Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 最新資訊
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。
  


賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2023
項目:  

System Record 1
  周鈺涵 CHOW YUK HAM HEBE 郭心榆 KWOK SUM YU
    棄權
System Record 2
  李卓睿 LI ZHUORUI 白晞晴 BEDOUCHA STEFFI
1   11 9
2   11 3
結果 2 0
System Record 3
  梁馨云 LIANG HING WAN 林巧敏 LAM HAU MAN
1   11 7
2   11 6
結果 2 0
System Record 4
  利彥兒 LEE YIN YEE 馬樂怡 MA LOK YI
    棄權
System Record 5
  陳凱寶 CHAN HOI PO 盧樂兒 LU LOK YI
  棄權  
System Record 6
  彭正心 PANG CHING SUM 鄧傲雲 TANG AO YUN
  棄權  
System Record 7
  鄺曉欣 KONG ABBY 黃采兒 WONG JULIA
1   3 11
2   5 11
結果 0 2
System Record 8
  楊雅樂 YEUNG CHLOE WONG 范曉琳 FAN HIU LAM HAZEL
1   11 4
2   11 3
結果 2 0
System Record 9
  麥霨雯 MAK WAI MAN 曾梓桐 TSANG TSZ TUNG
  棄權  
System Record 10
  鄧樂詩 TANG GRACE 鄧欣翹 TANG YAN KIU
1   3 11
2   2 11
結果 0 2
System Record 11
  陳家悅 CHAN KA YUET 王鈺喻 WONG YUK YU
    棄權
System Record 12
  陳天愉 CHAN TIN YU 吳芷攸 NG TSZ YAU
  棄權  
System Record 13
  劉芷瑜 LAU TSZ YU 金若楠 KAM YEUK NAM
  棄權  
System Record 14
  黎錠恩 LAI TING YAN 盧曉榆 LO HIU YU
1   8 11
2   9 11
結果 0 2
System Record 15
  萬翼 WAN YI 戴卓穎 TAI CHEUK WING
1   8 11
2   6 11
結果 0 2
System Record 16
  劉家希 LAU KA HEI 劉子慧 LAU ZI HUI
1   9 11
2   5 11
結果 0 2
System Record 17
  何鍶瀅 HE SI YING 張藝桐 CHEUNG NGAI TUNG TIFFANY
    棄權
System Record 18
  喬心怡 QIAO XINYI 杜沚其 TO CHI KI
1   11 4
2   7 11
3   5 11
結果 1 2
System Record 19
  盧紫昕 LOO TSZ YAN 黎悅喬 LAI YUET KIU
1   11 3
2   11 3
結果 2 0
System Record 20
  陳僖 CHAN XI PHOEBE 陳巧芝 CHAN HAU CHI
1   11 4
2   8 11
3   10 12
結果 1 2
System Record 21
  李皓晴 LEE HO CHING 李證兒 LEE CHING YI
  棄權  
System Record 22
  龔敏琪 GONG MAN KI 利凱琳 LEE HOI LAM
1   11 7
2   7 11
3   8 11
結果 1 2
System Record 23
  陳煦齡 CHAN HUI LING 李健琳 LEE KIN LAM
1   11 3
2   11 5
結果 2 0
System Record 24
  謝芷柔 TSE TSZ YAU 林沛珊 LIN PUI SHAN
1   11 5
2   11 1
結果 2 0
System Record 25
  楊樂千 YEUNG LOK CHIN 蘇梓滺 SO TSZ YAU
1   7 11
2   11 9
3   11 13
結果 1 2
System Record 26
  陳沛枬 CHAN PUI NAM ALVINA 蘇籽童 SU TSZ TUNG
  棄權  
System Record 27
  胡致筠 WOO CHI KWAN 盧靜悠 LO CHING YAU
1   11 4
2   11 6
結果 2 0
System Record 28
  張日晴 CHEUNG YAT CHING JANICE 周沐芸 CHOU MUK WAN
    棄權
System Record 29
