Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 教練資訊
 
  教練註冊編號: 2143   
  中文姓名: 朱曉宇 
  英文姓名: CHU HIU YU 
  性別: 男 
  聯絡電話: 98093805 
  電郵地址: hiuyujacky@hotmail.com  
  教練工作年資: 20 
  獲得教練證書之認可年份:
初級   2004 
中級   2013 
 
  專長教法: 弧圈
快攻
發球
比賽戰術運用、接發球、台內球控制
 
  可任教之地區: 油尖旺
深水埗
荃灣
葵青
東涌、愉景灣
 
  學員名單: 朱曉軒
吳卓軒
嚴文焯
黃樂軒
唐兆賢
莊正謙
張初明
李卓潼
董佳琦
 
  講座名稱: 2023教練週年大會
2023教練工作坊(1) 乒乓無界限 - 長者及特殊學習需要的兒童
2023 WTT青少年乒乓球挑戰賽 - 教練觀賽
2024教練週年大會
2024年教練工作坊(1)–特殊打法的教學方法