Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2021
項目:   Womens A Singles 女子甲組
System Record 28 Round of 16
  李皓晴 LEE HO CHING 潘逸 POON YAT
1   11 7
2   12 10
3   11 5
結果 3 0
System Record 34 Quarter Final
  李皓晴 LEE HO CHING 馮慧珠 FUNG WAI CHU
1   11 8
2   11 2
3   12 10
結果 3 0
System Record 37 Semi Final
  李皓晴 LEE HO CHING 吳穎嵐 NG WING NAM,VENUS
1   9 11
2   11 7
3   16 18
4   11 9
5   11 7
結果 3 2
System Record 38 Final
  朱成竹 ZHU CHENGZHU 李皓晴 LEE HO CHING
1   4 11
2   11 6
3   9 11
4   8 11
結果 1 3

賽事:   Hong Kong Table Tennis Association Cup 乒總盃 2019
項目:   Team Event 團體賽事
System Record 112 -2 Round of 16
  李皓晴 LEE HO CHING 張遲 ZHANG CHI
1   11 6
2   11 6
3   11 6
結果 3 0
System Record 120 -2 Quarter Final
  李皓晴 LEE HO CHING 袁雪嬌 YUAN XUEJIAO
1   7 11
2   7 11
3   11 8
4   6 11
結果 1 3
System Record 124 -2 Semi Final
  李皓晴 LEE HO CHING 杜凱琹 DOO HOI KEM
1   4 11
2   11 9
3   10 12
4   11 4
5   6 11
結果 2 3
System Record 130 Third Place
  李皓晴 LEE HO CHING 嚴浩晴 YENN HO CHING
1   11 6
2   11 4
3   11 7
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Table Tennis Association Cup 乒總盃 2019
項目:   Mixed Double's 混合雙打
System Record 120 -4
  黃嘉浩 WONG KA HO
李皓晴 LEE HO CHING
朱成竹 ZHU CHENGZHU
趙頌熙 CHIU CHUNG HEI
1   11 6
2   11 5
3   11 8
結果 3 0
System Record 124 -4
  何鈞傑 HO KWAN KIT
李皓晴 LEE HO CHING
杜凱琹 DOO HOI KEM
關文皓 KWAN MAN HO
1   11 5
2   11 9
3   11 5
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2019
項目:   Mixed Double's 混合雙打
System Record 34
  李浩然 LEE HO YIN
李皓晴 LEE HO CHING
鄭穎翹 CHENG WING KIU
謝梓朗 TSE TSZ LONG
  棄權  

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2019
項目:   Womens A Singles 女子甲組
System Record 32 Round of 16
  李皓晴 LEE HO CHING 周穎詩 CHAU WING SZE
1   11 6
2   11 7
3   5 11
4   11 3
結果 3 1
System Record 40 Quarter Final
  李皓晴 LEE HO CHING 李清韻 LI CHING WAN
1   1 11
2   11 6
3   11 6
4   8 11
5   0 11
結果 2 3

賽事:   Hong Kong Table Tennis Association Cup 乒總盃 2018
項目:   Team Event 團體賽事
System Record 118 -2 Quarter Final
  吳穎嵐 NG WING NAM,VENUS 李皓晴 LEE HO CHING
1   15 17
2   8 11
3   8 11
結果 0 3
System Record 121 -2 Semi Final
  趙閣 ZHAO GE 李皓晴 LEE HO CHING
1   4 11
2   11 8
3   11 6
4   9 11
5   14 16
結果 2 3
System Record 128 -2 Final
  李皓晴 LEE HO CHING 朱成竹 ZHU CHENGZHU
1   11 6
2   9 11
3   11 6
4   11 8
結果 3 1

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2018
項目:   Womens A Singles 女子甲組
System Record 20 Round of 16
  李皓晴 LEE HO CHING 劉麒 LIU QI
1   11 9
2   10 12
3   11 2
4   11 8
結果 3 1
System Record 28 Quarter Final
  李皓晴 LEE HO CHING 朱成竹 ZHU CHENGZHU
1   11 8
2   5 11
3   11 7
4   9 11
5   11 5
結果 3 2
System Record 32 Semi Final
  李皓晴 LEE HO CHING 蘇慧音 SOO WAI YAM MINNIE
1   4 11
2   11 8
3   11 8
4   8 11
5   11 8
結果 3 2
System Record 34 Final
  李皓晴 LEE HO CHING 吳穎嵐 NG WING NAM,VENUS
1   11 5
2   11 4
3   5 11
4   11 8
結果 3 1

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2017
項目:   Womens A Singles 女子甲組
System Record 24 Quarter Final
  李皓晴 LEE HO CHING 林依諾 LAM YEE LOK
1   11 8
2   12 10
3   11 9
結果 3 0
System Record 28 Semi Final
  李皓晴 LEE HO CHING 李清韻 LI CHING WAN
1   9 11
2   11 5
3   11 9
4   6 11
5   3 11
6   9 11
結果 2 4
System Record 30 Third Place
  李皓晴 LEE HO CHING 朱成竹 ZHU CHENGZHU
  棄權  

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2016
項目:   Womens A Singles 女子甲組
System Record 29 Quarter Final
  李皓晴 LEE HO CHING 陳瑋文 CHAN WAI MAN
1   11 5
2   11 6
3   11 4
結果 3 0
System Record 33 Semi Final
  李皓晴 LEE HO CHING 林依諾 LAM YEE LOK
1   11 9
2   11 8
3   11 2
4   11 5
結果 4 0
System Record 36 Final
  李皓晴 LEE HO CHING 杜凱琹 DOO HOI KEM
1   6 11
2   11 6
3   11 5
4   9 11
5   3 11
6   11 3
7   6 11
結果 3 4

