Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2011
項目:   Boys Doubles 男子雙打
System Record 10 Round of 64
  梁惠泓 LEUNG HUI HONG
潘尚熙 POON SHEUNG HEI
文國麟 MAN KWOK LUN
陳建行 CHAN KIN HANG
1   11 5
2   11 5
3   11 13
4   11 1
結果 3 1

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2011
項目:   Boys Doubles 男子雙打
System Record 84
  文國麟 MAN KWOK LUN
陳建行 CHAN KIN HANG
孔繁儁 HUNG FAN TSUN FRANCIS
孔繁傑 HUNG FAN KIT FRANKIE
1   4 11
2   4 11
3   7 11
結果 0 3

賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2010
項目:   Boys Doubles 男子雙打
System Record 24
  文國麟 MAN KWOK LUN
陳建行 CHAN KIN HANG
關文皓 KWAN MAN HO
洪振軒 HUNG CHUN HIN, EDWIN
1   8 11
2   8 11
3   8 11
結果 0 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2010
項目:   Boys Doubles 男子雙打
System Record 46
  文國麟 MAN KWOK LUN
陳建行 CHAN KIN HANG
冼偉鴻 SIN WAI HUNG, PAUL
馬龍生 MA LUNG SANG, EDWARD
1   11 6
2   11 5
3   11 8
結果 3 0
System Record 109
  文國麟 MAN KWOK LUN
陳建行 CHAN KIN HANG
黃偉強 WONG WAI KEUNG
楊繼雄 YEUNG KAI HUNG
1   7 11
2   13 15
3   11 8
4   11 4
5   11 9
結果 3 2
System Record 144 Round of 64
  關文皓 KWAN MAN HO
洪振軒 HUNG CHUN HIN, EDWIN
文國麟 MAN KWOK LUN
陳建行 CHAN KIN HANG
1   11 2
2   13 11
3   11 5
結果 3 0