Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2012
項目:   Boys Double's 男子雙打
System Record 43
  李家瑋 LI KA WAI
吳穎奇 NG WING KI
黃啟森 WONG KAI SUM, RUSSELL
李鈞濠 LEE KWAN HO
1   11 9
2   11 8
3   13 11
結果 3 0
System Record 111
  鄭梓軒 CHENG TSZ HIN
梁晉維 LEUNG CHUN WAI JEROME
李家瑋 LI KA WAI
吳穎奇 NG WING KI
  棄權  
System Record 157 Round of 64
  李家瑋 LI KA WAI
吳穎奇 NG WING KI
潘卓朗 POON CHEUK LONG
陳以信 CHAN YEE SHUN
    棄權
System Record 180 Round of 32
  李家瑋 LI KA WAI
吳穎奇 NG WING KI
吳哲鋒 NG CHIT FUNG
羅浩鋒 LOW HO FUNG
1   11 9
2   3 11
3   5 11
4   8 11
結果 1 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2011
項目:   Boys Double's 男子雙打
System Record 27
  李家瑋 LI KA WAI
吳穎奇 NG WING KI
陳曰偉 CHAN YEUK WAI
伍明 NG MING
1   11 2
2   12 10
3   11 3
結果 3 0
System Record 86
  李家瑋 LI KA WAI
吳穎奇 NG WING KI
姚鎮軒 YIU CHUN HIN
卜展文 PUK CHIN MAN
1   9 11
2   7 11
3   11 7
4   6 11
結果 1 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2010
項目:   Boys Double's 男子雙打
System Record 80
  李家瑋 LI KA WAI
吳穎奇 NG WING KI
藍禮文 LAM LAI MAN
藍禮俊 LAM LAI CHUN
1   6 11
2   4 11
3   6 11
結果 0 3