Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
姓氏(英文):  
名字(英文):  
中文姓名:  


搜尋結果:
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
  

球員  
  英文姓名 中文姓名 教練姓名 球會 學校
   WONG YUK WOON JOYCE  黃鈺媛  麥景皓     


雙打組合  
  球員 1 球員 2
   陳浩源 CHAN HO YUEN RAYSON  黃鈺媛 WONG YUK WOON JOYCE 
   伍美儀 NG MEI YEE  黃鈺媛 WONG YUK WOON JOYCE 
   黃鈺媛 WONG YUK WOON JOYCE  陳雪瑩 CHAN SUET YING 
   黃鈺媛 WONG YUK WOON JOYCE  曾浩文 TSANG HO MAN