Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 教練資訊
 
  教練註冊編號: 1237   
  中文姓名: 楊炳昭 
  英文姓名: YEUNG PING CHIU 
  性別: 男 
  聯絡電話: 60710749 
  電郵地址: overstepttc@gmail.com  
  教練工作年資: 15 
  獲得教練證書之認可年份:
初級   2009 
 
  專長教法: 弧圈
快攻
發球
幼兒及兒童專科及步法訓練、直板橫打、左手打法及戰術運用。
 
  可任教之地區: 全港均可  
  學員名單: 楊炳昭
李明澔
黃柏熙
盧俊澄
楊安尹
駱永鋒
盧俊熹
李明熹
林述恩
陳君澔
卓旨安
吳日朗
楊懷輝
廖卓軒
陳偉烽
蔡子晴
何韻羚
朱詠琳
卓旨寧
沈思錡
 
  講座名稱: 2022教練週年大會
2022教練研討會(1) - 打波讀書無難度、精彩人生成功路
2023教練週年大會