Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 最新資訊
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。
  


賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2022
項目:  

System Record 1
  王妍曦 WONG YIN HEI 李倚潁 LEE YEE WING, ELLENA
1   7 11
2   8 11
3   10 12
結果 0 3
System Record 2
  李佩珊 LEE PUI SHAN BONNIE 胡洛懿 WOO LOK YI KACEY
  棄權  
System Record 3
  魯桂廷 LU GUITING 陳臻穎 CHAN CHUN WING
  棄權  
System Record 4
  陳依明 CHAN YEE MING 謝銘施 TSE MING SEE
1   11 9
2   5 11
3   11 4
4   10 12
5   11 7
結果 3 2
System Record 5
  林婧彤 LAM CHING TUNG LU YOUNI LU YOUNI
1   11 7
2   11 8
3   5 11
4   11 7
結果 3 1
System Record 6
  梁綵詠 LEUNG CHOI WING JENNIFER 林裕臻 LAM YU CHUN
1   11 1
2   11 7
3   11 3
結果 3 0
System Record 7
  林文悅 LAM MAN YUET 謝芷柔 TSE TSZ YAU
1   10 12
2   11 8
3   4 11
4   8 11
結果 1 3
System Record 8
  張慧怡 CHEUNG WAI YI 方心愉 FONG SUM YU
1   11 8
2   11 8
3   11 8
結果 3 0
System Record 9
  鄧凱允 TANG HOI WAN TIFFANY 何思穎 HO SZE WING
1   10 12
2   4 11
3   7 11
結果 0 3
System Record 10
  楊鍏晴 YEUNG WAI CHING 梁晴睎 LEUNG CHING HEI
1   11 0
2   11 0
3   11 0
結果 3 0
System Record 11 Round of 64
  麥明芯 MAK MING SHUM 王婷莛 WONG TING TING
1   11 4
2   11 2
3   11 8
結果 3 0
System Record 12 Round of 64
  龐雅文 PONG NGA MAN 林天怡 LAM TIFFANY
1   11 9
2   11 9
3   11 5
結果 3 0
System Record 13 Round of 64
  曾咏琪 TSANG WING KI 李倚潁 LEE YEE WING, ELLENA
1   3 11
2   5 11
3   5 11
結果 0 3
System Record 14 Round of 64
  張敏芝 CHEUNG MAN CHEE NATALIE 林宛悠 LAM YUEN YAU
  棄權  
System Record 15 Round of 64
  蔡杏怡 CHOI HANG YI 黃馨瑤 WONG HING YIU STELLA
1   7 11
2   6 11
3   9 11
結果 0 3
System Record 16 Round of 64
  胡洛懿 WOO LOK YI KACEY 林巧敏 LAM HAU MAN
1   9 11
2   11 9
3   11 4
4   11 9
結果 3 1
System Record 17 Round of 64
  蔡洪 TSOI ASHLEY KATE 勞顯晴 LO HIN CHING
1   9 11
2   11 6
3   11 8
4   9 11
5   10 12
結果 2 3
System Record 18 Round of 64
  李昕蕎 LEE YAN KIU 陳曉琳 CHAN HIU LAM
  棄權  
System Record 19 Round of 64
  潘莊薇 POON CHONG MEI 譚芷甄 TAM CHE YAN, VANESSA
1   7 11
2   11 6
3   11 6
4   11 6
結果 3 1
System Record 20 Round of 64
  陳臻穎 CHAN CHUN WING 吳玫薈 NG MUI WUI
1   11 7
2   11 5
3   11 4
結果 3 0
System Record 21 Round of 64
  黃舜希 WONG SHUN HEI 陳依明 CHAN YEE MING
1   11 9
2   1 11
3   11 5
4   13 11
結果 3 1
System Record 22 Round of 64
  李冠瑤 LI KWUN YIU, SARA 林煒詩 LAM WAI SZE
1   10 12
2   7 11
3   11 9
4   11 6
5   11 4
結果 3 2
System Record 23 Round of 64
  區榛婷 AU TSUN TING VIVIAN 殷子晴 YAN TSZ CHING
1   11 4
2   11 3
3   7 11
4   11 6
結果 3 1
System Record 24 Round of 64
  林婧彤 LAM CHING TUNG 林滙臻 LAM WUI CHUN
1   11 9
2   6 11
3   11 4
4   11 6
結果 3 1
System Record 25 Round of 64
  何思樂 HO CHARLOTTE 賴穎芯 LAI WING SUM VENUS
1   5 11
2   3 11