  黃焮瞳 WONG YAN TUNG MICHELLE 林思潼 LIN DORIS
    棄權
System Record 30
  陳嬿之 CHAN YIN CHI 鄭藹琪 CHENG OI KI AMANDA
  棄權 棄權
System Record 31
  程子琳 CHING TSZ LAM 吳幸洳 NG HANG YU
1   3 11
2   8 11
結果 0 2
System Record 32
  何倩桐 HO SIN TUNG VICKY 林恬慧 LAM TIM WAI
  棄權  
System Record 33
  李溢桐 LI SABRINA 殷子晴 YAN TSZ CHING
1   8 11
2   8 11
結果 0 2
System Record 34
  譚沚詠 TAM CHI WING BERNICE 陳逸晴 CHAN YAT CHING
    棄權
System Record 35
  楊曉橋 YEUNG HIU KIU CHERYL 謝美淇 TSE MEI KI
1   11 9
2   11 4
結果 2 0
System Record 36
  袁子淇 YUEN TSZ KI 許琬宜 HUI YUEN YI
1   11 8
2   11 6
結果 2 0
System Record 37 Round of 64
  王曉琳 WONG HIU LAM 周鈺涵 CHOW YUK HAM HEBE
1   11 3
2   11 2
結果 2 0
System Record 38 Round of 64
  李卓睿 LI ZHUORUI 應瑋琪 YING WAI KI
    棄權
System Record 39 Round of 64
  黎怡靖 LAI YI JING NATALIE 梁馨云 LIANG HING WAN
1   2 11
2   3 11
結果 0 2
System Record 40 Round of 64
  利彥兒 LEE YIN YEE 劉樂心 LAU SHARON
    棄權
System Record 41 Round of 64
  林永臻 LAM WING CHUN VIRGINIA 盧樂兒 LU LOK YI
1   11 8
2   11 5
結果 2 0
System Record 42 Round of 64
  鄧傲雲 TANG AO YUN 黃采兒 WONG JULIA
1   8 11
2   7 11
結果 0 2
System Record 43 Round of 64
  陳芊霖 CHAN CHIN LAM 楊雅樂 YEUNG CHLOE WONG
1   8 11
2   6 11
結果 0 2
System Record 44 Round of 64
  曾梓桐 TSANG TSZ TUNG 張慧怡 CHEUNG WAI YI
1   6 11
2   14 12
3   10 12
結果 1 2
System Record 45 Round of 64
  胡洛懿 WOO LOK YI KACEY 鄧欣翹 TANG YAN KIU
1   13 11
2   11 7
結果 2 0
System Record 46 Round of 64
  陳家悅 CHAN KA YUET 司徒俙旻 SZETO HAY MAN
1   6 11
2   3 11
結果 0 2
System Record 47 Round of 64
  吳芷攸 NG TSZ YAU 金若楠 KAM YEUK NAM
1   11 0
2   11 6
結果 2 0
System Record 48 Round of 64
  盧曉榆 LO HIU YU 楊欣澄 YEUNG YAN CHING
    棄權
System Record 49 Round of 64
  梁嘉怡 LEUNG KA YI 戴卓穎 TAI CHEUK WING
  棄權  
System Record 50 Round of 64
  劉子慧 LAU ZI HUI 張晞晴 CHEUNG HEI CHING
1   8 11
2   8 11
結果 0 2
System Record 51 Round of 64
  黃凱萳 WONG HOI NAM 何鍶瀅 HE SI YING
1   0 11
2   2 11
結果 0 2
System Record 52 Round of 64
  杜沚其 TO CHI KI 黃馨瑤 WONG HING YIU STELLA
1   2 11
2   8 11
結果 0 2
System Record 53 Round of 64
  陳臻穎 CHAN CHUN WING 盧紫昕 LOO TSZ YAN
1   11 4
2   11 5
結果 2 0
System Record 54 Round of 64
  陳巧芝 CHAN HAU CHI 張伊晴 CHEUNG YI CHING
    棄權
System Record 55 Round of 64
