Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2023
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 7
  梁灝程 LEUNG HO CHING
高晉熹 KO CHUN HEI HARRISON
蔡宇正 CHOI YU CHING
蔡宇琛 CHOI YU SUM
1   11 7
2   11 3
3   11 7
結果 3 0
System Record 107
  黃添 WONG TIN
丘浚賢 YAU CHUN YIN CHRIS
梁灝程 LEUNG HO CHING
高晉熹 KO CHUN HEI HARRISON
1   6 11
2   5 11
3   11 7
4   5 11
結果 1 3
System Record 169 Round of 64
  梁灝程 LEUNG HO CHING
高晉熹 KO CHUN HEI HARRISON
麥子浩 MAK TSZ HO
陳勇龍 CHAN YUNG LUNG
1   7 11
2   12 10
3   6 11
4   11 8
5   11 9
結果 3 2
System Record 200 Round of 32
  梁灝程 LEUNG HO CHING
高晉熹 KO CHUN HEI HARRISON
彭子深 PANG TSZ SUM
張昱傑 CHEUNG YUK KIT
1   11 4
2   5 11
3   6 11
4   6 11
結果 1 3

賽事:   All Schools Championships 恒生學界盃 2011
項目:   Secondary Boys Double's 男子中學組雙打
System Record 64
  陳俊桁 CHAN CHUN HANG
邵誌豪 SIU CHI HO
梁灝程 LEUNG HO CHING
高晉熹 KO CHUN HEI HARRISON
1   7 11
2   3 11
3   4 11
結果 0 3
System Record 116 Round of 64
  陳頌賢 CHAN CHUNG YIN
樊俊良 FAN CHUN LEUNG
梁灝程 LEUNG HO CHING
高晉熹 KO CHUN HEI HARRISON
1   8 11
2   4 11
3   6 11
結果 0 3
System Record 142 Round of 32
  楊逸韜 YEUNG YAT TO
李雋彥 LEE CHUN YIN
梁灝程 LEUNG HO CHING
高晉熹 KO CHUN HEI HARRISON
1   11 8
2   11 9
3   5 11
4   5 11
5   11 9
結果 3 2