Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2012
項目:   Boys Double's 男子雙打
System Record 2
  石頌謙 SHEK CHUNG HIM
黎子恒 LAI TSZ HANG
林奕希 LAM YIK HEI, HENRY
張昱傑 CHEUNG YUK KIT
1   11 6
2   9 11
3   9 11
4   11 6
5   4 11
結果 2 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2011
項目:   Boys Double's 男子雙打
System Record 46
  石頌謙 SHEK CHUNG HIM
黎子恒 LAI TSZ HANG
游昇浩 YAU SING HO
黃嘉浩 WONG KA HO
    棄權
System Record 108
  石頌謙 SHEK CHUNG HIM
黎子恒 LAI TSZ HANG
羅佳佳 LUO JIAJIA
劉栢偉 LAU PAK WAI
1   11 8
2   8 11
3   11 7
4   4 11
5   11 9
結果 3 2
System Record 144 Round of 64
  王祚潤 WONG CHO YUN
梁灝程 LEUNG HO CHING
石頌謙 SHEK CHUNG HIM
黎子恒 LAI TSZ HANG
1   9 11
2   4 11
3   11 2
4   4 11
結果 1 3
System Record 162 Round of 32
  陳焯杰 CHAN CHEUK KIT, KELVIN
姚𤩥 YIU SHUN
石頌謙 SHEK CHUNG HIM
黎子恒 LAI TSZ HANG
1   5 11
2   9 11
3   11 3
4   11 8
5   11 8
結果 3 2

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2010
項目:   Boys Double's 男子雙打
System Record 39
  張彥陶 CHEUNG YIN TO
梁健邦 LEUNG KIN PONG
石頌謙 SHEK CHUNG HIM
黎子恒 LAI TSZ HANG
1   8 11
2   8 11
3   6 11
結果 0 3
System Record 101
  石頌謙 SHEK CHUNG HIM
黎子恒 LAI TSZ HANG
李建邦 LI KIN PONG
杜建邦 TO KIN PONG
1   11 7
2   11 3
3   11 6
結果 3 0
System Record 140 Round of 64
  陳文峰 CHAN MAN FUNG
葉泳樞 YIP WING SHU
石頌謙 SHEK CHUNG HIM
黎子恒 LAI TSZ HANG
1   11 8
2   11 7
3   12 10
結果 3 0