賽事:   Hong Kong Table Tennis Association Cup 乒總盃 2014
項目:   Team Event 團體賽事
System Record 100 -2 Round of 16
  黎惠玲 LAI WAI LING 李皓晴 LEE HO CHING
1   5 11
2   3 11
3   5 11
結果 0 3
System Record 107 -2 Third Place
  徐洁 XU JIE 李皓晴 LEE HO CHING
1   9 11
2   4 11
3   10 12
結果 0 3

賽事:   Hong Kong Table Tennis Association Cup 乒總盃 2013
項目:   Team Event 團體賽事
System Record 111 -2 Quarter Final
  李皓晴 LEE HO CHING 周蔚洋 CHOW WAI YEUNG
1   11 5
2   11 4
3   11 4
結果 3 0
System Record 114 -2 Semi Final
  李皓晴 LEE HO CHING 董婕 DO JO
1   11 1
2   12 10
3   11 7
結果 3 0
System Record 116 -2 Final
  劉麒 LIU QI 李皓晴 LEE HO CHING
1   7 11
2   11 7
3   2 11
4   5 11
結果 1 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2013
項目:   Womens A Singles 女子甲組
System Record 11 Round of 16
  李皓晴 LEE HO CHING 盧樂兒 LO LOK YEE
1   7 11
2   11 7
3   11 8
4   11 3
結果 3 1
System Record 19 Quarter Final
  李皓晴 LEE HO CHING 劉麒 LIU QI
1   11 5
2   11 4
3   9 11
4   11 8
結果 3 1
System Record 23 Semi Final
  李皓晴 LEE HO CHING 李清韻 LI CHING WAN
1   8 11
2   8 11
3   9 11
4   4 11
結果 0 4
System Record 25 Third Place
  李皓晴 LEE HO CHING 杜凱琹 DOO HOI KEM
1   11 9
2   11 7
3   12 10
4   11 13
5   11 7
結果 4 1

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2012
項目:   Girls A Single's 女子A單打
System Record 9 Round of 16
  李皓晴 LEE HO CHING 羅以琳 LAW YEE LAM
1   11 8
2   11 6
3   11 2
結果 3 0
System Record 17 Quarter Final
  李皓晴 LEE HO CHING 吳嘉儀 NG KA YEE
1   11 8
2   11 3
3   11 3
結果 3 0
System Record 21 Semi Final
  李皓晴 LEE HO CHING 管夢圓 GUAN MENGYUAN
1   11 8
2   12 10
3   11 6
4   11 6
結果 4 0
System Record 24 Final
  李皓晴 LEE HO CHING 吳穎嵐 NG WING NAM,VENUS
1   11 7
2   9 11
3   11 9
4   11 8
5   11 3
結果 4 1

賽事:   Hong Kong Table Tennis Association Cup 乒總盃 2011
項目:   Team Event 團體賽事
System Record 91 -2 Round of 16
  李皓晴 LEE HO CHING 穆艷麗 MU YANLI
1   10 12
2   11 13
3   9 11
結果 0 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2011
項目:   Girls A Single's 女子A單打
System Record 16
  李瑩影 LEE YING YING 李皓晴 LEE HO CHING
1   8 11
2   6 11
3   2 11
結果 0 3
System Record 24 Round of 16
  周蔚洋 CHOW WAI YEUNG 李皓晴 LEE HO CHING
1   8 11
2   5 11
3   9 11
結果 0 3
System Record 28 Quarter Final
  杜凱琹 DOO HOI KEM 李皓晴 LEE HO CHING
1   11 8
2   11 6
3   1 11
4   11 7
結果 3 1

賽事:   Hong Kong Table Tennis Association Cup 乒總盃 2010
項目:   Team Event 團體賽事
System Record 53 -2
  李皓晴 LEE HO CHING 方怡 FONG E ELLIE
1   11 4
2   11 5
3   11 1
結果 3 0
System Record 83 -2
  李皓晴 LEE HO CHING 鄭君翹 ZHENG JUN QIAO
1   11 7
2   11 2
3   14 12
結果 3 0
System Record 119 -2 Quarter Final
  李皓晴 LEE HO CHING 賈林青 JA LINCHING
1   11 5
2   11 4
3   12 10
結果 3 0
System Record 122 -2 Semi Final
  李皓晴 LEE HO CHING 陳瑋文 CHAN WAI MAN
1   11 8
2   11 8
3   11 3
結果 3 0
System Record 123 -2 Third Place
  林依諾 LAM YEE LOK 李皓晴 LEE HO CHING
1   4 11
2   5 11
3   5 11
結果 0 3

賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2010
項目:   Girls Team E 女子團體E組
System Record 2 -2
  龍芷淇 LUNG TSZ KI 李皓晴 LEE HO CHING
1   1 11
2   3 11
3   4 11
結果 0 3
System Record 2 -4
  李尉芯 LEE WAI SUM 李皓晴 LEE HO CHING
1   2 11
2   1 11
3   1 11
結果 0 3
System Record 19 -2 Semi Final
  蔡麗姸 TSOI LAI IN 李皓晴 LEE HO CHING
1   5 11
2   11 7
3   5 11
4   3 11
結果 1 3
System Record 19 -4 Semi Final
  王重云 WONG CHUNG WAN 李皓晴 LEE HO CHING
1   4 11
2   7 11
3   11 13
結果 0 3
System Record 22 -1 Final
  李皓晴 LEE HO CHING 李清韻 LI CHING WAN
1   11 8
2   11 8
3   11 9
結果 3 0
System Record 22 -4 Final
  李皓晴 LEE HO CHING 吳穎嵐 NG WING NAM,VENUS
1   12 14
2   11 6
3   11 1
4   11 5
結果 3 1

