Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2014
項目:   Boys Double's 男子雙打
System Record 24 Round of 64
  李柏濠 LEE PAK HO
曾梓峻 TSANG TSZ TSUN
李康正 LEE HONG CHING
李澤峰 LEE CHAK FUNG
1   11 2
2   11 6
3   11 7
結果 3 0
System Record 46 Round of 32
  李柏濠 LEE PAK HO
曾梓峻 TSANG TSZ TSUN
張証皓 CHEUNG CHING HO
吳卓軒 NG CHEUK HIN
1   11 6
2   11 6
3   9 11
4   11 4
結果 3 1
System Record 57 Round of 16
  李柏濠 LEE PAK HO
曾梓峻 TSANG TSZ TSUN
許鈞濤 HUI KWAN TO
朱凱源 CHU HOI YUEN
1   14 12
2   11 7
3   11 7
結果 3 0
System Record 62 Quarter Final
  王浩軒 WONG HO HIN
張彥陶 CHEUNG YIN TO
李柏濠 LEE PAK HO
曾梓峻 TSANG TSZ TSUN
1   11 7
2   7 11
3   11 7
4   11 6
結果 3 1