Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2015
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 30
  于諾 YU NOK
梁詠賢 LEUNG WING YIN
尹國豪 WAN KWOK HO
梁仲仁 LEUNG CHUNG YAN
  棄權  
System Record 110
  尹國豪 WAN KWOK HO
梁仲仁 LEUNG CHUNG YAN
馮廣照 FUNG KWONG CHIU
陳健嘉 CHAN KIN KA
1   11 9
2   8 11
3   9 11
4   13 11
5   11 8
結果 3 2
System Record 163 Round of 64
  尹國豪 WAN KWOK HO
梁仲仁 LEUNG CHUNG YAN
楊本上 YEUNG PUN SHEUNG RICKY
梁灝程 LEUNG HO CHING HOCKING
1   6 11
2   9 11
3   8 11
結果 0 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2014
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 23
  尹國豪 WAN KWOK HO
梁仲仁 LEUNG CHUNG YAN
楊本上 YEUNG PUN SHEUNG RICKY
楊甯 YEUNG NING RICHARD
1   9 11
2   10 12
3   8 11
結果 0 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2013
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 4
  鄭冬日 CHENG TUNG YAT
李樂斌 LI LOK PAN
尹國豪 WAN KWOK HO
梁仲仁 LEUNG CHUNG YAN
1   11 9
2   11 7
3   11 9
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2012
項目:   Boys Double's 男子雙打
System Record 80
  傅俊錡 FU CHUN KEI
符子浚 FU TSZ TSUN
尹國豪 WAN KWOK HO
梁仲仁 LEUNG CHUNG YAN
  棄權  
System Record 141 Round of 64
  張志強 CHEUNG CHI KEUNG
林呂榮 LAM CHUNG LUIS VEN
尹國豪 WAN KWOK HO
梁仲仁 LEUNG CHUNG YAN
1   7 11
2   11 5
3   2 11
4   11 9
5   14 12
結果 3 2