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2010
項目:   Girls A Single's 女子A單打
System Record 16 Round of 16
  駱海茵 LOK HOI YAN 李皓晴 LEE HO CHING
1   6 11
2   3 11
3   9 11
結果 0 3
System Record 22 Quarter Final
  吳穎祺 NG WING KEI 李皓晴 LEE HO CHING
1   5 11
2   6 11
3   7 11
結果 0 3
System Record 25 Semi Final
  管夢圓 GUAN MENGYUAN 李皓晴 LEE HO CHING
1   11 6
2   6 11
3   9 11
4   6 11
5   2 11
結果 1 4
System Record 28 Final
  李皓晴 LEE HO CHING 于國詩 YU KWOK SEE APRIL
1   11 8
2   11 7
3   11 8
4   11 0
結果 4 0

賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2009
項目:   Girls Team A 女子團體A組
System Record 5 -1
  蔡麗姸 TSOI LAI IN 李皓晴 LEE HO CHING
1   5 11
2   7 11
3   10 12
結果 0 3
System Record 8 -2
  孔麗娟 HUNG LAI KUEN 李皓晴 LEE HO CHING
1   5 11
2   1 11
3   4 11
結果 0 3
System Record 8 -4
  吳敏寧 NG MIN NING, MINA 李皓晴 LEE HO CHING
1   2 11
2   5 11
3   1 11
結果 0 3
System Record 15 -1 Final
  李皓晴 LEE HO CHING 李清韻 LI CHING WAN
1   11 7
2   11 3
3   11 8
結果 3 0
System Record 15 -4 Final
  李皓晴 LEE HO CHING 管夢圓 GUAN MENGYUAN
1   11 5
2   11 7
3   11 4
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Cup 香港盃 2009
項目:   Team Event 團體賽事
System Record 159 -2 Round of 16
  李皓晴 LEE HO CHING 黃皓翎 WONG HO NING
1   11 6
2   11 5
3   11 3
結果 3 0
System Record 164 -2 Quarter Final
  李皓晴 LEE HO CHING 管夢圓 GUAN MENGYUAN
1   13 11
2   11 5
3   11 7
結果 3 0

賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2009
項目:   Girls A Single's 女子A單打
System Record 8
  蔡麗姸 TSOI LAI IN 李皓晴 LEE HO CHING
1   9 11
2   17 15
3   2 11
4   7 11
結果 1 3
System Record 20 Round of 16
  麥俊麗 MAK CHUN LAI 李皓晴 LEE HO CHING
1   4 11
2   4 11
3   6 11
結果 0 3
System Record 26 Quarter Final
  杜凱琹 DOO HOI KEM 李皓晴 LEE HO CHING
1   11 7
2   5 11
3   9 11
4   11 13
結果 1 3
System Record 29 Semi Final
  吳穎嵐 NG WING NAM,VENUS 李皓晴 LEE HO CHING
1   6 11
2   11 6
3   7 11
4   11 9
5   11 6
6   11 7
結果 4 2
System Record 31
  李皓晴 LEE HO CHING 吳嘉儀 NG KA YEE
1   11 7
2   11 6
3   11 13
4   11 8
5   11 6
結果 4 1

賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2009
項目:   女子老友記組 女子老友記組
System Record 15
  李皓晴 LEE HO CHING 吳敏寧 NG MIN NING, MINA
1   11 8
2   11 6
3   11 6
結果 3 0
System Record 21
  李皓晴 LEE HO CHING 林朗而 LAM SHERMAINE JOEY
1   11 6
2   11 6
3   11 6
結果 3 0
System Record 24
  李皓晴 LEE HO CHING 管夢圓 GUAN MENGYUAN
1   11 4
2   4 11
3   1 11
4   11 5
5   7 11
6   8 11
結果 2 4
System Record 25
  李清韻 LI CHING WAN 李皓晴 LEE HO CHING
1   8 11
2   7 11
3   8 11
4   3 11
結果 0 4

賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2009
項目:   Girls Team E 女子團體E組
System Record 42
  李皓晴 LEE HO CHING 鍾善穎 CHUNG SIN WING
1   11 8
2   11 5
3   8 11
4   11 8
結果 3 1
System Record 44
  李皓晴 LEE HO CHING 駱海茵 LOK HOI YAN
1   11 7
2   11 8
3   12 10
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2009
項目:   Girls A Single's 女子A單打
System Record 17
  李皓晴 LEE HO CHING 吳穎祺 NG WING KEI
1   11 5
2   11 5
3   11 3
結果 3 0
System Record 23
  李皓晴 LEE HO CHING 杜凱琹 DOO HOI KEM
1   11 5
2   11 8
3   11 7
4   11 5
結果 4 0
System Record 26
  李皓晴 LEE HO CHING 管夢圓 GUAN MENGYUAN
1   9 11
2   11 9
3   4 11
4   11 7
5   13 11
6   9 11
7   11 8
結果 4 3
System Record 32
  吳穎嵐 NG WING NAM,VENUS 李皓晴 LEE HO CHING
1   9 11
2   7 11
3   5 11
4   5 11
結果 0 4

賽事:   Hong Kong Cup 香港盃 2008
項目:   Team Event 團體賽事
System Record 442
  杜凱琹 DOO HOI KEM 李皓晴 LEE HO CHING
結果 0 3
System Record 449
  吳紅蓼 NG HUNG LUK 李皓晴 LEE HO CHING
結果 3 2
System Record 455
  李皓晴 LEE HO CHING 吳穎嵐 NG WING NAM,VENUS
結果 3 0

賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2008
項目:   Girls A Single's 女子A單打
System Record 16
  李皓晴 LEE HO CHING 麥俊麗 MAK CHUN LAI
結果 3 0
System Record 24
  李皓晴 LEE HO CHING 駱海茵 LOK HOI YAN
結果 3 0
System Record 28
  李皓晴 LEE HO CHING 李清韻 LI CHING WAN
結果 4 0
System Record 35
  李皓晴 LEE HO CHING 吳穎嵐 NG WING NAM,VENUS
結果 4 3

賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2008
項目:   Girls Team E 女子團體E組
System Record 3
  李皓晴 LEE HO CHING 梁嘉敏 LEUNG KA MAN
結果 3 0
System Record 22
  管夢圓 GUAN MENGYUAN 李皓晴 LEE HO CHING
結果 1 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2008
項目:   Girls A Single's 女子A單打
System Record 16
  李皓晴 LEE HO CHING 管夢圓 GUAN MENGYUAN
結果 0 3

賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2007
項目:   Girls Team A 女子團體A組
System Record 18
  李皓晴 LEE HO CHING 梁曦文 LEUNG MAVIS
結果 3 0
System Record 23
  李清韻 LI CHING WAN 李皓晴 LEE HO CHING
結果 1 3
System Record 25
  毛熙嬋 MO HEI SHIM 李皓晴 LEE HO CHING
結果 1 3
System Record 28
  李皓晴 LEE HO CHING 羅詠恩 LAW WING YAN
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Cup 香港盃 2007
項目:   Team Event 團體賽事
System Record 200
  李皓晴 LEE HO CHING 高雅馨 KO NGA HING
結果 3 0
System Record 248
  李皓晴 LEE HO CHING 高瑪玲 KO MA LING KITTY
結果 3 0
System Record 407
  李皓晴 LEE HO CHING 杜凱琹 DOO HOI KEM
結果 3 0
System Record 431
  李皓晴 LEE HO CHING 李苑瑜 LI YUEN YU
結果 3 1
System Record 443
  李皓晴 LEE HO CHING 管夢圓 GUAN MENGYUAN
結果 3 2
System Record 449
  李皓晴 LEE HO CHING 吳紅蓼 NG HUNG LUK
結果 3 1
System Record 453
  王晶 WONG CHING 李皓晴 LEE HO CHING
結果 3 0

賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2007
項目:   Girls A Single's 女子A單打
System Record 1
  李皓晴 LEE HO CHING 劉海麗 LAU HOI LAI
結果 3 0
System Record 17
  李皓晴 LEE HO CHING 李綺婷 LEE YEE TING
結果 3 1
System Record 25
  李皓晴 LEE HO CHING 李清韻 LI CHING WAN
結果 3 2
System Record 29
  李皓晴 LEE HO CHING 戴欣琳 TAI YAN LAM
結果 4 2
System Record 36
  李皓晴 LEE HO CHING 吳穎嵐 NG WING NAM,VENUS
結果 1 4

賽事:   All Schools Championships 恒生學界盃 2007
項目:   Secondary Girls Single's 女子中學組
System Record 297
  李皓晴 LEE HO CHING 莫芷婷 MOK TSZ TING
結果 3 0
System Record 376
  李皓晴 LEE HO CHING 林泳瑤 LAM WING YIU
結果 3 0
System Record 384
  李皓晴 LEE HO CHING 吳嘉鳳 NG KA FUNG
結果 3 1
System Record 416
  李皓晴 LEE HO CHING 林朗而 LAM SHERMAINE JOEY
結果 3 2
System Record 420
  李皓晴 LEE HO CHING 李清韻 LI CHING WAN
結果 3 0
System Record 427
  李皓晴 LEE HO CHING 吳穎嵐 NG WING NAM,VENUS
結果 3 0

賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2007
項目:   女子老友記組 女子老友記組
System Record 3
  李皓晴 LEE HO CHING 郭思齊 KWOK SZE CHAI STACEY
結果 3 0
System Record 19
  李皓晴 LEE HO CHING 袁翠薇 YUEN CHUI MEI, MABEL
結果 3 1
System Record 27
  李皓晴 LEE HO CHING 林朗而 LAM SHERMAINE JOEY
結果 3 1
System Record 31
  李皓晴 LEE HO CHING 吳嘉儀 NG KA YEE
結果 3 2
System Record 38
  李皓晴 LEE HO CHING 吳穎嵐 NG WING NAM,VENUS
結果 2 3

賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2007
項目:   Girls Team D 女子團體D組
System Record 34
  簡銨怡 KAN ON YI 李皓晴 LEE HO CHING
結果 0 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2007
項目:   Girls A Single's 女子A單打
System Record 3
  毛熙嬋 MO HEI SHIM 李皓晴 LEE HO CHING
結果 1 3
System Record 17
  潘安琪 POON ON KI 李皓晴 LEE HO CHING
結果 0 3
System Record 24
  帖雅娜 TIE YA NA 李皓晴 LEE HO CHING
結果 4 0
System Record 30
  李皓晴 LEE HO CHING 吳穎嵐 NG WING NAM,VENUS
結果 3 1
System Record 33
  李皓晴 LEE HO CHING 姜華珺 JIANG HUAJUN
結果 1 3

賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2006
項目:   Girls Team A 女子團體A組
System Record 4
  李皓晴 LEE HO CHING 陳慧莊 CHAN WAI CHONG
結果 3 2
System Record 15
  陳雪欣 CHAN SUET YAN 李皓晴 LEE HO CHING
結果 0 3
System Record 25
  李皓晴 LEE HO CHING 吳穎嵐 NG WING NAM,VENUS
結果 3 2

賽事:   Hong Kong Cup 香港盃 2006
項目:   Team Event 團體賽事
System Record 364
  黃肇恩 WONG SIU YAN 李皓晴 LEE HO CHING
結果 0 3
System Record 377
  戴欣琳 TAI YAN LAM 李皓晴 LEE HO CHING
結果 3 2
System Record 386
  王晶 WONG CHING 李皓晴 LEE HO CHING
結果 3 0
System Record 390
  李皓晴 LEE HO CHING 李清韻 LI CHING WAN
結果 3 0

賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2006
項目:   Girls A Single's 女子A單打
System Record 21
  潘安琪 POON ON KI 李皓晴 LEE HO CHING
結果 0 3
System Record 29
  李恆珮 LI HANG PUI 李皓晴 LEE HO CHING
結果 0 3
System Record 33
  林朗而 LAM SHERMAINE JOEY 李皓晴 LEE HO CHING
結果 0 3
System Record 35
  許麗盈 HUI LAI YING 李皓晴 LEE HO CHING
結果 1 4
System Record 41
  吳穎嵐 NG WING NAM,VENUS 李皓晴 LEE HO CHING
結果 4 3

賽事:   All Schools Championships 恒生學界盃 2006
項目:   Secondary Girls Single's 女子中學組
System Record 359
  李皓晴 LEE HO CHING 潘銚炘 POON YIU YAN
結果 3 0
System Record 375
  李皓晴 LEE HO CHING 陳雪瑩 CHAN SUET YING
結果 3 2
System Record 383
  李皓晴 LEE HO CHING 許麗盈 HUI LAI YING
結果 3 0
System Record 390
  李皓晴 LEE HO CHING 戴欣琳 TAI YAN LAM
結果 3 1
System Record 394
  李皓晴 LEE HO CHING 吳穎嵐 NG WING NAM,VENUS
結果 3 0

賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2006
項目:   女子老友記組 女子老友記組
System Record 8
  李皓晴 LEE HO CHING 陳秋彤 CHEN CATHERINE
結果 0 3

賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2006
項目:   Girls Team D 女子團體D組
System Record 7
  李樂詩 LI LOK SEE 李皓晴 LEE HO CHING
結果 0 3
System Record 9
  鄭妙怡 CHENG MIU YEE, NICOLE 李皓晴 LEE HO CHING
結果 0 3
System Record 42
  郭思齊 KWOK SZE CHAI STACEY 李皓晴 LEE HO CHING
結果 2 3
System Record 50
  李皓晴 LEE HO CHING 梁曦文 LEUNG MAVIS
結果 3 1
System Record 53
  李皓晴 LEE HO CHING 吳穎嵐 NG WING NAM,VENUS
結果 2 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2006
項目:   Girls A Single's 女子A單打
System Record 9
  李苑瑜 LI YUEN YU 李皓晴 LEE HO CHING
結果 0 3
System Record 23
  吳嘉儀 NG KA YEE 李皓晴 LEE HO CHING
結果 0 3
System Record 30
  許麗盈 HUI LAI YING 李皓晴 LEE HO CHING
結果 0 4
System Record 34
  李皓晴 LEE HO CHING 姜華珺 JIANG HUAJUN
結果 0 4
System Record 40
  李皓晴 LEE HO CHING 張瑞 ZHANG RUI
結果 0 4

賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2005
項目:   Girls Team A 女子團體A組
System Record 4
  李皓晴 LEE HO CHING 郭思齊 KWOK SZE CHAI STACEY
結果 3 0
System Record 7
  李皓晴 LEE HO CHING 麥家敏 MAK KA MAN
結果 3 0
System Record 48
  吳紅蓼 NG HUNG LUK 李皓晴 LEE HO CHING
結果 3 0
System Record 50
  吳穎嵐 NG WING NAM,VENUS 李皓晴 LEE HO CHING
結果 3 1
System Record 51
  李皓晴 LEE HO CHING 陳慧莊 CHAN WAI CHONG
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Cup 香港盃 2005
項目:   Team Event 團體賽事
System Record 98
  李皓晴 LEE HO CHING 魏文芳 WEI WEN FANG
結果 3 0
System Record 150
  李皓晴 LEE HO CHING 周翠珊 CHAU TSUI SHAN, IVY
結果 3 0
System Record 201
  李皓晴 LEE HO CHING 忻雯艷 YAN MAN YIM
結果 3 0

賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2005
項目:   Girls A Single's 女子A單打
System Record 24
  李皓晴 LEE HO CHING 陳梓晴 CHAN TSZ CHING
結果 3 0
System Record 34
  李皓晴 LEE HO CHING 李恆珮 LI HANG PUI
結果 3 0
System Record 39
  李皓晴 LEE HO CHING 吳紅蓼 NG HUNG LUK
結果 1 3
System Record 43
  吳嘉儀 NG KA YEE 李皓晴 LEE HO CHING
結果 3 2
System Record 44
  林安娜 LIN ANNA 李皓晴 LEE HO CHING
結果 1 3

賽事:   All Schools Championships 恒生學界盃 2005
項目:   Secondary Girls Single's 女子中學組
System Record 210
  李皓晴 LEE HO CHING 文碧心 MAN PIK SUM
結果 3 0
System Record 306
  莫芷婷 MOK TSZ TING 李皓晴 LEE HO CHING
結果 0 3
System Record 354
  黃汶恩 WONG MAN YAN 李皓晴 LEE HO CHING
結果 0 3
System Record 378
  梁曦文 LEUNG MAVIS 李皓晴 LEE HO CHING
結果 1 3
System Record 390
  劉鳳怡 LAU FUNG YI 李皓晴 LEE HO CHING
結果 1 3
System Record 396
  潘安琪 POON ON KI 李皓晴 LEE HO CHING
結果 1 3
System Record 399
  黃詠君 WONG WING KWAN GLORIA 李皓晴 LEE HO CHING
結果 1 3
System Record 406
  李皓晴 LEE HO CHING 許麗盈 HUI LAI YING
結果 3 1

賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2005
項目:   Girls Team E 女子團體E組
System Record 5
  曾素齡 TSANG SO LING 李皓晴 LEE HO CHING
結果 0 3
System Record 7
  李皓晴 LEE HO CHING 張燕欣 CHEUNG YIN YAN
結果 3 0
System Record 28
  黃頌婷 WONG CHUNG TING 李皓晴 LEE HO CHING
結果 0 3
System Record 34
  嚴鎧恩 YIM HOI YAN 李皓晴 LEE HO CHING
結果 0 3
System Record 36
  李苑瑜 LI YUEN YU 李皓晴 LEE HO CHING
結果 0 3

賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2005
項目:   女子老友記組 女子老友記組
System Record 3
  李皓晴 LEE HO CHING 鄺渟絜 KWONG TING KIT, JACQUELINE
結果 3 0
System Record 11
  李皓晴 LEE HO CHING 何厚儀 HO HAU YEE
結果 3 0
System Record 15
  李皓晴 LEE HO CHING 潘莊薇 POON CHONG MEI
結果 3 2
System Record 22
  李皓晴 LEE HO CHING 李苑瑜 LI YUEN YU
結果 3 1

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2005
項目:   Girls A Single's 女子A單打
System Record 1
  郭思齊 KWOK SZE CHAI STACEY 李皓晴 LEE HO CHING
結果 0 3
System Record 8
  帖雅娜 TIE YA NA 李皓晴 LEE HO CHING
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2004
項目:   Girls Team A 女子團體A組
System Record 2
  潘安琪 POON ON KI 李皓晴 LEE HO CHING
結果 0 3
System Record 11
  李皓晴 LEE HO CHING 吳小湄 NG SIU MEI
結果 3 0
System Record 17
  李皓晴 LEE HO CHING 黃彩琪 WONG CHOI KI
結果 2 3
System Record 20
  李皓晴 LEE HO CHING 陳慧莊 CHAN WAI CHONG
結果 3 1
System Record 30
  許婷茵 HUI TING YAN 李皓晴 LEE HO CHING
結果 1 3
System Record 32
  李苑瑜 LI YUEN YU 李皓晴 LEE HO CHING
結果 1 3
System Record 39
  魏文芳 WEI WEN FANG 李皓晴 LEE HO CHING
結果 3 1
System Record 41
  吳紅蓼 NG HUNG LUK 李皓晴 LEE HO CHING
結果 3 1

賽事:   Hong Kong Cup 香港盃 2004
項目:   Team Event 團體賽事
System Record 67
  李皓晴 LEE HO CHING 陳群麗 CHAN KWAN LAI, QUEENIE
結果 3 0
System Record 113
  范向盈 FAN HEUNG YING 李皓晴 LEE HO CHING
結果 0 3
System Record 161
  李皓晴 LEE HO CHING 林瑩瑩 LAM YING YING
結果 3 0
System Record 197
  黃肇恩 WONG SIU YAN 李皓晴 LEE HO CHING
結果 0 3
System Record 245
  李皓晴 LEE HO CHING 徐偉保 TSUI WAI PO
結果 3 0
System Record 248
  傅鈺儀 FU YUK YEE 李皓晴 LEE HO CHING
結果 1 3

賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2004
項目:   Girls A Single's 女子A單打
System Record 10
  李皓晴 LEE HO CHING 李佩珊 LEE PUI SHAN BONNIE
結果 3 0
System Record 25
  李苑瑜 LI YUEN YU 李皓晴 LEE HO CHING
結果 0 3
System Record 35
  李皓晴 LEE HO CHING 黃詠君 WONG WING KWAN GLORIA
結果 3 0
System Record 40
  李皓晴 LEE HO CHING 李綺婷 LEE YEE TING
結果 4 0
System Record 45
  吳紅蓼 NG HUNG LUK 李皓晴 LEE HO CHING
結果 4 1
System Record 47
  林安娜 LIN ANNA 李皓晴 LEE HO CHING
結果 2 4

賽事:   All Schools Championships 恒生學界盃 2004
項目:   Primary Girls Single's 女子小學組
System Record 287
  李朗雯 LI LANG WEN, AMANDA 李皓晴 LEE HO CHING
結果 0 3
System Record 319
  李清韻 LI CHING WAN 李皓晴 LEE HO CHING
結果 0 3
System Record 335
  鄭妙怡 CHENG MIU YEE, NICOLE 李皓晴 LEE HO CHING
結果 0 3
System Record 343
  林朗而 LAM SHERMAINE JOEY 李皓晴 LEE HO CHING
結果 1 3
System Record 347
  鍾潔瑜 CHUNG KIT YU 李皓晴 LEE HO CHING
結果 0 4
System Record 349
  吳嘉鳳 NG KA FUNG 李皓晴 LEE HO CHING
結果 0 4
System Record 355
  吳嘉儀 NG KA YEE 李皓晴 LEE HO CHING
結果 0 4

賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2004
項目:   Girls Team C 女子團體C組
System Record 98
  李皓晴 LEE HO CHING 李清韻 LI CHING WAN
結果 3 0
System Record 101
  李皓晴 LEE HO CHING 蘇孜麒 SO TZE KAY, JESSICA
結果 3 1
System Record 111
  李詩聰 LEE SZE CHUNG, STEPHANIE 李皓晴 LEE HO CHING
結果 0 3
System Record 113
  梁曦文 LEUNG MAVIS 李皓晴 LEE HO CHING
結果 0 3
System Record 124
  李皓晴 LEE HO CHING 郭思齊 KWOK SZE CHAI STACEY
結果 3 0
System Record 127
  李皓晴 LEE HO CHING 毛熙嬋 MO HEI SHIM
結果 3 1

賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2004
項目:   Girls C Single's 女子C單打
System Record 28
  李皓晴 LEE HO CHING 黃晞彤 WONG HEI TUNG, NATALIE
結果 3 0
System Record 76
  李皓晴 LEE HO CHING 李恩瑜 LI YAN YU
結果 3 0
System Record 84
  李皓晴 LEE HO CHING 吳穎嵐 NG WING NAM,VENUS
結果 3 1
System Record 91
  李皓晴 LEE HO CHING 李詩聰 LEE SZE CHUNG, STEPHANIE
結果 3 0
System Record 95
  李皓晴 LEE HO CHING 毛熙嬋 MO HEI SHIM
結果 3 1

