUN
王浩軒 WONG HO HIN
張彥陶 CHEUNG YIN TO
1   6 11
2   5 11
3   2 11
結果 0 3
System Record 85 Third Place
  朱栢聰 CHU PAK CHUNG
曾梓峻 TSANG TSZ TSUN
孔繁傑 HUNG FAN KIT FRANKIE
陳啟維 CHAN KAI WAI
1   14 12
2   7 11
3   11 8
4   11 9
結果 3 1