Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2024
項目:   Boys U19 Double's 男子 U19 組雙打
System Record 9 Round of 64
  韓嚴 HON YIM
楊珈僖 YEUNG KA HEI
王子恒 WONG ETHAN TSZ HANG
陳敬延 CHAN JULIAN
1   4 11
2   4 11
3   2 11
結果 0 3
System Record 36 Round of 32
  劉綺晨 LAU YI SUN EDEN
王昀希 WONG WAN HEI
王子恒 WONG ETHAN TSZ HANG
陳敬延 CHAN JULIAN
  棄權  
System Record 50 Round of 16
  王子恒 WONG ETHAN TSZ HANG
陳敬延 CHAN JULIAN
陳行順 CHAN HANG SHUN
蔡敖天 TSOI NGO TIN CEMINI
1   7 11
2   13 11
3   11 7
4   11 2
結果 3 1
System Record 57 Quarter Final
  王子恒 WONG ETHAN TSZ HANG
陳敬延 CHAN JULIAN
黃家而 WONG ALVIN
呂鍵灝 LUI KIN HO
1   11 7
2   2 11
3   11 7
4   11 5
結果 3 1
System Record 60 Semi Final
  李翰文 LI HON MAN
麥凱峰 MAK HOI FUNG FELIX
王子恒 WONG ETHAN TSZ HANG
陳敬延 CHAN JULIAN
1   11 8
2   8 11
3   11 5
4   11 7
結果 3 1