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2004
項目:   Girls A Single's 女子A單打
System Record 2
  陳麗達 CHEN LI TA 李皓晴 LEE HO CHING
結果 3 1

賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2003
項目:   Girls Team B 女子團體B組
System Record 2
  曾瑞芳 TSANG SUI FONG 李皓晴 LEE HO CHING
結果 0 3
System Record 4
  姚寶常 YIU PO SHEUNG, CANDY 李皓晴 LEE HO CHING
結果 0 3
System Record 131
  李皓晴 LEE HO CHING 陳梓晴 CHAN TSZ CHING
結果 3 0
System Record 161
  李皓晴 LEE HO CHING 莫綺汶 MOK YEE MAN
結果 3 2
System Record 164
  李皓晴 LEE HO CHING 潘安琪 POON ON KI
結果 3 2
System Record 191
  李皓晴 LEE HO CHING 李佩珊 LEE PUI SHAN BONNIE
結果 3 1
System Record 201
  許麗盈 HUI LAI YING 李皓晴 LEE HO CHING
結果 0 3
System Record 203
  徐苑薇 TSUI YUEN MEI 李皓晴 LEE HO CHING
結果 0 3

賽事:   Hong Kong Cup 香港盃 2003
項目:   Club Division
System Record 103
  李皓晴 LEE HO CHING 駱海茵 LOK HOI YAN
結果 3 0

賽事:   FOS 體育節乒乓同樂賽 體育節乒乓同樂賽 2003
項目:   Girls B Single's 女子B單打
System Record 24
  李皓晴 LEE HO CHING 何凱欣 HO KAREN ANDREA
結果 3 0
System Record 56
  李皓晴 LEE HO CHING 蘇孜麒 SO TZE KAY, JESSICA
結果 3 0
System Record 72
  李皓晴 LEE HO CHING 鍾潔瑜 CHUNG KIT YU
結果 3 0
System Record 80
  李皓晴 LEE HO CHING 林朗而 LAM SHERMAINE JOEY
結果 4 0
System Record 84
  李皓晴 LEE HO CHING 吳穎嵐 NG WING NAM,VENUS
結果 4 3
System Record 91
  李皓晴 LEE HO CHING 吳嘉鳳 NG KA FUNG
結果 4 0

賽事:   All Schools Championships 恒生學界盃 2003
項目:   Primary Girls Single's 女子小學組
System Record 344
  鍾潔瑜 CHUNG KIT YU 李皓晴 LEE HO CHING
結果 0 3
System Record 352
  吳嘉儀 NG KA YEE 李皓晴 LEE HO CHING
結果 0 3
System Record 356
  駱海茵 LOK HOI YAN 李皓晴 LEE HO CHING
結果 0 4
System Record 358
  戴欣琳 TAI YAN LAM 李皓晴 LEE HO CHING
結果 0 4
System Record 364
  毛熙嬋 MO HEI SHIM 李皓晴 LEE HO CHING
結果 4 1

賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2003
項目:   Girls Team C 女子團體C組
System Record 8
  林明聰 LAM MING CHUNG, STEPHIE 李皓晴 LEE HO CHING
結果 0 3
System Record 15
  朱沛汶 CHU PUI MAN 李皓晴 LEE HO CHING
結果 0 3
System Record 21
  李皓晴 LEE HO CHING 陳可欣 CHAN HOR YAN KAREN
結果 3 0
System Record 28
  李皓晴 LEE HO CHING 盧樂兒 LO LOK YEE
結果 3 0
System Record 163
  潘美諺 POON MEI YIN 李皓晴 LEE HO CHING
結果 1 3
System Record 176
  李皓晴 LEE HO CHING 李綺婷 LEE YEE TING
結果 1 3
System Record 179
  李皓晴 LEE HO CHING 蕭仲恩 SIU CHUNG YAN, ARIEL
結果 2 3
System Record 184
  李詩聰 LEE SZE CHUNG, STEPHANIE 李皓晴 LEE HO CHING
結果 0 3

賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2003
項目:   Girls B Single's 女子B單打
System Record 12
  李皓晴 LEE HO CHING 朱佩詩 CHU PUI SZE
  棄權 棄權
System Record 44
  李皓晴 LEE HO CHING 潘銚炘 POON YIU YAN
結果 3 0
System Record 60
  李皓晴 LEE HO CHING 韋婉婷 WAI YUEN TING
結果 3 0
System Record 68
  李皓晴 LEE HO CHING 李欣庭 LI CINDY
結果 3 0
System Record 75
  李皓晴 LEE HO CHING 伍殷儀 NG YAN YEE
結果 3 0
System Record 79
  李皓晴 LEE HO CHING 吳嘉鳳 NG KA FUNG
結果 3 1

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2003
項目:   Girls Single's 女子組
System Record 95
  李皓晴 LEE HO CHING 劉海麗 LAU HOI LAI
結果 0 3

賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2002
項目:   Girls Team B 女子團體B組
System Record 119
  李皓晴 LEE HO CHING 陳麗英 CHAN LAI YING
結果 3 0
System Record 143
  李皓晴 LEE HO CHING 黃詠筠 WONG WING KWAN
結果 3 0
System Record 161
  李皓晴 LEE HO CHING 李恩瑜 LI YAN YU
結果 3 0
System Record 187
  李皓晴 LEE HO CHING 謝麗霞 TSE LAI HA
結果 3 0
System Record 210
  劉麗君 LAU LAI KWAN 李皓晴 LEE HO CHING
結果 2 3
System Record 212
  黃詠珊 WONG WING SAN 李皓晴 LEE HO CHING
結果 3 2
System Record 232
  李皓晴 LEE HO CHING 李苑瑜 LI YUEN YU
結果 0 3
System Record 236
  徐苑薇 TSUI YUEN MEI 李皓晴 LEE HO CHING
結果 0 3
System Record 238
  植婉雯 CHIK YUEN MAN 李皓晴 LEE HO CHING
結果 2 3

