Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2018
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 107
  余志江 YU CHI KONG
劉錦祥 LAU KAM CHEUNG
趙國偉 CHIU KWOK WAI
伍時源 NG PATRICK
1   12 10
2   4 11
3   7 11
4   10 12
結果 1 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2017
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 113
  余志江 YU CHI KONG
劉錦祥 LAU KAM CHEUNG
唐逸陽 TONG TOBBY YET-YEUNG
高晉熹 KO CHUN HEI HARRISON
1   11 7
2   3 11
3   9 11
4   11 7
5   7 11
結果 2 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2016
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 6
  余志江 YU CHI KONG
劉錦祥 LAU KAM CHEUNG
林頌晞 LAM CHUNG HEI
陳悅生 CHAN YUET SUN JOSHUA
1   11 3
2   11 3
3   11 6
結果 3 0
System Record 96
  張文迪 CHEUNG MAN TIK DICK
呂陶 LUI TO
余志江 YU CHI KONG
劉錦祥 LAU KAM CHEUNG
1   12 14
2   8 11
3   7 11
結果 0 3
System Record 158 Round of 64
  余志江 YU CHI KONG
劉錦祥 LAU KAM CHEUNG
陳逸天 CHAN YAT TIN TIMOTHY
陳逸俊 CHAN YAT CHUN JEFFREY
1   8 11
2   11 7
3   11 6
4   12 10
結果 3 1
System Record 189 Round of 32
  余志江 YU CHI KONG
劉錦祥 LAU KAM CHEUNG
王浩軒 WONG HO HIN
羅佳佳 LUO JIAJIA
1   8 11
2   4 11
3   7 11
結果 0 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2015
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 33
  葉柏健 YIP PAK KIN
李澤浩 LI CHAK HO
余志江 YU CHI KONG
劉錦祥 LAU KAM CHEUNG
    棄權

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2014
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 28
  陳帕劻 CHAN PAK HONG
鄭志坤 CHENG CHI KWAN
余志江 YU CHI KONG
劉錦祥 LAU KAM CHEUNG
  棄權  
System Record 106
  陳永豪 CHAN WING HO
鄭明斌 CHENG MING BUN FRANCIS
余志江 YU CHI KONG
劉錦祥 LAU KAM CHEUNG
1   3 11
2   5 11
3   11 13
結果 0 3
System Record 160 Round of 64
  余志江 YU CHI KONG
劉錦祥 LAU KAM CHEUNG
李沛霖 LI PUI LAM
林民熹 LAM MAN HEI LUIS
1   11 7
2   7 11
3   12 10
4   7 11
5   7 11
結果 2 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2013
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 44
  姚鈞浩 YIU KWAN HO
姚鈞濤 YIU KWAN TO
余志江 YU CHI KONG
劉錦祥 LAU KAM CHEUNG
1   3 11
2   9 11
3   5 11
結果 0 3
System Record 107
  余志江 YU CHI KONG
劉錦祥 LAU KAM CHEUNG
蔡棹鈞 CHOI CHEUK KWAN
李沛霖 LI PUI LAM
1   5 11
2   8 11
3   12 10
4   4 11
結果 1 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2012
項目:   Boys Double's 男子雙打
System Record 32
  余志江 YU CHI KONG
劉錦祥 LAU KAM CHEUNG
溫子偉 WAN TSZ WAI
李建逸 LI KIN YAT
    棄權
System Record 102
  余志江 YU CHI KONG
劉錦祥 LAU KAM CHEUNG
劉智賢 LAU CHI YIN
尹偉豪 WAN WAI HO
    棄權
System Record 152 Round of 64
  蔡煜楷 CHOI YUK KAI ERIC
譚振邦 TAM CHUN BON
余志江 YU CHI KONG
劉錦祥 LAU KAM CHEUNG
1   11 13
2   12 10
3   4 11
4   10 12
結果 1 3
System Record 177 Round of 32
  符杰禧 FU KIT HEI
梁東發 LEUNG TUNG FAT
余志江 YU CHI KONG
劉錦祥 LAU KAM CHEUNG
1   10 12
2   12 10
3   11 5
4   11 7
結果 3 1