Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2020
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 156
  曾梓峻 TSANG TSZ TSUN
曾梓峰 TSANG TSZ FUNG
鄺子延 KWONG TSZ YIN KENNETH
趙振承 CHIU CHUN SHING
1   11 4
2   11 7
3   11 8
結果 3 0
System Record 229
  曾梓峻 TSANG TSZ TSUN
曾梓峰 TSANG TSZ FUNG
鄧國基 TANG KWOK KEI
柯深文 KE SHENWEN
    棄權
System Record 265 Round of 64
  李朗軒 LEE LONG HIN
朱栢聰 CHU PAK CHUNG
曾梓峻 TSANG TSZ TSUN
曾梓峰 TSANG TSZ FUNG
1   11 7
2   12 10
3   11 9
結果 3 0

賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2017
項目:   Boys U18 Double's 男子 U18 組雙打
System Record 10
  曾梓峻 TSANG TSZ TSUN
曾梓峰 TSANG TSZ FUNG
郭子謙 KWOK TSZ HIM ANSON
陸柏亨 LUK PAK HANG
    棄權
System Record 42 Round of 64
  曾梓峻 TSANG TSZ TSUN
曾梓峰 TSANG TSZ FUNG
陳璿懃 CHAN YUI KAN
周嘉豐 CHOW KA FUNG
1   11 2
2   11 5
3   11 5
結果 3 0
System Record 69 Round of 32
  曹子浩 TSO TZE HO
許梓朗 HUI TSZ LONG
曾梓峻 TSANG TSZ TSUN
曾梓峰 TSANG TSZ FUNG
1   11 4
2   11 8
3   8 11
4   14 12
結果 3 1

賽事:   All Schools Championships 恒生學界盃 2011
項目:   Primary Boys Double's 男子小學組雙打
System Record 24
  陳浩政 CHAN HO CHING
張瑞昌 CHEUNG SUI CHEONG
曾梓峻 TSANG TSZ TSUN
曾梓峰 TSANG TSZ FUNG
1   1 11
2   1 11
3   4 11
結果 0 3
System Record 56 Round of 64
  王立燊 WONG LAP SAN
洪啟賢 HUNG KAI YIN
曾梓峻 TSANG TSZ TSUN
曾梓峰 TSANG TSZ FUNG
1   3 11
2   2 11
3   11 6
4   5 11
結果 1 3
System Record 77 Round of 32
  曾梓峻 TSANG TSZ TSUN
曾梓峰 TSANG TSZ FUNG
金曉峯 KAM HIU FUNG
鄧梓聰 TANG TSZ CHUNG
1   11 8
2   11 9
3   8 11
4   11 8
結果 3 1
System Record 87 Round of 16
  張上哲 CHEUNG SHEUNG CHIT
張其銳 CHEUNG KI YUI
曾梓峻 TSANG TSZ TSUN
曾梓峰 TSANG TSZ FUNG
1   11 9
2   11 4
3   12 10
結果 3 0