Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Table Tennis Association Cup 乒總盃 2023
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 98 -3
  李翰文 LI HON MAN
余俊賢 YU CHUN YIN
陳以信 CHAN YEE SHUN
張子澄 CHEONG CHI CHENG
1   11 8
2   11 6
3   8 11
4   15 17
5   3 11
結果 2 3
System Record 105 -3 Quarter Final
  蘇致 SU ZHI
曾梓峻 TSANG TSZ TSUN
陳以信 CHAN YEE SHUN
張子澄 CHEONG CHI CHENG
1   11 9
2   11 3
3   11 9
結果 3 0
System Record 111 -3 Semi Final
  陳以信 CHAN YEE SHUN
張子澄 CHEONG CHI CHENG
羅嘉杰 LO KA KIT
阮浩軒 YUEN HO HIN
1   10 12
2   4 11
3   11 6
4   14 12
5   10 12
結果 2 3
System Record 113 -3
  陳以信 CHAN YEE SHUN
張子澄 CHEONG CHI CHENG
郝帥 HAO SHUAI
麥淞瑋 MAK CHUNG WAI
1   18 16
2   4 11
3   8 11
4   11 8
5   7 11
結果 2 3