Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2016
項目:   Mens Doubles 男子雙打
System Record 56
  蕭穎霖 SIU WING LAM
丘鋒元 YAU FUNG YUEN
梁家強 LEUNG KA KEUNG
梁譽軒 LEUNG YU HIN
1   11 5
2   11 8
3   11 5
結果 3 0
System Record 131
  蕭穎霖 SIU WING LAM
丘鋒元 YAU FUNG YUEN
梁灝程 LEUNG HO CHING HOCKING
伍煒業 NG WAI YIP
    棄權
System Record 175 Round of 64
  楊甯 YEUNG NING RICHARD
游華添 YAU WAH TIM
蕭穎霖 SIU WING LAM
丘鋒元 YAU FUNG YUEN
1   5 11
2   11 5
3   11 4
4   11 9
結果 3 1

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2015
項目:   Mens Doubles 男子雙打
System Record 19
  李世翹 LI SAI KIU
陳富榮 CHAN FU WING
蕭穎霖 SIU WING LAM
丘鋒元 YAU FUNG YUEN
1   11 9
2   9 11
3   7 11
4   9 11
結果 1 3
System Record 101
  曾燕填 TSANG YIN TIN
陳進業 CHAN CHUN YIP
蕭穎霖 SIU WING LAM
丘鋒元 YAU FUNG YUEN
1   5 11
2   6 11
3   5 11
結果 0 3
System Record 158 Round of 64
  石頌謙 SHEK CHUNG HIM
陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX
蕭穎霖 SIU WING LAM
丘鋒元 YAU FUNG YUEN
1   11 9
2   3 11
3   6 11
4   8 11
結果 1 3
System Record 187 Round of 32
  蕭穎霖 SIU WING LAM
丘鋒元 YAU FUNG YUEN
麥子謙 MAK TZE HIM
黃嘉浩 WONG KA HO
1   5 11
2   8 11
3   9 11
結果 0 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2014
項目:   Mens Doubles 男子雙打
System Record 12
  符有志 FU YAU CHI
周耀武 CHOW YIU MO
蕭穎霖 SIU WING LAM
丘鋒元 YAU FUNG YUEN
1   1 11
2   5 11
3   3 11
結果 0 3
System Record 95
  蕭穎霖 SIU WING LAM
丘鋒元 YAU FUNG YUEN
馬嘉樂 MA KA LOK
利達偉 LEE TAT WAI
1   11 9
2   8 11
3   11 8
4   13 15
5   11 7
結果 3 2
System Record 154 Round of 64
  鄧家駿 TANG KA CHUN
魏焯銘 NGAI CHEUK MING
蕭穎霖 SIU WING LAM
丘鋒元 YAU FUNG YUEN
1   11 5
2   8 11
3   11 8
4   12 10
結果 3 1

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2013
項目:   Mens Doubles 男子雙打
System Record 15
  蕭穎霖 SIU WING LAM
丘鋒元 YAU FUNG YUEN
陸德強 LUK TAK KEUNG
梁凱傑 LEUNG HOI KIT
1   11 9
2   11 9
3   11 2
結果 3 0
System Record 77
  蕭穎霖 SIU WING LAM
丘鋒元 YAU FUNG YUEN
麥瀚升 MAK HON SING
鄺啟軒 KWONG KAI HIN
1   11 9
2   10 12
3   11 5
4   8 11
5   11 7
結果 3 2
System Record 133 Round of 64
  朱凱民 CHU HOI MAN
朱凱源 CHU HOI YUEN
蕭穎霖 SIU WING LAM
丘鋒元 YAU FUNG YUEN
1   7 11
2   11 6
3   11 7
4   11 7
結果 3 1

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2012
項目:   Boys Doubles 男子雙打
System Record 28
  蕭穎霖 SIU WING LAM
丘鋒元 YAU FUNG YUEN
何永康 HO WING HONG
游華添 YAU WAH TIM
1   5 11
2   11 1
3   11 7
4   11 7
結果 3 1
System Record 99
  符杰禧 FU KIT HEI
梁東發 LEUNG TUNG FAT
蕭穎霖 SIU WING LAM
丘鋒元 YAU FUNG YUEN
1   11 7
2   11 8
3   11 8
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2011
項目:   Boys Doubles 男子雙打
System Record 26
  蕭穎霖 SIU WING LAM
丘鋒元 YAU FUNG YUEN
朱文威 TJU MEN WEI
李兆源 LEE SIU YUEN
1   7 11
2   11 6
3   11 7
4   11 3
結果 3 1
System Record 83
  李沛霖 LI PUI LAM
鍾樂軒 CHUNG LOK HIN
蕭穎霖 SIU WING LAM
丘鋒元 YAU FUNG YUEN
1   7 11
2   7 11
3   7 11
結果 0 3
System Record 132 Round of 64
  蕭穎霖 SIU WING LAM
丘鋒元 YAU FUNG YUEN
孔繁儁 HUNG FAN TSUN FRANCIS
孔繁傑 HUNG FAN KIT FRANKIE
1   6 11
2   6 11
3   8 11
結果 0 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2010
項目:   Boys Doubles 男子雙打
System Record 56
  蕭穎霖 SIU WING LAM
丘鋒元 YAU FUNG YUEN
李家禮 LI KA LAI WILSON
余志江 YU CHI KONG
1   6 11
2   11 3
3   5 11
4   14 12
5   13 11
結果 3 2
System Record 118 Round of 64
  蕭穎霖 SIU WING LAM
丘鋒元 YAU FUNG YUEN
容閎耀 YOUN WANG YIU
林駿豪 LAM CHUN HO
1   11 6
2   8 11
3   11 4
4   11 2
結果 3 1
System Record 149 Round of 32
  蕭穎霖 SIU WING LAM
丘鋒元 YAU FUNG YUEN
王浩軒 WONG HO HIN
鄭楚峰 CHENG CHOR FUNG
1   11 5
2   9 11
3   10 12
4   7 11
結果 1 3