Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 教練資訊
 
  教練註冊編號: 2162   
  中文姓名: 陳智紳 
  英文姓名: CHAN CHI SUN 
  性別: 男 
  聯絡電話: 67542277 
  電郵地址: chanchisun@hotmail.com  
  教練工作年資: 13 
  獲得教練證書之認可年份:
初級   2010 
中級   2015 
 
  專長教法: 弧圈
快攻
削球
發球
戰術運用
 
  可任教之地區: 深水埗
西貢
沙田
 
  學員名單: 游華添
彭子深
張朝濱
翁偉添
聶梓峯
陳奕臻
鄧釗華
李碧權
卓然
洪弘毅
曾冬健
李宗衡
劉顯楷
彭柳強
施正邦
李允捷
戴笑蕙
卓廷欣
胡艾琪
劉睿熙
 
  講座名稱: 2022教練週年大會
2022教練研討會(2) - 提升乒乓球團隊的凝聚技巧
2023教練週年大會