賽事:   FOS 體育節乒乓同樂賽 體育節乒乓同樂賽 2002
項目:   Girls B Single's 女子B單打
System Record 42
  楊希明 YEUNG HEE MING 李皓晴 LEE HO CHING
結果 0 3
System Record 50
  李恩瑜 LI YAN YU 李皓晴 LEE HO CHING
結果 1 3
System Record 54
  簡銨怡 KAN ON YI 李皓晴 LEE HO CHING
結果 0 4
System Record 58
  郭思齊 KWOK SZE CHAI STACEY 李皓晴 LEE HO CHING
結果 2 4
System Record 62
  毛熙嬋 MO HEI SHIM 李皓晴 LEE HO CHING
結果 4 1

賽事:   All Schools Championships 恒生學界盃 2002
項目:   Primary Girls Single's 女子小學組
System Record 141
  李皓晴 LEE HO CHING 王思婷 WONG SZE TING
結果 3 0
System Record 181
  李皓晴 LEE HO CHING 袁珈瑤 YUEN KAREN
結果 3 0
System Record 201
  李皓晴 LEE HO CHING 潘芷欣 PUN TSZ YAN JANICE
結果 3 0
System Record 211
  李皓晴 LEE HO CHING 楊瓊玉 YEUNG KING YUK, REBECCA
結果 3 1
System Record 216
  李皓晴 LEE HO CHING 簡銨怡 KAN ON YI
結果 4 0
System Record 219
  蕭仲恩 SIU CHUNG YAN, ARIEL 李皓晴 LEE HO CHING
結果 4 1
System Record 223
  李苑瑜 LI YUEN YU 李皓晴 LEE HO CHING
結果 4 0

賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2002
項目:   Girls B Single's 女子B單打
System Record 71
  李皓晴 LEE HO CHING 潘姚祈 POON YIU YAN
結果 3 0
System Record 95
  李皓晴 LEE HO CHING 梁曦文 LEUNG MAVIS
結果 3 0
System Record 107
  李皓晴 LEE HO CHING 姚穎霖 YIU WING LAM
結果 3 0
System Record 113
  李皓晴 LEE HO CHING 葉衍辰 YIP HIN SEN
結果 3 0
System Record 117
  李皓晴 LEE HO CHING 簡銨怡 KAN ON YI
結果 3 0
System Record 122
  毛熙嬋 MO HEI SHIM 李皓晴 LEE HO CHING
結果 1 3

賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2002
項目:   Girls Team C 女子團體C組
System Record 58
  曾慧媚 TSANG WAI MAI, LYDIA 李皓晴 LEE HO CHING
結果 0 3
System Record 149
  林奕雯 LAM YIK MAN, LOUISA 李皓晴 LEE HO CHING
結果 1 3
System Record 160
  毛熙嬋 MO HEI SHIM 李皓晴 LEE HO CHING
結果 3 2

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2002
項目:   Girls Single's 女子組
System Record 17
  李皓晴 LEE HO CHING 李燕霞 LEE YIN HA
結果 3 0
System Record 76
  李皓晴 LEE HO CHING 葉衍辰 YIP HIN SEN
結果 3 0
System Record 130
  林詠詩 LAM WING SZE 李皓晴 LEE HO CHING
  棄權 棄權
System Record 157
  吳紅蓼 NG HUNG LUK 李皓晴 LEE HO CHING
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2001
項目:   Girls Team B 女子團體B組
System Record 8
  李皓晴 LEE HO CHING 伍殷儀 NG YAN YEE
結果 3 0
System Record 11
  李皓晴 LEE HO CHING 關怡嫺 KWAN YI HAN
結果 3 2
System Record 88
  佘寶嘉 SHEA PO KA 李皓晴 LEE HO CHING
結果 2 3
System Record 125
  陳麗英 CHAN LAI YING 李皓晴 LEE HO CHING
結果 2 3
System Record 129
  施雪芳 SZE SUET FONG 李皓晴 LEE HO CHING
結果 3 0

賽事:   All Schools Championships 恒生學界盃 2001
項目:   Primary Girls Single's 女子小學組
System Record 12
  李皓晴 LEE HO CHING 龍婉枝 LUNG YUEN CHI
結果 2 3

賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2001
項目:   Girls A Single's 女子A單打
System Record 22
  陳珮筠 CHAN PUI KWAN 李皓晴 LEE HO CHING
結果 0 2
System Record 26
  吳穎嵐 NG WING NAM,VENUS 李皓晴 LEE HO CHING
結果 0 2
System Record 28
  林朗而 LAM SHERMAINE JOEY 李皓晴 LEE HO CHING
結果 0 2
System Record 29
  簡銨怡 KAN ON YI 李皓晴 LEE HO CHING
結果 0 2

賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2001
項目:   Girls B Single's 女子B單打
System Record 32
  李皓晴 LEE HO CHING 李恩瑜 LI YAN YU
結果 2 0
System Record 52
  李皓晴 LEE HO CHING 黃嘉茵 WONG KA YAN
結果 2 0
System Record 62
  李皓晴 LEE HO CHING 司徒滌心 SZETO TIK SUM
結果 2 0
System Record 67
  李皓晴 LEE HO CHING 李綺婷 LEE YEE TING
結果 0 2

賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2001
項目:   Girls Team C 女子團體C組
System Record 57
  李若茜 LEE YAT SIN 李皓晴 LEE HO CHING
結果 0 2
System Record 69
  陳瑋文 CHAN WAI MAN 李皓晴 LEE HO CHING
結果 0 2
System Record 145
  李皓晴 LEE HO CHING 張溢瑜 CHEUNG YAT YU
結果 0 2