  葉曦文 IP HEI MAN 李證兒 LEE CHING YI
1   16 14
2   5 11
3   9 11
結果 1 2
System Record 56 Round of 64
  利凱琳 LEE HOI LAM 樊巧瀅 FAN HAU YING
1   11 13
2   11 7
3   11 6
結果 2 1
System Record 57 Round of 64
  姚樂妍 YIU LOK IN 陳煦齡 CHAN HUI LING
1   11 8
2   2 11
3   11 3
結果 2 1
System Record 58 Round of 64
  謝芷柔 TSE TSZ YAU 蘇梓滺 SO TSZ YAU
1   11 3
2   11 9
結果 2 0
System Record 59 Round of 64
  沈昕穎 SHUM YAN WING 蘇籽童 SU TSZ TUNG
1   3 11
2   2 11
結果 0 2
System Record 60 Round of 64
  胡致筠 WOO CHI KWAN 林天怡 LAM TIFFANY
1   7 11
2   4 11
結果 0 2
System Record 61 Round of 64
  黃祉睿 WONG TSZ YUI 張日晴 CHEUNG YAT CHING JANICE
1   11 4
2   11 4
結果 2 0
System Record 62 Round of 64
  黃焮瞳 WONG YAN TUNG MICHELLE 何芷忻 HO TSZ YAN
1   6 11
2   8 11
結果 0 2
System Record 63 Round of 64
  陳嬿之 CHAN YIN CHI 吳幸洳 NG HANG YU
  棄權  
System Record 64 Round of 64
  林恬慧 LAM TIM WAI 方心愛 FONG SUM OI
1   9 11
2   3 11
結果 0 2
System Record 65 Round of 64
  林采熹 LAM TSOI HEI REANNE 殷子晴 YAN TSZ CHING
1   6 11
2   6 11
結果 0 2
System Record 66 Round of 64
  譚沚詠 TAM CHI WING BERNICE 李倚潁 LEE YEE WING, ELLENA
1   4 11
2   7 11
結果 0 2
System Record 67 Round of 64
  吳泳妮 NG WING NI 楊曉橋 YEUNG HIU KIU CHERYL
  棄權  
System Record 68 Round of 64
  袁子淇 YUEN TSZ KI 麥明芯 MAK MING SHUM
1   5 11
2   5 11
結果 0 2
System Record 69 Round of 32
  王曉琳 WONG HIU LAM 李卓睿 LI ZHUORUI
1   13 11
2   6 11
3   11 9
結果 2 1
System Record 70 Round of 32
  梁馨云 LIANG HING WAN 利彥兒 LEE YIN YEE
1   11 3
2   11 6
結果 2 0
System Record 71 Round of 32
  林永臻 LAM WING CHUN VIRGINIA 黃采兒 WONG JULIA
1   2 11
2   4 11
結果 0 2
System Record 72 Round of 32
  楊雅樂 YEUNG CHLOE WONG 張慧怡 CHEUNG WAI YI
1   6 11
2   5 11
結果 0 2
System Record 73 Round of 32
  胡洛懿 WOO LOK YI KACEY 司徒俙旻 SZETO HAY MAN
1   11 8
2   11 7
結果 2 0
System Record 74 Round of 32
  吳芷攸 NG TSZ YAU 盧曉榆 LO HIU YU
1   11 5
2   9 11
3   8 11
結果 1 2
System Record 75 Round of 32
  戴卓穎 TAI CHEUK WING 張晞晴 CHEUNG HEI CHING
1   3 11
2   8 11
結果 0 2
System Record 76 Round of 32
  何鍶瀅 HE SI YING 黃馨瑤 WONG HING YIU STELLA
1   6 11
2   13 11
3   11 13
結果 1 2
System Record 77 Round of 32
  陳臻穎 CHAN CHUN WING 陳巧芝 CHAN HAU CHI
1   11 6
2   11 2
結果 2 0
System Record 78 Round of 32
  李證兒 LEE CHING YI 利凱琳 LEE HOI LAM
1   13 15
2   3 11
