Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2016
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 56
  蕭穎霖 SIU WING LAM
丘鋒元 YAU FUNG YUEN
梁家強 LEUNG KA KEUNG
梁譽軒 LEUNG YU HIN
1   11 5
2   11 8
3   11 5
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2014
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 85
  曾俊文 TSANG CHUN MAN
謝展鶼 TSE CHIN HIM
梁家強 LEUNG KA KEUNG
梁譽軒 LEUNG YU HIN
1   11 5
2   5 11
3   11 3
4   11 8
結果 3 1

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2012
項目:   Boys Double's 男子雙打
System Record 110
  許駿傑 HUI CHUN KIT
萬秉鈞 MAN PING KWAN
梁家強 LEUNG KA KEUNG
梁譽軒 LEUNG YU HIN
1   10 12
2   12 10
3   11 9
4   11 9
結果 3 1

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2011
項目:   Boys Double's 男子雙打
System Record 51
  梁家強 LEUNG KA KEUNG
梁譽軒 LEUNG YU HIN
陳帕劻 CHAN PAK HONG
郭志強 KWOK CHI KEUNG
1   11 7
2   6 11
3   11 9
4   11 8
結果 3 1
System Record 114
  梁家強 LEUNG KA KEUNG
梁譽軒 LEUNG YU HIN
林煒權 LAM WAI KUEN
呂衍麒 LUI HIN KI
1   12 10
2   11 7
3   17 15
結果 3 0
System Record 147 Round of 64
  鍾穎康 CHUNG WING HONG, AMOS
葉定璋 IP TING CHEUNG
梁家強 LEUNG KA KEUNG
梁譽軒 LEUNG YU HIN
1   4 11
2   10 12
3   9 11
結果 0 3
System Record 164 Round of 32
  梁家強 LEUNG KA KEUNG
梁譽軒 LEUNG YU HIN
孔軍凱 HUNG DARYL
林靖杰 LIN JING JIE
1   5 11
2   6 11
3   7 11
結果 0 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2010
項目:   Boys Double's 男子雙打
System Record 7
  梁家強 LEUNG KA KEUNG
梁譽軒 LEUNG YU HIN
羅文瀚 LO MAN HON
余志剛 YU CHI KONG
1   11 7
2   11 8
3   11 6
結果 3 0
System Record 61
  梁家強 LEUNG KA KEUNG
梁譽軒 LEUNG YU HIN
何志豪 HO CHI HO
梁哲維 LEUNG CHIT WAI
1   8 11
2   6 11
3   11 3
4   11 6
5   11 8
結果 3 2
System Record 120 Round of 64
  王德明 WONG TAK MING
鄺禹坤 KUANG YUKUN
梁家強 LEUNG KA KEUNG
梁譽軒 LEUNG YU HIN
1   11 9
2   9 11
3   11 8
4   11 6
結果 3 1