3   9 11
結果 0 3
System Record 26 Round of 64
  黃芷瑩 WONG TSZ YING 彭愷琳 PANG HOI LAM KATIE
1   5 11
2   5 11
3   6 11
結果 0 3
System Record 27 Round of 64
  吳僖桐 WU HEI TUNG 李梓維 LEE TSZ WAI
1   11 6
2   11 7
3   6 11
4   9 11
5   11 3
結果 3 2
System Record 28 Round of 64
  陳麗萍 CHAN LAI PING 李穎恩 LI WING YAN
1   8 11
2   3 11
3   7 11
結果 0 3
System Record 29 Round of 64
  繆康怡 MAU HONG YI 梁綵詠 LEUNG CHOI WING JENNIFER
1   6 11
2   11 6
3   9 11
4   9 11
結果 1 3
System Record 30 Round of 64
  梁詠詩 LEUNG WING SZE 吳泳芯 NG WING SUM
1   11 9
2   3 11
3   5 11
4   10 12
結果 1 3
System Record 31 Round of 64
  李瑩影 LEE YING YING 陳秀珠 CHAN SAU CHU
1   11 7
2   13 11
3   11 5
結果 3 0
System Record 32 Round of 64
  謝芷柔 TSE TSZ YAU 胡葦澄 WU WAI CHING
1   11 2
2   12 10
3   6 11
4   11 7
結果 3 1
System Record 33 Round of 64
  陳琛妍 CHAN SUM IN 張慧怡 CHEUNG WAI YI
1   9 11
2   6 11
3   9 11
結果 0 3
System Record 34 Round of 64
  張嘉鈺 ZHANG JIA YU 呂慧思 LUI WAI SZE
1   10 12
2   7 11
3   11 7
4   11 3
5   11 9
結果 3 2
System Record 35 Round of 64
  蘇絺嵐 SOO HEI NAM HAYLEY 林麗偉 LAM LAI WAI
1   11 5
2   11 6
3   11 13
4   9 11
5   5 11
結果 2 3
System Record 36 Round of 64
  曹敏盈 TSO MAN YING 周宛縈 CHOW YUEN YING
1   11 9
2   7 11
3   3 11
4   5 11
結果 1 3
System Record 37 Round of 64
  高葦頤 KO WAI YEE 何思穎 HO SZE WING
1   11 6
2   11 3
3   13 11
結果 3 0
System Record 38 Round of 64
  黎芷琦 LAI TSZ KEI 陳雪瑩 CHAN SUET YING
1   4 11
2   13 11
3   9 11
4   11 8
5   11 9
結果 3 2
System Record 39 Round of 64
  鍾善穎 CHUNG SIN WING 李汶錡 LI MAN KI
1   11 2
2   11 6
3   11 5
結果 3 0
System Record 40 Round of 64
  楊鍏晴 YEUNG WAI CHING 鄭思言 CHENG SZE YIN
1   11 4
2   11 3
3   9 11
4   11 7
結果 3 1
System Record 41 Round of 64
  阮芯諾 YUEN SUM LOK 李澤殷 LI RACHEL CHAK YAN
1   12 10
2   11 8
3   11 7
結果 3 0
System Record 42 Round of 64
  湯詠嵐 THOMPSON WING LAAM YOLANDA 許映彤 XU YINGTONG
1   3 11
2   3 11
3   9 11
結果 0 3
System Record 43 Round of 32
  麥明芯 MAK MING SHUM 龐雅文 PONG NGA MAN
1   11 7
2   11 9
3   11 13
4   11 8
結果 3 1
System Record 44 Round of 32
  李倚潁 LEE YEE WING, ELLENA 林宛悠 LAM YUEN YAU
1   8 11
2   5 11
3   7 11
結果 0 3
System Record 45 Round of 32
  黃馨瑤 WONG HING YIU STELLA 胡洛懿 WOO LOK YI KACEY
1   8 11
2   11 6
3   14 16
4   9 11
結果 1 3
System Record 46 Round of 32
  勞顯晴 LO HIN CHING 陳曉琳 CHAN HIU LAM
1   11 8
2   11 6
3   11 4
結果 3 0
System Record 47 Round of 32
  潘莊薇 POON CHONG MEI 陳臻穎 CHAN CHUN WING
1   11 6
2   11 5
3   9 11
4   7 11
5   12 10
結果 3 2
System Record 48 Round of 32
  黃舜希 WONG SHUN HEI 李冠瑤 LI KWUN YIU, SARA
1   11 8
2   12 10
3   7 11
4   11 5
結果 3 1
System Record 49 Round of 32
  區榛婷 AU TSUN TING VIVIAN 林婧彤 LAM CHING TUNG
1   6 11
2   11 7
3   11 6