結果 0 2
System Record 79 Round of 32
  姚樂妍 YIU LOK IN 謝芷柔 TSE TSZ YAU
1   8 11
2   6 11
結果 0 2
System Record 80 Round of 32
  蘇籽童 SU TSZ TUNG 林天怡 LAM TIFFANY
1   11 8
2   11 7
結果 2 0
System Record 81 Round of 32
  黃祉睿 WONG TSZ YUI 何芷忻 HO TSZ YAN
1   8 11
2   11 6
3   11 3
結果 2 1
System Record 82 Round of 32
  吳幸洳 NG HANG YU 方心愛 FONG SUM OI
1   11 5
2   5 11
3   5 11
結果 1 2
System Record 83 Round of 32
  殷子晴 YAN TSZ CHING 李倚潁 LEE YEE WING, ELLENA
1   8 11
2   8 11
結果 0 2
System Record 84 Round of 32
  楊曉橋 YEUNG HIU KIU CHERYL 麥明芯 MAK MING SHUM
1   4 11
2   9 11
結果 0 2
System Record 85 Round of 16
  王曉琳 WONG HIU LAM 梁馨云 LIANG HING WAN
1   11 1
2   11 2
3   11 5
結果 3 0
System Record 86 Round of 16
  黃采兒 WONG JULIA 張慧怡 CHEUNG WAI YI
1   4 11
2   5 11
3   8 11
結果 0 3
System Record 87 Round of 16
  胡洛懿 WOO LOK YI KACEY 盧曉榆 LO HIU YU
1   11 8
2   11 5
3   11 8
結果 3 0
System Record 88 Round of 16
  張晞晴 CHEUNG HEI CHING 黃馨瑤 WONG HING YIU STELLA
1   11 8
2   7 11
3   10 12
4   9 11
結果 1 3
System Record 89 Round of 16
  陳臻穎 CHAN CHUN WING 利凱琳 LEE HOI LAM
1   11 3
2   11 7
3   11 7
結果 3 0
System Record 90 Round of 16
  謝芷柔 TSE TSZ YAU 蘇籽童 SU TSZ TUNG
1   2 11
2   7 11
3   8 11
結果 0 3
System Record 91 Round of 16
  黃祉睿 WONG TSZ YUI 方心愛 FONG SUM OI
1   11 9
2   6 11
3   12 10
4   6 11
5   11 8
結果 3 2
System Record 92 Round of 16
  李倚潁 LEE YEE WING, ELLENA 麥明芯 MAK MING SHUM
1   7 11
2   11 7
3   8 11
4   6 11
結果 1 3
System Record 93 Quarter Final
  王曉琳 WONG HIU LAM 張慧怡 CHEUNG WAI YI
1   11 8
2   11 3
3   10 12
4   11 4
結果 3 1
System Record 94 Quarter Final
  胡洛懿 WOO LOK YI KACEY 黃馨瑤 WONG HING YIU STELLA
1   14 12
2   6 11
3   11 8
4   11 7
結果 3 1
System Record 95 Quarter Final
  陳臻穎 CHAN CHUN WING 蘇籽童 SU TSZ TUNG
1   4 11
2   1 11
3   12 14
結果 0 3
System Record 96 Quarter Final
  黃祉睿 WONG TSZ YUI 麥明芯 MAK MING SHUM
1   5 11
2   4 11
3   7 11
結果 0 3
System Record 97 Semi Final
  王曉琳 WONG HIU LAM 胡洛懿 WOO LOK YI KACEY
1   11 4
2   10 12
3   11 3
4   11 8
結果 3 1
System Record 98 Semi Final
  蘇籽童 SU TSZ TUNG 麥明芯 MAK MING SHUM
1   13 15
2   13 11
3   7 11
4   11 8
5   11 8
結果 3 2
System Record 99 Final
  王曉琳 WONG HIU LAM 蘇籽童 SU TSZ TUNG
1   12 10
2   7 11
3   3 11
4   9 11
結果 1 3