Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   All Schools Championships 恒生學界盃 2012
項目:   Secondary Boys Doubles 男子中學組雙打
System Record 57 Round of 64
  黃健惺 WONG KIN SING
鄧睿匡 TANG YUI HONG
鄭棨然 CHENG KAI YIN MARCO
潘兆臻 PUN SIU CHUN
1   13 11
2   11 8
3   11 5
結果 3 0
System Record 81 Round of 32
  黃健惺 WONG KIN SING
鄧睿匡 TANG YUI HONG
張頌揚 CHEUNG CHUNG YEUNG
謝承軒 XIE CHENGXUAN
1   10 12
2   11 5
3   11 6
4   11 5
結果 3 1
System Record 93 Round of 16
  黃健惺 WONG KIN SING
鄧睿匡 TANG YUI HONG
賴加霖 LAI KA LAM
張其銳 CHEUNG KI YUI
1   3 11
2   11 5
3   11 6
4   11 4
結果 3 1
System Record 99 Quarter Final
  黃健惺 WONG KIN SING
鄧睿匡 TANG YUI HONG
陳建行 CHAN KIN HANG
王愆博 WONG HIN POK
1   6 11
2   15 13
3   11 3
4   11 9
結果 3 1
System Record 102 Semi Final
  黃健惺 WONG KIN SING
鄧睿匡 TANG YUI HONG
李逸軒 LEE YAT HIN
鄭立橋 CHENG LAP KIU
1   10 12
2   7 11
3   5 11
結果 0 3
System Record 103 Third Place
  梁二仁 LEUNG YEE YAN
郭煜圻 KWOK YUK KI KINGSLEY
黃健惺 WONG KIN SING
鄧睿匡 TANG YUI HONG
1   14 12
2   5 11
3   10 12
4   11 4
5   5 11
結果 2 3