4   11 7
結果 3 1
System Record 50 Round of 32
  賴穎芯 LAI WING SUM VENUS 彭愷琳 PANG HOI LAM KATIE
1   5 11
2   3 11
3   11 9
4   5 11
結果 1 3
System Record 51 Round of 32
  吳僖桐 WU HEI TUNG 李穎恩 LI WING YAN
1   11 8
2   11 8
3   11 7
結果 3 0
System Record 52 Round of 32
  梁綵詠 LEUNG CHOI WING JENNIFER 吳泳芯 NG WING SUM
1   9 11
2   11 5
3   6 11
4   4 11
結果 1 3
System Record 53 Round of 32
  李瑩影 LEE YING YING 謝芷柔 TSE TSZ YAU
1   4 11
2   12 10
3   12 10
4   11 5
結果 3 1
System Record 54 Round of 32
  張慧怡 CHEUNG WAI YI 張嘉鈺 ZHANG JIA YU
1   11 4
2   5 11
3   11 4
4   8 11
5   11 8
結果 3 2
System Record 55 Round of 32
  林麗偉 LAM LAI WAI 周宛縈 CHOW YUEN YING
1   11 5
2   11 8
3   11 5
結果 3 0
System Record 56 Round of 32
  高葦頤 KO WAI YEE 黎芷琦 LAI TSZ KEI
1   7 11
2   12 14
3   4 11
結果 0 3
System Record 57 Round of 32
  鍾善穎 CHUNG SIN WING 楊鍏晴 YEUNG WAI CHING
1   11 8
2   11 9
3   11 4
結果 3 0
System Record 58 Round of 32
  阮芯諾 YUEN SUM LOK 許映彤 XU YINGTONG
1   4 11
2   11 9
3   2 11
4   5 11
結果 1 3
System Record 59 Round of 16
  麥明芯 MAK MING SHUM 林宛悠 LAM YUEN YAU
1   11 7
2   11 8
3   7 11
4   9 11
5   9 11
結果 2 3
System Record 60 Round of 16
  胡洛懿 WOO LOK YI KACEY 勞顯晴 LO HIN CHING
1   10 12
2   11 2
3   8 11
4   11 6
5   11 7
結果 3 2
System Record 61 Round of 16
  潘莊薇 POON CHONG MEI 黃舜希 WONG SHUN HEI
    棄權
System Record 62 Round of 16
  區榛婷 AU TSUN TING VIVIAN 彭愷琳 PANG HOI LAM KATIE
1   3 11
2   11 9
3   9 11
4   8 11
結果 1 3
System Record 63 Round of 16
  吳僖桐 WU HEI TUNG 吳泳芯 NG WING SUM
1   11 9
2   11 4
3   11 9
結果 3 0
System Record 64 Round of 16
  李瑩影 LEE YING YING 張慧怡 CHEUNG WAI YI
1   9 11
2   11 6
3   13 15
4   13 11
5   11 9
結果 3 2
System Record 65 Round of 16
  林麗偉 LAM LAI WAI 黎芷琦 LAI TSZ KEI
1   11 9
2   9 11
3   7 11
4   9 11
結果 1 3
System Record 66 Round of 16
  鍾善穎 CHUNG SIN WING 許映彤 XU YINGTONG
1   11 4
2   11 7
3   10 12
4   7 11
5   11 4
結果 3 2
System Record 67 Quarter Final
  林宛悠 LAM YUEN YAU 胡洛懿 WOO LOK YI KACEY
1   8 11
2   6 11
3   4 11
結果 0 3
System Record 68 Quarter Final
  潘莊薇 POON CHONG MEI 彭愷琳 PANG HOI LAM KATIE
1   4 11
2   4 11
3   5 11
結果 0 3
System Record 69 Quarter Final
  吳僖桐 WU HEI TUNG 李瑩影 LEE YING YING
1   11 7
2   6 11
3   11 8
4   5 11
5   11 5
結果 3 2
System Record 70 Quarter Final
  黎芷琦 LAI TSZ KEI 鍾善穎 CHUNG SIN WING
1   2 11
2   6 11
3   8 11
結果 0 3
System Record 71 Semi Final
  胡洛懿 WOO LOK YI KACEY 彭愷琳 PANG HOI LAM KATIE
1   12 10
2   6 11
3   11 7
4   4 11
5   10 12
結果 2 3
System Record 72 Semi Final
  吳僖桐 WU HEI TUNG 鍾善穎 CHUNG SIN WING
1   4 11
2   9 11
3   6 11
結果 0 3
System Record 73 Final
  彭愷琳 PANG HOI LAM KATIE 鍾善穎 CHUNG SIN WING
1   6 11
2   13 11
3   5 11
4   8 11
結果 1 3