Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2019
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 148
  丘浩賢 YAU HO YIN
桑梓諭 SONG TSZ YU
蔡嘉樂 CHOI KA LOK
何家俊 HO KA CHUN
  棄權  
System Record 217
  蔡嘉樂 CHOI KA LOK
何家俊 HO KA CHUN
何胤廷 HO WESLEY
吳爾謙 NG YI HIM
1   11 8
2   11 3
3   11 5
結果 3 0
System Record 251 Round of 64
  馬丞康 MA SHING HONG
梁灝程 LEUNG HO CHING
蔡嘉樂 CHOI KA LOK
何家俊 HO KA CHUN
1   12 10
2   11 7
3   9 11
4   15 13
結果 3 1

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2014
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 16
  蔡嘉樂 CHOI KA LOK
何家俊 HO KA CHUN
何威 HO WAI
陳智健 CHAN CHI KIN
1   11 4
2   11 6
3   11 4
結果 3 0
System Record 98
  張錦強 CHEUNG KAM KEUNG
謝松光 TSE CHUNG KWONG
蔡嘉樂 CHOI KA LOK
何家俊 HO KA CHUN
1   5 11
2   6 11
3   5 11
結果 0 3
System Record 156 Round of 64
  蔡嘉樂 CHOI KA LOK
何家俊 HO KA CHUN
潘正潮 POON CHING CHIU
曾梓峻 TSANG TSZ TSUN
1   6 11
2   4 11
3   6 11
結果 0 3