Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   All Schools Championships 恒生學界盃 2012
項目:   Secondary Boys Doubles 男子中學組雙打
System Record 64 Round of 64
  胡鎮濤 WU CHUN TO
陳廣生 CHAN KWONG SANG
陳建行 CHAN KIN HANG
王愆博 WONG HIN POK
1   5 11
2   11 9
3   6 11
4   5 11
結果 1 3
System Record 84 Round of 32
  陳展曦 CHAN JEREMY JIN HAY
黃子維 WONG TSZ WAI
陳建行 CHAN KIN HANG
王愆博 WONG HIN POK
1   5 11
2   11 9
3   9 11
4   7 11
結果 1 3
System Record 94 Round of 16
  姚鎮軒 YIU CHUN HIN
曾智韜 TSANG CHI TO
陳建行 CHAN KIN HANG
王愆博 WONG HIN POK
1   9 11
2   11 6
3   11 9
4   9 11
5   9 11
結果 2 3
System Record 99 Quarter Final
  黃健惺 WONG KIN SING
鄧睿匡 TANG YUI HONG
陳建行 CHAN KIN HANG
王愆博 WONG HIN POK
1   6 11
2   15 13
3   11 3
4   11 9
結果 3 1

賽事:   All Schools Championships 恒生學界盃 2011
項目:   Secondary Boys Doubles 男子中學組雙打
System Record 75
  陳建行 CHAN KIN HANG
王愆博 WONG HIN POK
冼偉豪 SIN WAI HO
霍振康 FOK CHUN HONG
1   11 7
2   11 4
3   11 13
4   11 3
結果 3 1
System Record 122 Round of 64
  陳建行 CHAN KIN HANG
王愆博 WONG HIN POK
馮仲恒 FUNG CHUNG HANG
曾憲群 TSANG HIN KWAN
1   11 6
2   11 7
3   11 2
結果 3 0
System Record 145 Round of 32
  李逸軒 LEE YAT HIN
羅浚龍 LAW TSUN LUNG ALFRED
陳建行 CHAN KIN HANG
王愆博 WONG HIN POK
1   11 3
2   11 3
3   11 4
結果 3 0